12 ساعت پیش
2K
12 ساعت پیش
2K
12 ساعت پیش
4K
12 ساعت پیش
3K
12 ساعت پیش
4K
12 ساعت پیش
3K
1 روز پیش
3K
1 روز پیش
3K
1 روز پیش
3K
1 روز پیش
3K
1 روز پیش
3K
1 روز پیش
3K
1 روز پیش
5K
1 روز پیش
4K
1 روز پیش
4K
1 روز پیش
4K
هدف نخست ما در زندگے کمک به دیگران است و اگر نمے توانید به مردم کمک کنید حداقل علت درد مردم نباشید...

هدف نخست ما در زندگے کمک به دیگران است و اگر نمے توانید به مردم کمک کنید حداقل علت درد مردم نباشید...

3 روز پیش
4K
آدمها ؛ به هرحال شما را قضاوت خواهند کرد... زندگیتان را صرفِ تحتِ تاثیر قرار دادن دیگران، نکنید... برای خودتان زندگی کنید...

آدمها ؛ به هرحال شما را قضاوت خواهند کرد... زندگیتان را صرفِ تحتِ تاثیر قرار دادن دیگران، نکنید... برای خودتان زندگی کنید...

3 روز پیش
4K
مردم هیچ وقت بابت ضعف هات ازت متنفر نیستن؛ اونا به خاطر قدرت و توانایی هات ازت متنفرن! پس سعی کن قوی باشی و به نظر دیگران بی اهمیت!! #وودی_آلن

مردم هیچ وقت بابت ضعف هات ازت متنفر نیستن؛ اونا به خاطر قدرت و توانایی هات ازت متنفرن! پس سعی کن قوی باشی و به نظر دیگران بی اهمیت!! #وودی_آلن

3 روز پیش
4K
خوشبختی یک انتخاب است و بدبختی مقایسه‌ای است حسرت‌آمیز، میان داشته‌های خود و دیگران.. خانواده‌های خوشبخت از فضا نیامده‌اند؛ آن‌ها فقط داشته‌های خود را دوست دارند.

خوشبختی یک انتخاب است و بدبختی مقایسه‌ای است حسرت‌آمیز، میان داشته‌های خود و دیگران.. خانواده‌های خوشبخت از فضا نیامده‌اند؛ آن‌ها فقط داشته‌های خود را دوست دارند.

3 روز پیش
4K