مهران مهاجر

maskharao2

ادب مرد به زدولت اوست
این را بگم هر کسی یه عقیده و طرز فکری داره که براش مهمه
هرکسی یه سری خواسته داره
هرکسی یه سلیقه بخصوص داره
ولی اینم بگم یه عده هستن که با این عنواین دارن بازی میکنن زاتشون خیانتکار و دو رو و منافقه که اون عده خودشون را خسته می کنن میدونن تو این مملکت جایی ندارن چون میهن پرستیشون هم دروغه پاش برسه وطن فروشی میکنن هیچ چیز براشون مهم نیست حتی ناموسشون

مسخر امریکا ذلالت از این بیشتر

مسخر امریکا ذلالت از این بیشتر

۱۵ ساعت پیش
991
خودم عکس گرفتم

خودم عکس گرفتم

۱۶ ساعت پیش
1K
۱۶ ساعت پیش
6K
۱۶ ساعت پیش
1K
۱۶ ساعت پیش
2K
۱۶ ساعت پیش
2K
۱ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
7K
۳ هفته پیش
7K
۳ هفته پیش
7K
۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
4K
۴ هفته پیش
3K
۱۹ فروردین 1398
5K
۱۹ فروردین 1398
5K
۱۹ فروردین 1398
5K
۱۴ فروردین 1398
5K
۱ فروردین 1398
5K
۱ فروردین 1398
5K
۲۳ اسفند 1397
16K