مستانه

mastaneh.j20

کاکتوس بودن هم بد نیست!!!نیاز به نوازش کسی نداری وقتی هم که یکی بخواد نوازشت کنه انقدر خار داری که کسی سمتت نیاد ولی درون قلبت سالم میمونه شاید بعضی وقتا کاکتوس بودن هم بد نباشه!!!!!!

‏آدم مگه چی می‌خواد؟ یکی که ازش خسته نشه

‏آدم مگه چی می‌خواد؟ یکی که ازش خسته نشه

۱۱ ساعت پیش
6K
#بانـــــــو بوی موهایت را مگر روسری حبس کرد؟ خیال خام است بغضی را تا ابد زیر لبخند پنهان داشتن #امیرعلی_قربانی

#بانـــــــو بوی موهایت را مگر روسری حبس کرد؟ خیال خام است بغضی را تا ابد زیر لبخند پنهان داشتن #امیرعلی_قربانی

۱۱ ساعت پیش
2K
۱ روز پیش
6K
جزای دلم این بار حد تازیانه است چه خلوتها دارد باخیالــــــــــت #امیرعلی_قربانی

جزای دلم این بار حد تازیانه است چه خلوتها دارد باخیالــــــــــت #امیرعلی_قربانی

۱ روز پیش
6K
۱ روز پیش
6K
۱ روز پیش
11K
۱ روز پیش
11K
۱ روز پیش
11K
۱ روز پیش
11K
۱ روز پیش
10K
۱ روز پیش
10K
۱ روز پیش
10K
۱ روز پیش
10K
۱ روز پیش
10K
۱ روز پیش
10K
۱ روز پیش
18K
۱ روز پیش
15K
۱ روز پیش
14K
۱ روز پیش
14K
۱ روز پیش
14K