♚حسـAмiЯـین♚

manager787

یــه پـام یــ✈ــزد ↭ یــه پـام تهــ✈ــرون

↩⑤.①.③⑨ عضـو w❢sg∞n شـدم↪

اکنون دیگر

اکنون دیگر" در دسترس" بودنت مهم نیست چون دیگر نه" مشترک" هستی نه" مورد نظر" ..... ! هوا سرد است اما نگران نباش سرما نمیخورم کلاهی که سرم گذاشتی تا گردنم را پوشانده ..... ! هر کس که سراغت را میگیرد ، نمیگویم وجود نداری ، میگویم وجودش را نداشتی ...

۱۴ اسفند 1394
25K
ای مبارک ایه ی اکمال دین عیدت مبارک ای غدیر ای عید کل مسلمین عیدت مبارک ای امین وحی ، جبریل امین ، عیدت مبارک اسمان چشم دلت روشن زمین عیدت مبارک شیعه مولا امیر ...

ای مبارک ایه ی اکمال دین عیدت مبارک ای غدیر ای عید کل مسلمین عیدت مبارک ای امین وحی ، جبریل امین ، عیدت مبارک اسمان چشم دلت روشن زمین عیدت مبارک شیعه مولا امیر المومنین ، عیدت مبارک یا علی ای مصطفی را جانشین عیدت مبارک ای تمام مومنات ...

۱۰ مهر 1394
23K
←یْْْْْه دُعًْْْْا میکُنَََََم یِِِِِه آمیْْْْْْْْْْْْْْْْن مَشتْْْْْی بِذار پُشتِِِِِِِِش ....→ خـــــــــــــــــدایا قَسَمِت میــــــــــــــدم به حــَــــق این روز زیـبا و مُــــــبارک هــمه جوونا خوشبــــخت بِِِِِِِِِِــشـــــن ←آمــــــــیْْْْْْْْْْْن

←یْْْْْه دُعًْْْْا میکُنَََََم یِِِِِه آمیْْْْْْْْْْْْْْْْن مَشتْْْْْی بِذار پُشتِِِِِِِِش ....→ خـــــــــــــــــدایا قَسَمِت میــــــــــــــدم به حــَــــق این روز زیـبا و مُــــــبارک هــمه جوونا خوشبــــخت بِِِِِِِِِِــشـــــن ←آمــــــــیْْْْْْْْْْْن

۲۴ شهریور 1394
22K
مستِ لاینزل ، نگاهت تاجدارے می کند غالبا احساس عیش و بختیارے می کند قیمت انس طلا وابسته به لبهاے توست چشم تو فی می دهد قیمت گذارے می کند از کف بازار تهران تا ...

مستِ لاینزل ، نگاهت تاجدارے می کند غالبا احساس عیش و بختیارے می کند قیمت انس طلا وابسته به لبهاے توست چشم تو فی می دهد قیمت گذارے می کند از کف بازار تهران تا لب خط لبت هر که را دیدم به عشقت پافشارے می کند بس کن این ...

۱۳ مرداد 1394
23K
لبخند ظریف تو به ما خوب نشان داد آینده پر از خنده شود ، خسته نباشی نامت ابــدی و ازلی خواهد شــد گویند نمیشــود ولی خواهد شد ملّی شــده نفت بــا مصــدق امّا لبخند تــو ...

لبخند ظریف تو به ما خوب نشان داد آینده پر از خنده شود ، خسته نباشی نامت ابــدی و ازلی خواهد شــد گویند نمیشــود ولی خواهد شد ملّی شــده نفت بــا مصــدق امّا لبخند تــو بین المللی خواهد شــد پی نوشت : وقتی دیوار برلین را برداشتن همه خوشحال بودند ...

۲۳ تیر 1394
54K
شب ، بی تو سر نمی شود ، آتش گرفته ایم امشب ، سحر نمی شود آتش گرفته ایم ای خشت خشتِ مسجد ڪوفه! گواه باش تو شاهد غریبی این پادشاه باش ای مُهر ! ...

شب ، بی تو سر نمی شود ، آتش گرفته ایم امشب ، سحر نمی شود آتش گرفته ایم ای خشت خشتِ مسجد ڪوفه! گواه باش تو شاهد غریبی این پادشاه باش ای مُهر ! امشب آینه را بی ملال ڪن! دیدار آخر است ! علی را حلال ڪن گلدسته ...

۱۴ تیر 1394
24K
این جشن‌ها براے من آقا نمی‌شود با این چراغها شب من پا نمی‌شود من بیشتر براے خودم گریه می‌ڪنم این جشن‌ها براے تو بر پا نمی‌شود خورشیدے و نگاه مرا می‌ڪنی سفید می خواستم ببینمت ...

این جشن‌ها براے من آقا نمی‌شود با این چراغها شب من پا نمی‌شود من بیشتر براے خودم گریه می‌ڪنم این جشن‌ها براے تو بر پا نمی‌شود خورشیدے و نگاه مرا می‌ڪنی سفید می خواستم ببینمت اما نمی‌شود شمشیرتان ڪجاست؟ بزن گردن مرا وقتی ڪه ڪور شد گرهی ، وا نمی‌شود ...

