مرمری

marmar778

هر کسى
باید یک نفر را
داشته باشد
تا
حالش از تنهایی‌
دَرد نکند ... .
#arak

این حساب کاربری خصوصی میباشد