mastaneh.j20

کاکتوس بودن هم بد نیست!!!نیاز به نوازش کسی نداری وقتی هم که یکی بخواد نوازشت کنه انقدر خار داری که کسی سمتت نیاد ولی درون قلبت سالم میمونه شاید بعضی وقتا کاکتوس بودن هم بد نباشه!!!!!!

‌یک زن مگر چقدر قدرت دارددر بزند،و کسی در را برایش باز نکند. یک در مگر چقدر قدرت دارد بسته بماند،وقتی زنی عاشق در می زند... ‌

‌یک زن مگر چقدر قدرت دارددر بزند،و کسی در را برایش باز نکند. یک در مگر چقدر قدرت دارد بسته بماند،وقتی زنی عاشق در می زند... ‌

۲ هفته پیش
6K
‏آدم از یه جایی به بعد، سکوت و سکون اتاق خودشو به همه چی ترجیح میده

‏آدم از یه جایی به بعد، سکوت و سکون اتاق خودشو به همه چی ترجیح میده

۲ هفته پیش
5K
‏دنیای ما دنیای روابط ادم ها با ادم ها نیست دنیای روابط نقاب ها با نقاب هاست ادم ها کمتر فرصت می کنند تا سیمای حقیقی هم را ببینند...

‏دنیای ما دنیای روابط ادم ها با ادم ها نیست دنیای روابط نقاب ها با نقاب هاست ادم ها کمتر فرصت می کنند تا سیمای حقیقی هم را ببینند...

۲ هفته پیش
5K
‏هر ردپای آهویی را که دیدی دنبال نکن ‏این روزها زیادند ‏ گرگ هایی که با کفش آهو راه میروند ..!

‏هر ردپای آهویی را که دیدی دنبال نکن ‏این روزها زیادند ‏ گرگ هایی که با کفش آهو راه میروند ..!

۲ هفته پیش
5K
ترجیح میدم دوستای خوب کمی داشته باشم تا اینکه کلی دوست تقلبی و فیک داشته باشم !

ترجیح میدم دوستای خوب کمی داشته باشم تا اینکه کلی دوست تقلبی و فیک داشته باشم !

۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
7K
۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
7K
۲ هفته پیش
7K
۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
6K