زمونه ادماهارو از هم میگیره خودت بیا دورت بگردم.....یامهدی

زمونه ادماهارو از هم میگیره خودت بیا دورت بگردم.....یامهدی

۱۴ ساعت پیش
3K
چادر زهرا مواظبمه ....

چادر زهرا مواظبمه ....

۱۴ ساعت پیش
4K
۱۴ ساعت پیش
3K
۱۴ ساعت پیش
3K
صبر اوج احترام ب حکمت خداست...

صبر اوج احترام ب حکمت خداست...

۱۴ ساعت پیش
3K
۱ روز پیش
3K
خدایا شکرت..

خدایا شکرت..

۱ روز پیش
3K
صلوات حضرت زهرا برا بخشش گناهان ...

صلوات حضرت زهرا برا بخشش گناهان ...

۱ روز پیش
3K
از جنس خاکم...

از جنس خاکم...

۱ روز پیش
4K
از ستاره تا ستاره گریه کردم ازهمیشه تا دوباره گریه کردم ....

از ستاره تا ستاره گریه کردم ازهمیشه تا دوباره گریه کردم ....

۱ روز پیش
4K
من همینم ک هستم...

من همینم ک هستم...

۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K
بخشیدم.....

بخشیدم.....

۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K
یعنی میشه....‌

یعنی میشه....‌

۲ روز پیش
8K
بگو برام از اسمانت...

بگو برام از اسمانت...

۲ روز پیش
7K
۲ روز پیش
7K