چنل جدید با متنهای جدید عاشقانه @maneoo_maneoo🎶🎶👌 کانال دوستمونو دنبال کنید🌷🍁🌼🌷🌼🎵💗😙

چنل جدید با متنهای جدید عاشقانه @maneoo_maneoo🎶🎶👌 کانال دوستمونو دنبال کنید🌷🍁🌼🌷🌼🎵💗😙

۲۴ بهمن 1397
104
۲۰ مهر 1397
139
۹ مهر 1397
188
۷ مهر 1397
164
۷ مهر 1397
165
۷ مهر 1397
170
۷ مهر 1397
193
۷ مهر 1397
175
۷ مهر 1397
191
۷ مهر 1397
181
۷ مهر 1397
199
از بوی دلاویز تو مستم...

از بوی دلاویز تو مستم...

۷ مهر 1397
193
۳ مهر 1397
233
ای هم‌سفـران مـاه بنـی هاشمیان کو؟ آرام دل و دیده و آرامش جان کو؟ آیینه‌ی عشق از پی دیدار نیامد علمدار نیامد علمدار نیامد دل‌هـای پریشـان شـده شیرازه ندارد گنجـایش انـدوه و غـمِ تازه ندارد ...

ای هم‌سفـران مـاه بنـی هاشمیان کو؟ آرام دل و دیده و آرامش جان کو؟ آیینه‌ی عشق از پی دیدار نیامد علمدار نیامد علمدار نیامد دل‌هـای پریشـان شـده شیرازه ندارد گنجـایش انـدوه و غـمِ تازه ندارد دل خون شد و مجنون شد و دلدار نیامد علمدار نیامد علمدار نیامد آن گل ...

۲۸ شهریور 1397
948
« آیا کسی هست مرا یاری کند؟ آیا فریاد رسی هست که برای رضای خدا به فریاد ما برسد؟ آیا مدافعی هست که از حرم رسول خدا دفاع کند؟»

« آیا کسی هست مرا یاری کند؟ آیا فریاد رسی هست که برای رضای خدا به فریاد ما برسد؟ آیا مدافعی هست که از حرم رسول خدا دفاع کند؟»

۲۷ شهریور 1397
536