محمد کاربر قدیمی

mamalihiphop


متولد ۱۳۷۳ مهندس شیمی استان پارسی ورود سال 90

سرباز شدم. اموزشی مالک اشتر اراک افتادم برام دعا کنید

سرباز شدم. اموزشی مالک اشتر اراک افتادم برام دعا کنید

۲۵ مهر 1396
4K
۲۳ مهر 1396
2K
۲۳ مهر 1396
6K
صبحانه

صبحانه

۲۲ مهر 1396
2K
قیمه مرغ

قیمه مرغ

۲۲ مهر 1396
6K
فسنجون

فسنجون

۲۲ مهر 1396
6K
قیمه ته دیگ

قیمه ته دیگ

۲۲ مهر 1396
6K
۲۲ مهر 1396
6K
۲۰ مهر 1396
4K
۲۰ مهر 1396
7K
کباب لاری

کباب لاری

۱۹ مهر 1396
2K
#صبحانه

#صبحانه

۱۹ مهر 1396
5K
ما چهار نفریم؛ پس پاشو یه سینه مرغ از فریزر در بیار تا یخش بازشه. اون دوتا بادمجون ها رو هم ببریم تو ایوون روی کباب پز کبابش کنیم. حالا پوست بادمجون های کباب شده ...

ما چهار نفریم؛ پس پاشو یه سینه مرغ از فریزر در بیار تا یخش بازشه. اون دوتا بادمجون ها رو هم ببریم تو ایوون روی کباب پز کبابش کنیم. حالا پوست بادمجون های کباب شده رو می گیریم و ساطوریشون می کنیم. دوتا حبه سیر هم توشون له می کنیم. ...

۱۸ مهر 1396
3K
کدوم

کدوم

۱۷ مهر 1396
4K
۱۷ مهر 1396
6K
۱۶ مهر 1396
3K
۱۴ مهر 1396
5K
۱۴ مهر 1396
6K
۱۴ مهر 1396
6K
۱۴ مهر 1396
5K