فقط با یک لبخند کوچک می توانی همه دنیای یک نفر را عوض کنی!💙🌎

فقط با یک لبخند کوچک می توانی همه دنیای یک نفر را عوض کنی!💙🌎

۲۲ ساعت پیش
4K
rozetOn mObarak khush ghalb tarin mOjOdate rOye zamin🌸💙🎂🎈🎊😍

rozetOn mObarak khush ghalb tarin mOjOdate rOye zamin🌸💙🎂🎈🎊😍

۱ روز پیش
2K
و همچنان در دلتنگی به سر میبریم...😢

و همچنان در دلتنگی به سر میبریم...😢

۱ روز پیش
4K
sOltaaaan🙊👑💙

sOltaaaan🙊👑💙

۱ روز پیش
3K
💙💙👑💙💙

💙💙👑💙💙

۱ روز پیش
3K
🙊💙👑3eshgh

🙊💙👑3eshgh

۱ روز پیش
3K
tavalOdet mObarak eshghe janm😍💙👑ba arezOye behtarin haaaa🙏💙

tavalOdet mObarak eshghe janm😍💙👑ba arezOye behtarin haaaa🙏💙

۱ روز پیش
3K
تو را چون آرزوهایم همیشه دوست خواهم داشت...💕🙈

تو را چون آرزوهایم همیشه دوست خواهم داشت...💕🙈

۱ روز پیش
3K
من هم بلدم فراموشت کنم اگر این شب‌ها بگذارند، اگر این هوا بوی تو را ندهد، اگر این نَفَس برود و برنگردد...

من هم بلدم فراموشت کنم اگر این شب‌ها بگذارند، اگر این هوا بوی تو را ندهد، اگر این نَفَس برود و برنگردد...

۱ روز پیش
7K
life🙊💙

life🙊💙

۳ روز پیش
5K
شدی تمام قلب من💙🙈🌍

شدی تمام قلب من💙🙈🌍

۵ روز پیش
3K
2 eshgh😍💙👑

2 eshgh😍💙👑

۵ روز پیش
3K
به تو بنده نفسمممم🙈💕👑

به تو بنده نفسمممم🙈💕👑

۵ روز پیش
3K
👌👌👌

👌👌👌

۵ روز پیش
3K
الهی من دورت بگردم قلبممممsmr1💙👑🌍

الهی من دورت بگردم قلبممممsmr1💙👑🌍

۵ روز پیش
3K
خورشید را بگو که نتابد ز پشت ابر چون صبح من به خنده‌ات آغاز میشود...💙👑

خورشید را بگو که نتابد ز پشت ابر چون صبح من به خنده‌ات آغاز میشود...💙👑

۱ هفته پیش
6K
shOma fghad b khand👑💙

shOma fghad b khand👑💙

۱ هفته پیش
5K
elahiii ghOrbOne harf zadanat🙊💙👑

elahiii ghOrbOne harf zadanat🙊💙👑

۱ هفته پیش
6K
nist nakhahad bOd aziztar az to baraye mn💙👑

nist nakhahad bOd aziztar az to baraye mn💙👑

۱ هفته پیش
5K
eshghe janm💕👑🙈

eshghe janm💕👑🙈

۱ هفته پیش
5K