۱۲ خرداد 1394
28K
بعـثتت باعــث شــده شخــص حقــیری همـــچو مـــن در پـــناه دیــن حــــق ســامـان بگـــیرد تـــا ابـــــد بعث رســــول مهربانــــی ها بر شـــــما مــــبارک رفــــقا

بعـثتت باعــث شــده شخــص حقــیری همـــچو مـــن در پـــناه دیــن حــــق ســامـان بگـــیرد تـــا ابـــــد بعث رســــول مهربانــــی ها بر شـــــما مــــبارک رفــــقا

۲۶ اردیبهشت 1394
45K
#چالش_زیباترین_شب سـلام رفـقا شبتـون بخیر خوشی اول از همـه یه دنیا سـپاس به خاطـر لایـڪ و ڪامنتای پر مهـرتون و ابراز لطفتون شرمنده ڪه ڪمتر میتونم سر بزنم واسه جبران ، فدای مهر تڪ تڪتون ...

#چالش_زیباترین_شب سـلام رفـقا شبتـون بخیر خوشی اول از همـه یه دنیا سـپاس به خاطـر لایـڪ و ڪامنتای پر مهـرتون و ابراز لطفتون شرمنده ڪه ڪمتر میتونم سر بزنم واسه جبران ، فدای مهر تڪ تڪتون بعد هم با اینڪه میدونم مهلت شرڪت در چالـش جناب آقای ڪوردیش فایل تموم شده ...

۲۵ اردیبهشت 1394
32K
وقتی پشت سر پــدرت از پلـه ها میای پایین و میبینـی چقــدر آهسته مــیره ، میفهمـی پــیر شده وقتی داره خـودش رو اصلاح میکنه و دستـش مـیلرزه میفهمـی پیر شده وقتی بعد غـذا یه مشت ...

وقتی پشت سر پــدرت از پلـه ها میای پایین و میبینـی چقــدر آهسته مــیره ، میفهمـی پــیر شده وقتی داره خـودش رو اصلاح میکنه و دستـش مـیلرزه میفهمـی پیر شده وقتی بعد غـذا یه مشت دارو میخـوره میفهمـی چقـدر درد داره وقتـی یه گوشه ساکـت و تلـخ نشسته و غـرور ...

۱۲ اردیبهشت 1394
64K
نامـت جنـون خـیز است حـق دارد مـوذن هـم وقـت اذان بـا دسـت نـگه دارد سـر خـود را

نامـت جنـون خـیز است حـق دارد مـوذن هـم وقـت اذان بـا دسـت نـگه دارد سـر خـود را

۱۲ اردیبهشت 1394
65K
هر چه میخواهی طلب ڪن از شهنشاه نجف منتی گر میڪشی از مـــرد میباید ڪشید مـیلاد حـضرت امـیر المومـنین بـر محبانش مـبارڪ و نیڪو امیدوارم به حـق صاحـب ایـن روز بـزرگ حاجـت روا بشـین رفـقا

هر چه میخواهی طلب ڪن از شهنشاه نجف منتی گر میڪشی از مـــرد میباید ڪشید مـیلاد حـضرت امـیر المومـنین بـر محبانش مـبارڪ و نیڪو امیدوارم به حـق صاحـب ایـن روز بـزرگ حاجـت روا بشـین رفـقا

۱۲ اردیبهشت 1394
32K
♛شاه عباس صفوی با ڪمڪ انگلیسی ها در این روز در سال ۱۶۲۸ میلادی توانست هرمز را از چنگ پرتقالی ها در آورد به همین علت ۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس نام گذاری شده♛ ...

♛شاه عباس صفوی با ڪمڪ انگلیسی ها در این روز در سال ۱۶۲۸ میلادی توانست هرمز را از چنگ پرتقالی ها در آورد به همین علت ۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس نام گذاری شده♛ فریدون به ایرج ڪه ایـران بداد جهان را بڪردا پر از عدل و داد شمالش ...

۱۰ اردیبهشت 1394
69K
یکی از اساتید من اول ماه رجب که میرسید میگفت : حراجی خدا شروع شده .. تعبیر جالبی بود ، میگفت حراجی از این ماه شروع میشه تا آخر رمضان هر روز بیشتر میشه .. ...

یکی از اساتید من اول ماه رجب که میرسید میگفت : حراجی خدا شروع شده .. تعبیر جالبی بود ، میگفت حراجی از این ماه شروع میشه تا آخر رمضان هر روز بیشتر میشه .. تو ماه رجب خدا برای دو رکعت نماز ساده گناهان رو میبخشه .. بعدش شعبان ...

۳ اردیبهشت 1394
34K
⇩کـــپی آزاد⇩ ✘Saudi Arabia , you will bow down to PERSIA✘ ✘ سعودی به ایـــران تعظــیم خواهـد کرد✘ خلیج مرا گر بخوانی عرب .. اگر حد خود را ندانی عرب .. اگر قصد توهین به ...

