ݥڄيڋټݩهإ

majed.7511


"خدا مرا به اسم کوچک می‌شناسد مجید"
♥نویسنده خداست♥
‏الف لام ميم
چه كسي مي داند
حرف دل خدا چيست؟
.
از دیاری می آیم که تنها بغض را با خود از آنجا به سوغات آوردم...

به سرم زد یک شب ناشناس امتحانش کنم بازیِ خطرناکی بود اما به ریسکش میارزید +سلام -سلام...شما؟ +غریبه خدا خدا میکردم که دیگر پیامی نگیرم آخر قرارمان این بود که ناشناسی واردِ حریممان نشود -میشه ...

به سرم زد یک شب ناشناس امتحانش کنم بازیِ خطرناکی بود اما به ریسکش میارزید +سلام -سلام...شما؟ +غریبه خدا خدا میکردم که دیگر پیامی نگیرم آخر قرارمان این بود که ناشناسی واردِ حریممان نشود -میشه خودتونو معرفی کنید؟ نوشتمو نوشت ساعتها برایم گفت از تنهایی اش از گذشته اش که ...

۱ روز پیش
6K
دلم یک عشق می خواهدکمی ازیک دوست داشتن زیاد.کمی هم لب پربزندسرریزبشودازوجودم تاجهان هم عاشق بشود.دلم یک تویی می خواهدکه من راطوردیگری بخواهد..

دلم یک عشق می خواهدکمی ازیک دوست داشتن زیاد.کمی هم لب پربزندسرریزبشودازوجودم تاجهان هم عاشق بشود.دلم یک تویی می خواهدکه من راطوردیگری بخواهد..

۱ روز پیش
5K
چرا حرف نمیزنی چی تو سرته نمیدونم چه خبره تو دلت میگی چه میدونم من که پیر شدم به لبم رسیده جونم کم آوردم به خدا دیگه نمیتونم برو برو اوکیم برو میسوزونه حالم دل ...

چرا حرف نمیزنی چی تو سرته نمیدونم چه خبره تو دلت میگی چه میدونم من که پیر شدم به لبم رسیده جونم کم آوردم به خدا دیگه نمیتونم برو برو اوکیم برو میسوزونه حالم دل سنگ و آجرو تو این رابطه من نفر سومم بذار بفهمن همه ی مردمم کم ...

۲ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
بیاستاره هایمان راجفت کنیم. حرفهای فال بین راندیدبگیریم که قمردرعقرب میشوداگرمابهم برسیم.دراین کهکشان پرازستاره های چشمک زن همان دوستاره کوچک ودوروبی نورسهممان بشودبرایمان کافیست. بیاپشت پابزنیم به همه ناممکن ها ودلتنگی ها ودرکنج آغوش هم ...

بیاستاره هایمان راجفت کنیم. حرفهای فال بین راندیدبگیریم که قمردرعقرب میشوداگرمابهم برسیم.دراین کهکشان پرازستاره های چشمک زن همان دوستاره کوچک ودوروبی نورسهممان بشودبرایمان کافیست. بیاپشت پابزنیم به همه ناممکن ها ودلتنگی ها ودرکنج آغوش هم نیشخند بزنیم به غصه ها.داردازدست می رودجهان بی ما.الفبای عشق نام من وتوراکم دارد بیابهم ...

۳ روز پیش
7K
بگذاردرشبی که جهان خوابست بگویم دوستت دارم کمی دزدکی.کمی یواشکی هیس....آرامتر...نکندگوشهایی بشنودنجواهای عاشقانه یمان را .نکندچشم بخوریم وان یکادچاریمان رانکندبگذاردرنورکم مهتاب درهمان زل زدن به چشمهای براقت درنوازش پشت انگشت های دستت روی گونه های ...

بگذاردرشبی که جهان خوابست بگویم دوستت دارم کمی دزدکی.کمی یواشکی هیس....آرامتر...نکندگوشهایی بشنودنجواهای عاشقانه یمان را .نکندچشم بخوریم وان یکادچاریمان رانکندبگذاردرنورکم مهتاب درهمان زل زدن به چشمهای براقت درنوازش پشت انگشت های دستت روی گونه های التهاب آمیزم درلحظه تپش های ناگهانی قلبم بگویم توراعاشقانه تورابیش ازاین واژه ها دوست میدارم💟

۳ روز پیش
10K
بیاقایقمان رابه آب بیندازیم خودمان رابرداریم وبرویم بیاتمام جهانمان بشودیک قایق کوچک وبعد درآبی دریاگم بشویم .دوربشویم وازصدای موج ها دیوانه هم بشویم

بیاقایقمان رابه آب بیندازیم خودمان رابرداریم وبرویم بیاتمام جهانمان بشودیک قایق کوچک وبعد درآبی دریاگم بشویم .دوربشویم وازصدای موج ها دیوانه هم بشویم "بدون مخاطب"😊

۳ روز پیش
5K
خوشبختی از آن کسی است که در فضای

خوشبختی از آن کسی است که در فضای "شکرگزاری" زندگی کند چه دنیا به کامش باشد و چه نباشد چه آن زمان که می دود و نمی رسد و چه آن زمان که گامی برنداشته،خود را در مقصد می بیند. چرا که خوشبختی چیزی جز آرامش نیست «بزرگ ترین آزمون ...

۴ روز پیش
4K
مدام نعمت هایت به چشمم میخورد.. شکر من کجا میتواند ذره ای از این نعمتهای تو را جبران کندمثل همیشه.. کم میاورم در برابر خوبیهایت.. من کجا و بزرگی این نعمات کجا... خدایا باز مثل ...

مدام نعمت هایت به چشمم میخورد.. شکر من کجا میتواند ذره ای از این نعمتهای تو را جبران کندمثل همیشه.. کم میاورم در برابر خوبیهایت.. من کجا و بزرگی این نعمات کجا... خدایا باز مثل همیشه شرمنده ام.. شرمنده مهربانی ها و خوبی های مداومت.. من کجا و این همه ...

۴ روز پیش
5K
. مردن هم شاید اتفاقی نسبی ست کسی نیمه مرده است! کسی مردنش را جشن گرفته کسی مرگ را اجاره کرده است! این نمایش احمقانه را بارها خندیده ایم بیرون از سلطه ی این شعر ...

. مردن هم شاید اتفاقی نسبی ست کسی نیمه مرده است! کسی مردنش را جشن گرفته کسی مرگ را اجاره کرده است! این نمایش احمقانه را بارها خندیده ایم بیرون از سلطه ی این شعر زندگی می تواند وجود کسی باشد مرگ،تنها شدن از او... این طوری هرکس کمتر بمیرد ...

۴ روز پیش
5K
۵ روز پیش
4K
قبول داری؟...

قبول داری؟...

۵ روز پیش
8K
۵ روز پیش
4K
آدمها همیشه خوب را برای یافتن خوب تر رها میکنند غافل از اینکه خوب همانیست که وقتی ازهمه چیز وهمه کس بریدی یادش می افتی. همان کسی که هر روز حالت را میپرسد و تو ...

آدمها همیشه خوب را برای یافتن خوب تر رها میکنند غافل از اینکه خوب همانیست که وقتی ازهمه چیز وهمه کس بریدی یادش می افتی. همان کسی که هر روز حالت را میپرسد و تو سرسری میگویی خوبم، همان کسی که تو حضورش را همیشه دیدی و حس کردی اما ...

۶ روز پیش
5K