عآدم فضاییع

mahsa202

مَن هَمٌونیَمْ کِه لآیِ اَشکآش خَندید
@miss...zeynab ❤نَعفَس❤ @Hanieh2200

دستاش از بالا تا پایین موهای بلندم حرکت میکرد حسه خوبی بود اینک کنارم بود اینک شونه زدنش مثل نوازشی عاشقانه منو مست خودش کرده بود تق تق تق تق با صورتی گر گرفته از ...

دستاش از بالا تا پایین موهای بلندم حرکت میکرد حسه خوبی بود اینک کنارم بود اینک شونه زدنش مثل نوازشی عاشقانه منو مست خودش کرده بود تق تق تق تق با صورتی گر گرفته از عصبانیت از دست کلاغ مزاحمی ک با زدن ب شیشه رشته افکارمو پاره کرد برخاستم ...

۶ روز پیش
3K
-آویزون تُویی لوستِر اداتو دَرمیارِه😹🔞

-آویزون تُویی لوستِر اداتو دَرمیارِه😹🔞

۱ هفته پیش
9K
+ڇِشمآی مَریض‌زیرِ آرایش غلیظ....✌😸

+ڇِشمآی مَریض‌زیرِ آرایش غلیظ....✌😸

۲ هفته پیش
3K
وآلا😹✌

وآلا😹✌

۲ هفته پیش
6K
وَ یِکِــہ مهــ🔫ـر اَڗ رگـــ💦ـ گَردَݧ بہ ۺُمآ نَزدیـــ💏ـک تَر اَڛت😹✌

وَ یِکِــہ مهــ🔫ـر اَڗ رگـــ💦ـ گَردَݧ بہ ۺُمآ نَزدیـــ💏ـک تَر اَڛت😹✌

۳۱ شهریور 1396
5K
هیع زِِندِگے چیڬآر کَڔدیع بآ مَڹ😹😾

هیع زِِندِگے چیڬآر کَڔدیع بآ مَڹ😹😾

۲۹ شهریور 1396
7K
@Hanieh2200 عشق دلم👆😻😸 لآیک و فآڸو شهــ لفطآ👊😽 با تَشَکّر😹

@Hanieh2200 عشق دلم👆😻😸 لآیک و فآڸو شهــ لفطآ👊😽 با تَشَکّر😹

۲۶ شهریور 1396
4K
💔👀

💔👀

۲۵ شهریور 1396
6K
+شُکلآتعم مَغڙ دآڔع تُ نَع بیبے😹👊

+شُکلآتعم مَغڙ دآڔع تُ نَع بیبے😹👊

۲۴ شهریور 1396
4K
@miss...zeynab زینََبَم روع لآیڪ و فآلو ڪنید✌❤🍀 مرسے إه😹

@miss...zeynab زینََبَم روع لآیڪ و فآلو ڪنید✌❤🍀 مرسے إه😹

۲۳ شهریور 1396
6K
ڙڹدڲی یه مُعَڶم عَوَۻیه ڪه ٻین دآنش آمۏڗاش فَرق میڗآڔه🎓🔪💦💢

ڙڹدڲی یه مُعَڶم عَوَۻیه ڪه ٻین دآنش آمۏڗاش فَرق میڗآڔه🎓🔪💦💢

۲۲ شهریور 1396
4K
-دوست دارَم❤ +جُوک خوُبیع بود😹💔

-دوست دارَم❤ +جُوک خوُبیع بود😹💔

۲۲ شهریور 1396
3K
اڪیپمونع😹

اڪیپمونع😹

۲۰ شهریور 1396
4K
بع هرچیع میخوام نمیرسم مرسیع خداع😹👻

بع هرچیع میخوام نمیرسم مرسیع خداع😹👻

۱۹ شهریور 1396
4K
-دیگع اَزط خَستع شُدَم میخام تَرکت کُنَم +چیع باعث شُدع فک کُنیع واسَم مهمع❤😹✌

-دیگع اَزط خَستع شُدَم میخام تَرکت کُنَم +چیع باعث شُدع فک کُنیع واسَم مهمع❤😹✌

۱۵ شهریور 1396
3K
+وآی!دیدی چی شُد¿¿ +اَز لَج ما ایدز گرفـت...😹

+وآی!دیدی چی شُد¿¿ +اَز لَج ما ایدز گرفـت...😹

۱۳ شهریور 1396
4K
فَرق سَرت ڪجاس¿¿ دُوس داشتَنت دقیقا بُخوره همونجا😹💦💋

فَرق سَرت ڪجاس¿¿ دُوس داشتَنت دقیقا بُخوره همونجا😹💦💋

۱۲ شهریور 1396
3K
ما سیگاریا اگه بریم جهنم حداقل پول فندک نمیدیم💋😹

ما سیگاریا اگه بریم جهنم حداقل پول فندک نمیدیم💋😹

۱۱ شهریور 1396
4K
@-bhwr بعارمو لایک و فالو کنید😻❤👊 دستتون مرسیع🍓🍰😽 جبران میشع عا😹👐🍃

@-bhwr بعارمو لایک و فالو کنید😻❤👊 دستتون مرسیع🍓🍰😽 جبران میشع عا😹👐🍃

۱۰ شهریور 1396
6K
خنده هاش بویه خون میداد!🔞⚠💔💉

خنده هاش بویه خون میداد!🔞⚠💔💉

۹ شهریور 1396
4K