امروز سپیدان

امروز سپیدان

۲۲ شهریور 1396
3K
سپیدان،سربست

سپیدان،سربست

۲۲ شهریور 1396
3K
من روز آخر جابه جایی به پست جدید......

من روز آخر جابه جایی به پست جدید......

۱۴ فروردین 1396
3K
همی الان.....

همی الان.....

۷ اسفند 1395
4K
خرگوشای خوشملم

خرگوشای خوشملم

۲ اسفند 1395
4K
ازدواج با فاحشه یی که دوستش داری شرافت دارد تاازدواج با باکــره یی که حسی به او نداری......وتنها به خاطر نجــیب بودنش انتخابش میکنی با خواندن یک (آیــه) محـرم میشوی ولی با یک دنــیاعشـــق نــــه!سخت ...

ازدواج با فاحشه یی که دوستش داری شرافت دارد تاازدواج با باکــره یی که حسی به او نداری......وتنها به خاطر نجــیب بودنش انتخابش میکنی با خواندن یک (آیــه) محـرم میشوی ولی با یک دنــیاعشـــق نــــه!سخت است آغــوش اجباری#

۲۹ بهمن 1395
4K
اینم دوتا خوشکلای من جدید گرفتم

اینم دوتا خوشکلای من جدید گرفتم

۲۶ بهمن 1395
4K
همی الان دوهویی....

همی الان دوهویی....

۱۶ بهمن 1395
4K
دخترک دستش را بریده بود اندازه ای که نیاز به بخیه زدن داشت. با شوهرش آمده بود. وقتی خواست روی تخت دراز بکشد شوهرش نشست و سرش را روی پاهایش گذاشت. تمام طول بخیه زدن ...

دخترک دستش را بریده بود اندازه ای که نیاز به بخیه زدن داشت. با شوهرش آمده بود. وقتی خواست روی تخت دراز بکشد شوهرش نشست و سرش را روی پاهایش گذاشت. تمام طول بخیه زدن دستش را گرفت و نازش را کشید و قربان صدقه اش رفت. وقتی رفتند هرکسی ...

۲۴ دی 1395
5K
ما که دیگه نداریم.... ولی نصیحت خوبی هستش

ما که دیگه نداریم.... ولی نصیحت خوبی هستش

۲۳ دی 1395
5K
اینم کیک خونگی که مامانم برام درست کرده اخه دیشب تا صبح بالای برجک پست میدادم....

اینم کیک خونگی که مامانم برام درست کرده اخه دیشب تا صبح بالای برجک پست میدادم....

۱۷ دی 1395
5K
خیلی....

خیلی....

۱۲ دی 1395
5K
شب یلدای تنهایی من.....

شب یلدای تنهایی من.....

۵ دی 1395
5K
قیافه م چطوره؟ خدایی راستش بگین توهین نکنید ولی جنبه م بالاست

قیافه م چطوره؟ خدایی راستش بگین توهین نکنید ولی جنبه م بالاست

۱۶ آذر 1395
6K
اینم من تو آسایشگاه در حال خدمت سربازی

اینم من تو آسایشگاه در حال خدمت سربازی

۶ آذر 1395
6K
خودتون و شانستون

خودتون و شانستون

۱۱ شهریور 1395
6K
منو دریا امروز یهوییییی البته بعداین عکس ی موج آمد خورد به سنگا لباسمون به فنارفتش

منو دریا امروز یهوییییی البته بعداین عکس ی موج آمد خورد به سنگا لباسمون به فنارفتش

۱۳ فروردین 1395
5K
عاشق اینه بیاد بغلم ولی من نمیزارمش...

عاشق اینه بیاد بغلم ولی من نمیزارمش...

۷ فروردین 1395
5K
اینم خوشمل خانمممم

اینم خوشمل خانمممم

۷ فروردین 1395
5K
منو برفی یهوییییی

منو برفی یهوییییی

۷ فروردین 1395
5K