جملات ناب

matnhayzibaaa

زیباترین و ناب ترین جملات مفهومی
https://telegram.me/matnhayzibaaa

میگویند:زمان آدمهاراعوض می‌کند اشتباه نکن!زمان حقیقت آدمهارا روشن میسازد،زمان قیمت رفاقت هارامعلوم میکند زمان،راستی را از دروغ جدامیسازد اشتباه نکن!زمان هرگز آدمهاراعوض نمیکند! https://telegram.me/matnhayzibaaa

میگویند:زمان آدمهاراعوض می‌کند اشتباه نکن!زمان حقیقت آدمهارا روشن میسازد،زمان قیمت رفاقت هارامعلوم میکند زمان،راستی را از دروغ جدامیسازد اشتباه نکن!زمان هرگز آدمهاراعوض نمیکند! https://telegram.me/matnhay...

۱۸ تیر 1397
5K
🔸لذت عاشقی را آدم و حوا بردند، . نه رقیبی بود نه گذشته ای نه حسودی و نه بدخواهی، دو عاشق بودند و یک جهان…! . https://telegram.me/matnhayzibaaa

🔸لذت عاشقی را آدم و حوا بردند، . نه رقیبی بود نه گذشته ای نه حسودی و نه بدخواهی، دو عاشق بودند و یک جهان…! . https://telegram.me/matnhay...

۱۸ تیر 1397
2K
🔹 همیشه به یاد داشته باشید . در انتخاب واحد زندگی، . «صداقت» . پیش نیاز همه درسهاست...! . https://telegram.me/matnhayzibaaa

🔹 همیشه به یاد داشته باشید . در انتخاب واحد زندگی، . «صداقت» . پیش نیاز همه درسهاست...! . https://telegram.me/matnhay...

۱۸ تیر 1397
5K
به کانال تلگرامی ما بپیوندید زیباترین متن های مفهومی و کوتاه سخن بزرگان و...👇👇👇👇👇👇 https://telegram.me/matnhayzibaaa

به کانال تلگرامی ما بپیوندید زیباترین متن های مفهومی و کوتاه سخن بزرگان و...👇👇👇👇👇👇 https://telegram.me/matnhay...

۴ اردیبهشت 1397
6K
🔹گر سینه شودتنگ خدا با ما هست! 🔸گر پای شود لنگ خدا با ما هست! 🔹دل را به حریم عشق بسپار و برو! 🔸فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست…! جهت ورود به کانال تلگرامی ...

🔹گر سینه شودتنگ خدا با ما هست! 🔸گر پای شود لنگ خدا با ما هست! 🔹دل را به حریم عشق بسپار و برو! 🔸فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست…! جهت ورود به کانال تلگرامی ما:👇👇👇 https://telegram.me/matnhay...

۴ اردیبهشت 1397
6K
نَه از آااشنـــااایااان وَفااا دیده ام نَه در باااده نُوشااان صَفااا دیده ام🎻 زِ نااا مَردمیهــــــا نَرنجد دِلـــــم کِه از چشم خود هم خَطااا دیده ام🎻 جهت ورود به کانال تلگرامی ما:👇👇👇 https://telegram.me/matnhayzibaaa

نَه از آااشنـــااایااان وَفااا دیده ام نَه در باااده نُوشااان صَفااا دیده ام🎻 زِ نااا مَردمیهــــــا نَرنجد دِلـــــم کِه از چشم خود هم خَطااا دیده ام🎻 جهت ورود به کانال تلگرامی ما:👇👇👇 https://telegram.me/matnhay...

۳ اردیبهشت 1397
8K
🌺زندگے تکرار فرداهاے ماست! 🌺می رسد روزے که فردا نیستیم! 🌺آنچه میماند فقط نقش نکوست! 🌺نقش ها مے ماند و ما نیستیم! https://telegram.me/matnhayzibaaa

🌺زندگے تکرار فرداهاے ماست! 🌺می رسد روزے که فردا نیستیم! 🌺آنچه میماند فقط نقش نکوست! 🌺نقش ها مے ماند و ما نیستیم! https://telegram.me/matnhay...

۳ اردیبهشت 1397
10K
ازعقاب پرسیدند آیا ترس برزمین افتادن نداری؟ عقاب گفت من انسان نیستم که باکمی به بلندی رفتن مغرور شوم من دراوج بلندی نگاهم به پایین است!!! https://telegram.me/matnhayzibaaa

ازعقاب پرسیدند آیا ترس برزمین افتادن نداری؟ عقاب گفت من انسان نیستم که باکمی به بلندی رفتن مغرور شوم من دراوج بلندی نگاهم به پایین است!!! https://telegram.me/matnhay...

