#پشتک_کودکانه 😌 ⚘💚

#پشتک_کودکانه 😌 ⚘💚

۱ روز پیش
9K
#پشتک_کودکانه 😌 ⚘💚

#پشتک_کودکانه 😌 ⚘💚

۱ روز پیش
9K
اگر به من بگویند زیباترین واژه ای که یادگرفتی چیست؟ می گویم پذیرش است. پذیرش یعنی: پذیرفتن شرایط با تمام سختیهاش پذیرفتن آدم ها با تمام نقص هاشون. پذیرفتن اینکه مشکلات هست و باید به ...

اگر به من بگویند زیباترین واژه ای که یادگرفتی چیست؟ می گویم پذیرش است. پذیرش یعنی: پذیرفتن شرایط با تمام سختیهاش پذیرفتن آدم ها با تمام نقص هاشون. پذیرفتن اینکه مشکلات هست و باید به مسیر ادامه داد. پذیرفتن اینکه گاهی من هم اشتباه میکنم. پذیرفتن اینکه من کامل نیستم. ...

۱۹ ساعت پیش
3K
بَس نیست؟ این همہ زندگے بہ ظاهر لاکچرے کافے نیست؟ این همہ دورهمےهاے مہ آلود! این همہ آرم ماشین هاے میلیاردے کہ خیلے اتفاقے در کنار عکسہایتان مےدرخشد! این همہ رستورانہاے گرانقیمت! این همہ عکسہاے ...

بَس نیست؟ این همہ زندگے بہ ظاهر لاکچرے کافے نیست؟ این همہ دورهمےهاے مہ آلود! این همہ آرم ماشین هاے میلیاردے کہ خیلے اتفاقے در کنار عکسہایتان مےدرخشد! این همہ رستورانہاے گرانقیمت! این همہ عکسہاے کات شده و حذف کسے کہ در کنارتان ایستاده! این همہ اندام تراشیده! این همہ ...

۲۱ ساعت پیش
4K
#هنر_عکاسی 📸

#هنر_عکاسی 📸

۱۷ ساعت پیش
1K
#هنر_عکاسی 📸

#هنر_عکاسی 📸

۱۷ ساعت پیش
1K
#هنر_عکاسی 📸

#هنر_عکاسی 📸

۱۷ ساعت پیش
1K
#هنر_عکاسی 📸

#هنر_عکاسی 📸

۱۷ ساعت پیش
1K
_[هیچکَس حَتی شَبیهِت نیس]... #jimin + یه روز حتی اگه رویا هم باشع فقط یه لحظه میخوام بغلت کنم... فقط یه لحظه...

_[هیچکَس حَتی شَبیهِت نیس]... #jimin + یه روز حتی اگه رویا هم باشع فقط یه لحظه میخوام بغلت کنم... فقط یه لحظه...

۱۰ فروردین 1397
6K
_lie... :)

_lie... :)

۱۳ فروردین 1397
4K
_ {بِدونِ تو زِندِگی کَردَن سَخته...}💔 #jimin #iloveyouchimy

_ {بِدونِ تو زِندِگی کَردَن سَخته...}💔 #jimin #iloveyouchimy

۱۳ فروردین 1397
6K
{...you are my best sin}_

{...you are my best sin}_

۳ هفته پیش
4K
#bye... #به_امید_دیدار

#bye... #به_امید_دیدار

۱۴ فروردین 1397
7K
_ تو بهترین نقاشی هستی کع دنیا تا به حال کشیده ...🙃💘

_ تو بهترین نقاشی هستی کع دنیا تا به حال کشیده ...🙃💘

۱ هفته پیش
4K
-{تو تنها دلیل خوشحالی منیع...} #jimin

-{تو تنها دلیل خوشحالی منیع...} #jimin

۳ هفته پیش
7K
میدونی کاری کردی.. حتی از عکسبرداریاتم بترسم----0----

میدونی کاری کردی.. حتی از عکسبرداریاتم بترسم----0----

۱ فروردین 1397
2K
{هر جا کع باشیع باز دوست خواهم داشت}... :) #jimin

{هر جا کع باشیع باز دوست خواهم داشت}... :) #jimin

۱ فروردین 1397
10K