۱۷ آبان 1398
3K
مادری برای بیدار کردن پسرش رفت. مادر: پسرم بلند شو. وقت رفتن به مدرسه است. پسر: اما چرا مامان؟ من نمی خوام برم مدرسه. مادر: دو دلیل به من بگو که نمی خوای بری مدرسه. ...

مادری برای بیدار کردن پسرش رفت. مادر: پسرم بلند شو. وقت رفتن به مدرسه است. پسر: اما چرا مامان؟ من نمی خوام برم مدرسه. مادر: دو دلیل به من بگو که نمی خوای بری مدرسه. پسر: یک که همه بچه ها از من بدشون می یاد. دو همه معلم ها ...

۱۵ آبان 1398
31K
من دوست ندارم واسه شما درست کردم اوووووفففف😁🙈

من دوست ندارم واسه شما درست کردم اوووووفففف😁🙈

۱۵ آبان 1398
20K

"رفتم نبینم او را دیدم توان ندارم" آب از سرم گذشته کاری به آن ندارم از عشق من گذشتم در این دیار غربت با این سیاهی و دردجایی مکان ندارم می بارد از دو چشمم اشکی ز سوز و اندوه در آین دیار غربت یک اسمان ندارم من خسته از ...

۱۶ آبان 1398
29K
ببین با من چه کردی که نگاهی جز

ببین با من چه کردی که نگاهی جز "نگاهت" بر دلم معنا ندارد

۷ آبان 1398
7K
۱۴ آبان 1398
4K
جاتون سبز😋

جاتون سبز😋

۶ آبان 1398
10K
۱۴ آبان 1398
3K
احساسـ میکنمـ زمانـ زودتر از قدیما میگذرهـ 🙄 دلتونـ شاد لبتونـ خندونـ باشهـ

احساسـ میکنمـ زمانـ زودتر از قدیما میگذرهـ 🙄 دلتونـ شاد لبتونـ خندونـ باشهـ

۱۴ آبان 1398
11K