هفت تا کوتوله دورش جمع شدن فاز سفید برفی گرفته😹💦💋

هفت تا کوتوله دورش جمع شدن فاز سفید برفی گرفته😹💦💋

۴ روز پیش
4K
آنقدر بلند هق هق کرد که ناگهان هق هق هایش به خنده های شیطانی تبدیل شد!...💔

آنقدر بلند هق هق کرد که ناگهان هق هق هایش به خنده های شیطانی تبدیل شد!...💔

۲ هفته پیش
5K
سُخَن صَریح بِگو حاجَت کِنایَت نیس!😸💯 -

سُخَن صَریح بِگو حاجَت کِنایَت نیس!😸💯 -

۲ هفته پیش
5K
- آرِزوت چیه؟ + آرِزو چیه؟💔

- آرِزوت چیه؟ + آرِزو چیه؟💔

۲ هفته پیش
5K
+وَقتے‌ دِلت میشکَنَہ چیکآر میکنے؟؟ -لَبخَندمیزَنم....😹✌

+وَقتے‌ دِلت میشکَنَہ چیکآر میکنے؟؟ -لَبخَندمیزَنم....😹✌

۱۴ دی 1396
5K
توٌصیفِشون میکنیع میگَنع توهین نَکن🔞💦💩😹َ

توٌصیفِشون میکنیع میگَنع توهین نَکن🔞💦💩😹َ

۸ دی 1396
6K
رِݪ غیرتیـ فقط عونجآش کہ وَقتیـ زَنگ میزنع نع تنها خودت بَلکہ دوصتآتم میترصن....😹👊🔞

رِݪ غیرتیـ فقط عونجآش کہ وَقتیـ زَنگ میزنع نع تنها خودت بَلکہ دوصتآتم میترصن....😹👊🔞

۳۰ آذر 1396
5K
کَسی چِہ میدونہ؟؟ شآید پآنداهم از بَس گریہ کرده دور چِشمآش سیآه شده🐼🌵

کَسی چِہ میدونہ؟؟ شآید پآنداهم از بَس گریہ کرده دور چِشمآش سیآه شده🐼🌵

۳۰ آذر 1396
8K
دستاش از بالا تا پایین موهای بلندم حرکت میکرد حسه خوبی بود اینک کنارم بود اینک شونه زدنش مثل نوازشی عاشقانه منو مست خودش کرده بود تق تق تق تق با صورتی گر گرفته از ...

دستاش از بالا تا پایین موهای بلندم حرکت میکرد حسه خوبی بود اینک کنارم بود اینک شونه زدنش مثل نوازشی عاشقانه منو مست خودش کرده بود تق تق تق تق با صورتی گر گرفته از عصبانیت از دست کلاغ مزاحمی ک با زدن ب شیشه رشته افکارمو پاره کرد برخاستم ...

۱۵ آذر 1396
4K
-آویزون تُویی لوستِر اداتو دَرمیارِه😹🔞

-آویزون تُویی لوستِر اداتو دَرمیارِه😹🔞

۱۰ آذر 1396
10K
+ڇِشمآی مَریض‌زیرِ آرایش غلیظ....✌😸

+ڇِشمآی مَریض‌زیرِ آرایش غلیظ....✌😸

۵ آذر 1396
5K
وآلا😹✌

وآلا😹✌

۳ آذر 1396
7K
وَ یِکِــہ مهــ🔫ـر اَڗ رگـــ💦ـ گَردَݧ بہ ۺُمآ نَزدیـــ💏ـک تَر اَڛت😹✌

وَ یِکِــہ مهــ🔫ـر اَڗ رگـــ💦ـ گَردَݧ بہ ۺُمآ نَزدیـــ💏ـک تَر اَڛت😹✌

۳۱ شهریور 1396
6K
هیع زِِندِگے چیڬآر کَڔدیع بآ مَڹ😹😾

هیع زِِندِگے چیڬآر کَڔدیع بآ مَڹ😹😾

۲۹ شهریور 1396
8K
💔👀

💔👀

۲۵ شهریور 1396
7K
+شُکلآتعم مَغڙ دآڔع تُ نَع بیبے😹👊

+شُکلآتعم مَغڙ دآڔع تُ نَع بیبے😹👊

۲۴ شهریور 1396
5K
ڙڹدڲی یه مُعَڶم عَوَۻیه ڪه ٻین دآنش آمۏڗاش فَرق میڗآڔه🎓🔪💦💢

ڙڹدڲی یه مُعَڶم عَوَۻیه ڪه ٻین دآنش آمۏڗاش فَرق میڗآڔه🎓🔪💦💢

۲۲ شهریور 1396
5K
-دوست دارَم❤ +جُوک خوُبیع بود😹💔

-دوست دارَم❤ +جُوک خوُبیع بود😹💔

۲۲ شهریور 1396
4K
اڪیپمونع😹

اڪیپمونع😹

۲۰ شهریور 1396
5K
بع هرچیع میخوام نمیرسم مرسیع خداع😹👻

بع هرچیع میخوام نمیرسم مرسیع خداع😹👻

۱۹ شهریور 1396
4K