مستانه

mastaneh.j20

کاکتوس بودن هم بد نیست!!!نیاز به نوازش کسی نداری وقتی هم که یکی بخواد نوازشت کنه انقدر خار داری که کسی سمتت نیاد ولی درون قلبت سالم میمونه شاید بعضی وقتا کاکتوس بودن هم بد نباشه!!!!!!

اصلا مهم نیست خوشگلید یا نه وقتی یکی بهتون میگه: «خوشگلم» شما به اندازه زیباترین آدم روی زمین حس خوب پیدا میکنید... ‌

اصلا مهم نیست خوشگلید یا نه وقتی یکی بهتون میگه: «خوشگلم» شما به اندازه زیباترین آدم روی زمین حس خوب پیدا میکنید... ‌

۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
9K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K