..

..

۲۹ تیر 1394
379
...

...

۱۳ تیر 1394
372
خخخخخخخخخ. این دیگه کیه

خخخخخخخخخ. این دیگه کیه

۱۳ تیر 1394
1K
میدونی موقع تولد وقتی خدا داشت بدرقمون میکرد چی گفت؟؟؟؟!!!! گفت داری به دنیایی میری که غرورت را می شکنند وبه احساس پاکت سیلی میزنن!!!! نکنه ناراحت بشی....!!! من توکوله پشتیت عشق گذاشتم.....تاببخشی!!! خنده گذاشتم......تابخندی!!! ...

میدونی موقع تولد وقتی خدا داشت بدرقمون میکرد چی گفت؟؟؟؟!!!! گفت داری به دنیایی میری که غرورت را می شکنند وبه احساس پاکت سیلی میزنن!!!! نکنه ناراحت بشی....!!! من توکوله پشتیت عشق گذاشتم.....تاببخشی!!! خنده گذاشتم......تابخندی!!! اشگ گذاشتم......تاگریه کنی!!! ومرگ گذاشتم .... تابدونی دنیا ارزش بدی کردن رو نداره!!!! پس خوب ...

۱۳ تیر 1394
860
..

..

۹ تیر 1394
353
..

..

۹ تیر 1394
352
..

..

۹ تیر 1394
352
..

..

۹ تیر 1394
366
..

..

۹ تیر 1394
355
...

...

۹ تیر 1394
357
..

..

۹ تیر 1394
357
..

..

۹ تیر 1394
342
...

...

۹ تیر 1394
356
واییییی چقد خوردنیهه

واییییی چقد خوردنیهه

۷ تیر 1394
603
خوشگلههه

خوشگلههه

۷ تیر 1394
388
خیلیییی نازهه

خیلیییی نازهه

۷ تیر 1394
424
عزیززززممم چقد نازهههه

عزیززززممم چقد نازهههه

۷ تیر 1394
427
خیلی نازههه

خیلی نازههه

۶ تیر 1394
753
.....

.....

۶ تیر 1394
353
......

......

۶ تیر 1394
342