شارژ رایگان: کلمه «جون عمت » رو به « بدبخت تو چقدر ساده ای » بفرست و بشین تا شارژ بیاد هیچ کس تنها نیست ارواح عمت

شارژ رایگان: کلمه «جون عمت » رو به « بدبخت تو چقدر ساده ای » بفرست و بشین تا شارژ بیاد هیچ کس تنها نیست ارواح عمت

۳ مهر 1394
56
.

.

۳ مهر 1394
9
تقدیم به ویسیا

تقدیم به ویسیا

۳ مهر 1394
11
☆♡هرکی کورده به افتخارکردابلایکه♡☆ کوردم

☆♡هرکی کورده به افتخارکردابلایکه♡☆ کوردم

۳ مهر 1394
115
بچه هانقاشیم چطوره

بچه هانقاشیم چطوره

۳ مهر 1394
13
این دیگه ازفرشته شدنم گذشته

این دیگه ازفرشته شدنم گذشته

۳ مهر 1394
11
۳ مهر 1394
10
اینوتقدیم میکنم به کسای که دوسم دارن مخصوصا ابجی وداداشای گل گلاب

اینوتقدیم میکنم به کسای که دوسم دارن مخصوصا ابجی وداداشای گل گلاب

۳ مهر 1394
28
تقدیم بهترینممممممم

تقدیم بهترینممممممم

۱۶ شهریور 1394
7
تقدیم به بهترین و خ ش قلب ترین ابجی دنیا یلدا خانم♡♡♡♡♡

تقدیم به بهترین و خ ش قلب ترین ابجی دنیا یلدا خانم♡♡♡♡♡

۲ مهر 1394
73
۳۰ شهریور 1394
14
ساعت چند بیام؟ 9 قدیم یا جدید!!؟ از فردا در سراسر ایران!

ساعت چند بیام؟ 9 قدیم یا جدید!!؟ از فردا در سراسر ایران!

۳۱ شهریور 1394
26