۱۷ ساعت پیش
3K
😍

😍

۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۲ روز پیش
6K
الهم عج الویک الفرج...

الهم عج الویک الفرج...

۴ روز پیش
5K
دورت بگردم💓 پروانه شدن، بلدی... 😍

دورت بگردم💓 پروانه شدن، بلدی... 😍

۴ روز پیش
5K
نمیتونم بهت قول بدم کنار من بی درد ترین آدم روی زمین میشی😊 اما میتونم بهت قول بدم هر وقت دردی اومد من برات بهترین مرهم میشم🙃 بهت قول نمیدم ک از من دلبرتر نتونی ...

نمیتونم بهت قول بدم کنار من بی درد ترین آدم روی زمین میشی😊 اما میتونم بهت قول بدم هر وقت دردی اومد من برات بهترین مرهم میشم🙃 بهت قول نمیدم ک از من دلبرتر نتونی پیداکنی اما میتونم بهت قول بدم ک تموم دلبریامو فقط واسه ت رو کنم 🤗 ...

۶ روز پیش
22K
چقدر دوسش داری +شاید کم بنظر بیاد، اندازه اشک یه گنجشک، چون گنجشکا اگ گریه کنن میمیرن...

چقدر دوسش داری +شاید کم بنظر بیاد، اندازه اشک یه گنجشک، چون گنجشکا اگ گریه کنن میمیرن...

۷ روز پیش
5K
سه تار موی سفید ت سرم پیدا کردم میدونی کجا؟! همونجایی ک سه‌ بار انگشتتو فشار دادی گفتی :

سه تار موی سفید ت سرم پیدا کردم میدونی کجا؟! همونجایی ک سه‌ بار انگشتتو فشار دادی گفتی : "عاشقتم"اینو تو مغزت فرو کن...

۱ هفته پیش
13K
۱ هفته پیش
8K
۱ هفته پیش
5K
🙈❤️

🙈❤️

۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
7K
۱ هفته پیش
8K
۱ هفته پیش
8K
۲ هفته پیش
7K
۲ هفته پیش
8K
۲ هفته پیش
8K