الهی بده صبری که دردی عظیم است که پاستور چنان و سانچی چنین است

الهی بده صبری که دردی عظیم است که پاستور چنان و سانچی چنین است

۱ روز پیش
5K
آدم خوب هنوز خیلی پیدا میشه باید گفت فدای مهربونیات هم وطن

آدم خوب هنوز خیلی پیدا میشه باید گفت فدای مهربونیات هم وطن

۱ روز پیش
7K
۲ روز پیش
8K
من کشته این خلاقیتم

من کشته این خلاقیتم

۲ روز پیش
8K
۲ روز پیش
5K
سانچی

سانچی

۲ روز پیش
5K
دریا دریای جنون است دریا به رنگ خونست

دریا دریای جنون است دریا به رنگ خونست

۲ روز پیش
4K
شهدای نفتکش شهادتتون مبارک

شهدای نفتکش شهادتتون مبارک

۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
4K
دوستان عزیزم

دوستان عزیزم

۲ روز پیش
4K
کسی میتونه نگاه چپ به تخم این مرغها بکنه

کسی میتونه نگاه چپ به تخم این مرغها بکنه

۳ روز پیش
3K
تقدیم دوستان عزیزم

تقدیم دوستان عزیزم

۳ روز پیش
5K
باغ مرکبات فقط این بقیه درخت بازیه

باغ مرکبات فقط این بقیه درخت بازیه

۳ روز پیش
2K
دوستان صحر خیزم

دوستان صحر خیزم

۷ روز پیش
5K
۱ هفته پیش
7K
امروز هم یه پیج نمونه واقعا نمونه را بهتون معرفی میکنم توجه فرمایید این دوست عزیزمون احتیاج به دعای خیرتون داره

امروز هم یه پیج نمونه واقعا نمونه را بهتون معرفی میکنم توجه فرمایید این دوست عزیزمون احتیاج به دعای خیرتون داره

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
9K
یک پیج نمونه از یه دوست باذوق

یک پیج نمونه از یه دوست باذوق

۱ هفته پیش
6K
دوستهای گلم

دوستهای گلم

۱ هفته پیش
7K
۲ هفته پیش
2K