مهران مهاجر

maskharao2

ادب مرد به زدولت اوست
این را بگم هر کسی یه عقیده و طرز فکری داره که براش مهمه
هرکسی یه سری خواسته داره
هرکسی یه سلیقه بخصوص داره
ولی اینم بگم یه عده هستن که با این عنواین دارن بازی میکنن زاتشون خیانتکار و دو رو و منافقه که اون عده خودشون را خسته می کنن میدونن تو این مملکت جایی ندارن چون میهن پرستیشون هم دروغه پاش برسه وطن فروشی میکنن هیچ چیز براشون مهم نیست حتی ناموسشون

۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
#نقاشیهای_زیبا

#نقاشیهای_زیبا

۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
8K
۳ روز پیش
3K
تا بال نداشتم قفس تنگ نبود...

تا بال نداشتم قفس تنگ نبود...

۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
به طاقتی که ندارم کدام بار کشم...؟؟

به طاقتی که ندارم کدام بار کشم...؟؟

۳ روز پیش
11K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
شبتون بخیر

شبتون بخیر

۳ روز پیش
3K
چاره بعد از تو نداریم به جز تنهایی....

چاره بعد از تو نداریم به جز تنهایی....

۳ روز پیش
4K
اسمان شهرم درست مثل دلم گرفته است ...

اسمان شهرم درست مثل دلم گرفته است ...

۱۹ اردیبهشت 1398
2K
لب مربا ،چشم عسل، خامه بناگوش چیده ام با یاد تو صبحانه باور کن!

لب مربا ،چشم عسل، خامه بناگوش چیده ام با یاد تو صبحانه باور کن!

۲۵ اردیبهشت 1398
2K