😂😂😂بیا فن آرتشم اومد دیگه😃😃😂

😂😂😂بیا فن آرتشم اومد دیگه😃😃😂

۴ ساعت پیش
904
نگا تورو خدا این الان چیش شکل هیونگاس عاخه؟ من پاره شدم سره موهاش که😂😂😂😂😂

نگا تورو خدا این الان چیش شکل هیونگاس عاخه؟ من پاره شدم سره موهاش که😂😂😂😂😂

۵ ساعت پیش
3K
آپدیت توییتر جین برای تولد جیهوپ خدایاااااا جین چرا اینقد خرهههههه موهاشو ببینین چجوری بسته😬 😂 😋 😂 😂 😂

آپدیت توییتر جین برای تولد جیهوپ خدایاااااا جین چرا اینقد خرهههههه موهاشو ببینین چجوری بسته😬 😂 😋 😂 😂 😂

۵ ساعت پیش
2K
آپدیت توییتر نامجون برای تولد جیهوپ

آپدیت توییتر نامجون برای تولد جیهوپ

۵ ساعت پیش
1K
بوسم ارسال برشما شبتون جیهوپی😚😚😚😚😚😚😘
عکس بلند

بوسم ارسال برشما شبتون جیهوپی😚😚😚😚😚😚😘

۲۰ ساعت پیش
3K
از جمله اتفاقات لایو: ۱.اون گفت لباس تنشو جین برا تولدش خریده و جین دیر به تمرین رسیده بوده وقتی اومده گفته رفته بوده کادوی هوپی رو بخره لباسه جای آرنجش زیپ داشته که هم ...

از جمله اتفاقات لایو: ۱.اون گفت لباس تنشو جین برا تولدش خریده و جین دیر به تمرین رسیده بوده وقتی اومده گفته رفته بوده کادوی هوپی رو بخره لباسه جای آرنجش زیپ داشته که هم بدرد زمستون میخوره هم تابستون و اینو نشون داد عملی😂 ۲.آهنگ آی نیدتو لوز یو ...

۲۳ ساعت پیش
9K
سانشاینمون امروز تولدشو تو ویلایو باما جشن گرفت هق😭 😍 💜 💜

سانشاینمون امروز تولدشو تو ویلایو باما جشن گرفت هق😭 😍 💜 💜

۲۳ ساعت پیش
4K
آپدیت ویورس جیهوپ وترجمه آهنگ ماما از جیهوپ: سفر زمان به سال 2006 دیوونه رقصیدن بودم و مادرم رو کلافه کرده بودم با اینکه هر روز با مخالفت پدرم مواجه میشدم اصلا برام مهم نبود ...

آپدیت ویورس جیهوپ وترجمه آهنگ ماما از جیهوپ: سفر زمان به سال 2006 دیوونه رقصیدن بودم و مادرم رو کلافه کرده بودم با اینکه هر روز با مخالفت پدرم مواجه میشدم اصلا برام مهم نبود مادرم هوام رو داشت اما من قدرش رو نمیدونستم اون یک راه میانبر نبود ولی ...

۱ روز پیش
49K
اون یه پسره قدر شناس برای مادرشه، امید دهنده پسرا و عارمیاست، کسیه که وقتی تصمیم گرفت از بی تی اس بره کوکی کلی براش گریه کرد، اون کسیه که با تموم سختیا سانشاینه ما ...

اون یه پسره قدر شناس برای مادرشه، امید دهنده پسرا و عارمیاست، کسیه که وقتی تصمیم گرفت از بی تی اس بره کوکی کلی براش گریه کرد، اون کسیه که با تموم سختیا سانشاینه ما شد و مونده اون بهترینه تولدش خیلی مبارک🎉 🎊 🎉 🎊 💖 💖 💖 💖 ...

۱ روز پیش
8K
اون تنها کسیه که سوعگترین فرد گروه رو میخندونه و خوشحالش میکنه و یونگی گفته اگه هوسوک نباشه من کلافه میشم و حوصلم سر میره پ.ن:گاد سپ هارتمممم😭

اون تنها کسیه که سوعگترین فرد گروه رو میخندونه و خوشحالش میکنه و یونگی گفته اگه هوسوک نباشه من کلافه میشم و حوصلم سر میره پ.ن:گاد سپ هارتمممم😭

۱ روز پیش
5K
همچنین اون بی نقص ترین نیم رخی رو داره که تاحالا دیدم تا حدی که اوایل که عارمی شده بودم و هیچ کدوم از پسرارو خوب نمیشناختم فک میکردم دماغش عملیه چون خیلی بی نقص ...

همچنین اون بی نقص ترین نیم رخی رو داره که تاحالا دیدم تا حدی که اوایل که عارمی شده بودم و هیچ کدوم از پسرارو خوب نمیشناختم فک میکردم دماغش عملیه چون خیلی بی نقص بود😍😍😍😍🌈🌈

۱ روز پیش
7K
اون میتونه با خنده هاش قلب عارمیارو پر از شکوفه صورتی کنه🌸 🌸 🌸

اون میتونه با خنده هاش قلب عارمیارو پر از شکوفه صورتی کنه🌸 🌸 🌸

۱ روز پیش
4K
اون درخشانترین خنده دنیا رو داره😚😚

اون درخشانترین خنده دنیا رو داره😚😚

۱ روز پیش
3K
اون واقعا از همه ژستاش و حرکاتش انرژی مثبت میریزه💖

اون واقعا از همه ژستاش و حرکاتش انرژی مثبت میریزه💖

۱ روز پیش
4K
عرررررر این عکس قابلیت اینو داره که منو به نقطه ای برسونه که دور خونه بدوم مثه یونگی بگم جیهووووووووووپپپپپپ 😲 😱 بعدشم باپای خودم برم تو قبرم👻 💀

عرررررر این عکس قابلیت اینو داره که منو به نقطه ای برسونه که دور خونه بدوم مثه یونگی بگم جیهووووووووووپپپپپپ 😲 😱 بعدشم باپای خودم برم تو قبرم👻 💀

۱ روز پیش
6K
وقتی اینقد جدی میشه قلبم از تو حلقم میزنه بیرون اصن

وقتی اینقد جدی میشه قلبم از تو حلقم میزنه بیرون اصن

۱ روز پیش
3K
اون سسکی ترین ماشین دنسیه که تا حالا دیدم💜😍😍💜

اون سسکی ترین ماشین دنسیه که تا حالا دیدم💜😍😍💜

۱ روز پیش
3K
مای هوپ وری گورجس یو نو😭😍😍

مای هوپ وری گورجس یو نو😭😍😍

۱ روز پیش
3K
هق نیگا عاخه چقد خوردنیه😌😋😋😋😍😍😍

هق نیگا عاخه چقد خوردنیه😌😋😋😋😍😍😍

۱ روز پیش
2K
و اینکه من وقتی موهاشو فری فری یا موج دار میبینم میخوام درسته قورتش بدممم😋😚😚😚💜

و اینکه من وقتی موهاشو فری فری یا موج دار میبینم میخوام درسته قورتش بدممم😋😚😚😚💜

۱ روز پیش
3K