marjan_mylove

marjan_mylove

دوتیڪم اژ ڪورد ...
بژی ڪورد ...✌
me + you = we
forever😍

در دلم غوغاست اما راز داری بهتر است ....

در دلم غوغاست اما راز داری بهتر است ....

۲۴ خرداد 1398
947

"کم سرمایه ایی نیست داشتن آدم هایی که حالت را بپرسند، ولی از آن بهتر داشتن آدم هایی است که وقتی حالت را می پرسند بتوانی بگویی: خوب نیستم..."*

۲۴ خرداد 1398
2K

"فاجعه یعنی...آنقدر در تو غرق شده ام که از تلاقی نگاهم با دیگری احساس خیانت می کنم، عشق یعنی این!"*

۲۴ خرداد 1398
3K
از او جدا جدا من ...

از او جدا جدا من ...

۲۳ خرداد 1398
929
۲۳ خرداد 1398
269
راهے ڪہ من میرم مقصدش خوب نیس اما مسیرش قشنگہ ...

راهے ڪہ من میرم مقصدش خوب نیس اما مسیرش قشنگہ ...

۲۳ خرداد 1398
853
کیک تولدم ..... با بچه ها 😍☺☺☺☺😜

کیک تولدم ..... با بچه ها 😍☺☺☺☺😜

۲۳ خرداد 1398
2K
آدمی طرفه معجونی است از فرشته سرشته وز حیوان گر کند میل این شود به از این گر کند میل ان بدتر شد از ان آری آری ، هیچکس پی نبرد بر حقیقت انسان ....

آدمی طرفه معجونی است از فرشته سرشته وز حیوان گر کند میل این شود به از این گر کند میل ان بدتر شد از ان آری آری ، هیچکس پی نبرد بر حقیقت انسان ....

۲۲ خرداد 1398
4K
#تغیر_تفڪر

#تغیر_تفڪر

۲۱ خرداد 1398
378
ادامه در پست بعدی👈

ادامه در پست بعدی👈

۲۱ خرداد 1398
756
حڪایت خیلی از ماهاست....

حڪایت خیلی از ماهاست....

۲۱ خرداد 1398
1K
فاش کسی آنچه میان من و توست تا اشارات نظر نامه رسان من و توست گوش کن با لب خاموش سخن می گویم پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست روزگاری شد و ...

فاش کسی آنچه میان من و توست تا اشارات نظر نامه رسان من و توست گوش کن با لب خاموش سخن می گویم پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران من و توست گرچه در خلوت ...

۲۱ خرداد 1398
7K
خرد جمع بزرگان باش👉

خرد جمع بزرگان باش👉

۲۱ خرداد 1398
865
تولدمه 😍😊😊😊😊😊

تولدمه 😍😊😊😊😊😊

۲۱ خرداد 1398
2K
بـــــــــــہـــــــــــترین من😍💑

بـــــــــــہـــــــــــترین من😍💑

۱۹ خرداد 1398
458
من منال ڪوردم د روژگاری زندگی اکم ڪہ هیچ وقت و دایگم نیوشم مامان ... #ڪورد

من منال ڪوردم د روژگاری زندگی اکم ڪہ هیچ وقت و دایگم نیوشم مامان ... #ڪورد

۱۹ خرداد 1398
2K
آنچنان تحمل ڪردم ، آنچنان ڪه خاڪ در چشم و استخوان در گلو ... امام علے

آنچنان تحمل ڪردم ، آنچنان ڪه خاڪ در چشم و استخوان در گلو ... امام علے " علیہ السلام "

۱۹ خرداد 1398
2K
راه رویامو چطور دزدید ؟ من یلدام شب دور از خورشید باز پاییز شد و باد چرخید و ه*و*س چو گیاهی مرموز رویید او رویید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید تا ...

راه رویامو چطور دزدید ؟ من یلدام شب دور از خورشید باز پاییز شد و باد چرخید و ه*و*س چو گیاهی مرموز رویید او رویید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید تا دیروز قدمی بردار من را باز به شروعش بگذار تو زیبایی و بی پروایی و ...

۱۹ خرداد 1398
22K
امشاو فره شاو خوبه بوم اَرام . ☺

امشاو فره شاو خوبه بوم اَرام . ☺

۱۸ خرداد 1398
828
چال گونه... ای جونم 😘😍

چال گونه... ای جونم 😘😍

۱۸ خرداد 1398
2K