mahsa&amirhossein

mahsa.k

به فکر ماندن نباش،همه میرویم و تنها "خداست"که می ماند...
ممنون از لایکاتون
A❤M

مجله ژوبیک

مجله ژوبیک

۱ روز پیش
5K
مجله ژوبیک

مجله ژوبیک

۱ روز پیش
5K
مجله ژوبیک

مجله ژوبیک

۱ روز پیش
5K
مجله ژوبیک

مجله ژوبیک

۱ روز پیش
5K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
1K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
10K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
4K
سونامی جان آن از آمدنت، که در روزهای بودنت نمیدانستم از ذوق جایم در آسمان است یا زمین و آن از رفتنت که ویران کرد خط به خط زندگی ام را مدت هاست فکر میکنم ...

سونامی جان آن از آمدنت، که در روزهای بودنت نمیدانستم از ذوق جایم در آسمان است یا زمین و آن از رفتنت که ویران کرد خط به خط زندگی ام را مدت هاست فکر میکنم شاید سونامی بودی #سیما_امیرخانی @wecan_art

۶ روز پیش
7K
هر چقدر ظاهرم قوی نشان دهد درونم دختربچه ایست که شکننده است ضعیف است روزی چند بار از درون فرو میریزد منتظر است منتظر تو میشنوی؟ #سیما_امیرخانی @wecan_art

هر چقدر ظاهرم قوی نشان دهد درونم دختربچه ایست که شکننده است ضعیف است روزی چند بار از درون فرو میریزد منتظر است منتظر تو میشنوی؟ #سیما_امیرخانی @wecan_art

۶ روز پیش
7K
•🤒😍👧🏻• زلف آن است که بی شانه دل از جا ببرد... #شهریار @wecan_art

•🤒😍👧🏻• زلف آن است که بی شانه دل از جا ببرد... #شهریار @wecan_art

۶ روز پیش
8K
هی نیا هی دیر کن هی فاصله بینداز سر آخر از دست تو من یک آدم متکی به خود مستقل قوی بشوم اینها آخر کجایش به روحیه یک دختر میخورد؟ چرا میخواهی مرا مرد بار ...

هی نیا هی دیر کن هی فاصله بینداز سر آخر از دست تو من یک آدم متکی به خود مستقل قوی بشوم اینها آخر کجایش به روحیه یک دختر میخورد؟ چرا میخواهی مرا مرد بار آوری؟ #سیما_امیرخانی @wecan_art

۶ روز پیش
7K
۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
6K