⇩کـــپی آزاد⇩ ✘Saudi Arabia , you will bow down to PERSIA✘ ✘ سعودی به ایـــران تعظــیم خواهـد کرد✘ خلیج مرا گر بخوانی عرب .. اگر حد خود را ندانی عرب .. اگر قصد توهین به ایران ڪنی .. خیال اهانت به شیران ڪنی .. به خون شهیدان ایران قسم .. ...

۲۲ فروردین 1394
77K
روز مــادر رو به تمامی مــهربان مــادران ایرانی مخصوصا ♥مــادر عــزیــز خــودم♥ ڪه به خاطر مشغله ڪاری امروز در ڪنارش نیستم تبریڪ میگم پـا به پـای غــم من پــیر شد و حــرف نزد داغ دید ...

روز مــادر رو به تمامی مــهربان مــادران ایرانی مخصوصا ♥مــادر عــزیــز خــودم♥ ڪه به خاطر مشغله ڪاری امروز در ڪنارش نیستم تبریڪ میگم پـا به پـای غــم من پــیر شد و حــرف نزد داغ دید ، از مــن و تبخیر شد و حرف نزد شــب به شب منتظرم بودُ دلش ...

۲۰ فروردین 1394
35K
••• تقدیــم بــه بــانوان ســرزمــینم ••• و هنوز ﮔﯿــﺠﯿﻢ ڪه ﭼﻄــﻮﺭ ﻫﻢ ﺁﺷﭙﺰ ﺧﻮﺑــﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻫــﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﺧﻮﺑــﯽ ﻫﻢ ﻣــﺎﺩﺭ ﻧــﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ ڪﻤڪ ﺧﺮﺝ ﺯﻧﺪﮔــﯽ ﺑــﺮﺍﯼ ﭼﺮﺥ ﺯﻧﺪﮔــﯽ ﻫــﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺪﻣﺖ ڪﻨﯿﻢ ﻫــﻢ ...

••• تقدیــم بــه بــانوان ســرزمــینم ••• و هنوز ﮔﯿــﺠﯿﻢ ڪه ﭼﻄــﻮﺭ ﻫﻢ ﺁﺷﭙﺰ ﺧﻮﺑــﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻫــﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﺧﻮﺑــﯽ ﻫﻢ ﻣــﺎﺩﺭ ﻧــﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ ڪﻤڪ ﺧﺮﺝ ﺯﻧﺪﮔــﯽ ﺑــﺮﺍﯼ ﭼﺮﺥ ﺯﻧﺪﮔــﯽ ﻫــﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺪﻣﺖ ڪﻨﯿﻢ ﻫــﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ڪﻨﯿﻢ ﻫــﻢ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﻣــﺎ ﻫــﻨﻮﺯ ﻟﺒــﺨﻨﺪ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ...

۱۹ فروردین 1394
42K
تـو رفـته اے و بحـران نوشیـدن چـاے بـی تـو در این خانـه مهمترین بحـران خاورمـیانه ست لــوزان ... محـل اخـذ تصمیمات مهــم نیست !! منافـع مـن در جاے دیگرے رقـم می‌خورد در قلــب تــو آنجا ...

تـو رفـته اے و بحـران نوشیـدن چـاے بـی تـو در این خانـه مهمترین بحـران خاورمـیانه ست لــوزان ... محـل اخـذ تصمیمات مهــم نیست !! منافـع مـن در جاے دیگرے رقـم می‌خورد در قلــب تــو آنجا ڪه مــن همه شروطــت را پذیرفتــم و حقوقـت را به رسمیت شناختــم تــا تعلــیق ڪامل ...

۱۸ فروردین 1394
30K
سـیزده را همه عالــم به در امــروز از شــهر مــن خـود آن سیزده ام کــز همه عالــم به درم تـا به دیـوار و درش تــازه کــنم عهــد قــدیم گاهــی از کــوچه معشوقه ی خــود مـی ...

سـیزده را همه عالــم به در امــروز از شــهر مــن خـود آن سیزده ام کــز همه عالــم به درم تـا به دیـوار و درش تــازه کــنم عهــد قــدیم گاهــی از کــوچه معشوقه ی خــود مـی گذرم (استاد شهریار)

۱۲ فروردین 1394
37K
تقدیم به تڪ تڪ شما مـهربونـا ( حتما ببینید این لینڪ رو ) http://harkat.com/view/6130ff28-b59f-40fc-8254-9494a2846166 بـر سر سفــره احساس اگر جایــی بود سخــن ســاده تبریڪ مــرا جــا بدهید سـین هشتم سخن ساده تبریڪ من است جــا ...

تقدیم به تڪ تڪ شما مـهربونـا ( حتما ببینید این لینڪ رو ) http://harkat.com/view/6130... بـر سر سفــره احساس اگر جایــی بود سخــن ســاده تبریڪ مــرا جــا بدهید سـین هشتم سخن ساده تبریڪ من است جــا ســر سفــره اگر نیســت به دلــها بدهید

۱ فروردین 1394
29K