۳ اردیبهشت 1397
9K
♦️متن یک نامه خودکشی بجا مانده از دهه 1970: به سمت پل میروم؛ اگر در مسیر حتی یک نفر به من لبخند بزند نخواهم پرید! 📍به آدمها لبخند بزنیم؛ شاید بایک لبخند فرشته نجات کسی ...

♦️متن یک نامه خودکشی بجا مانده از دهه 1970: به سمت پل میروم؛ اگر در مسیر حتی یک نفر به من لبخند بزند نخواهم پرید! 📍به آدمها لبخند بزنیم؛ شاید بایک لبخند فرشته نجات کسی شدیم! https://telegram.me/matnhay...

۳ اردیبهشت 1397
8K
🔹اگــر مادر نباشـد زنـــدگی نیست! 🔹به خـــورشیـــد فلک تابنــدگی نیست! 🔸خدا عشق است و مادر کعبه‌ عشق! 🔸به آنان بنــدگی،شرمندگی نیست! https://telegram.me/matnhayzibaas

🔹اگــر مادر نباشـد زنـــدگی نیست! 🔹به خـــورشیـــد فلک تابنــدگی نیست! 🔸خدا عشق است و مادر کعبه‌ عشق! 🔸به آنان بنــدگی،شرمندگی نیست! https://telegram.me/matnhay...

۳ اردیبهشت 1397
6K
➕‌عکس هایی که زیباهستند دراتاقی تاریک و بدون نور ظاهرمیشوند هرگاه که درتاریکی و دشواری زندگی قرارگرفتید بدانید که دنیای بزرگ به زودی تصویری زیبا و جذاب رابه شمانشان خواهد داد! https://telegram.me/matnhayzibaaa

➕‌عکس هایی که زیباهستند دراتاقی تاریک و بدون نور ظاهرمیشوند هرگاه که درتاریکی و دشواری زندگی قرارگرفتید بدانید که دنیای بزرگ به زودی تصویری زیبا و جذاب رابه شمانشان خواهد داد! https://telegram.me/matnhay...

۳ اردیبهشت 1397
6K
♦ ️گندم را دزدیده بودند صـدای اعتراض‌ها بلند شد نان بین مردم پخش کردند اعتراض‌ها خاموش شد ... این جماعت فقط به دنبال سیر کردن شکم خود هستند نه گرفتن حقشان !!

♦ ️گندم را دزدیده بودند صـدای اعتراض‌ها بلند شد نان بین مردم پخش کردند اعتراض‌ها خاموش شد ... این جماعت فقط به دنبال سیر کردن شکم خود هستند نه گرفتن حقشان !! "برتولت برشت" https://telegram.me/matnhay...

۳ اردیبهشت 1397
6K
♦از یارو میپرسن چندتا بچه داری میگه: چهارتا پسر! اولی ؛دکتر دومی؛ مهندس سومی؛ خلبان چهارمی؛ دزد میگن چرا چهارمیو از خونه نمیندازی بیرون! میگه:همون یکی خرج خونه مارو میده، بقیه بیکارن😂😢 https://telegram.me/matnhayzibaaa

♦از یارو میپرسن چندتا بچه داری میگه: چهارتا پسر! اولی ؛دکتر دومی؛ مهندس سومی؛ خلبان چهارمی؛ دزد میگن چرا چهارمیو از خونه نمیندازی بیرون! میگه:همون یکی خرج خونه مارو میده، بقیه بیکارن😂😢 https://telegram.me/matnhay...

۳ اردیبهشت 1397
7K
📍در نهان به آنان دل می بندیم،که دوستمان ندارند و در آشکار از آنان که دوستمان دارند غافلیم شاید این است دلیل تنهایی ما...!

📍در نهان به آنان دل می بندیم،که دوستمان ندارند و در آشکار از آنان که دوستمان دارند غافلیم شاید این است دلیل تنهایی ما...! "شریعتی" https://telegram.me/matnhay...

۳ اردیبهشت 1397
6K
کاش می شد وقتی بعضیا خیلی خوب ومهربون میشن بهشون تافت بزنی، همون جوری بمونن؛ یا pif paf بزنی در همون حالت بمیرن در اوج خدا حافظی کنند.😂😁

کاش می شد وقتی بعضیا خیلی خوب ومهربون میشن بهشون تافت بزنی، همون جوری بمونن؛ یا pif paf بزنی در همون حالت بمیرن در اوج خدا حافظی کنند.😂😁 "فامیل دور" https://telegram.me/matnhay...

۳ اردیبهشت 1397
6K
🔆دلبسته به سکه‌های قلک بودیم 🔆دنبال بهانه‌های کوچک بودیم 🔆رؤیای بزرگ‌تر شدن خوب نبود 🔆ای‌کاش تمام عمر کودک بودیم! https://telegram.me/matnhayzibaaa

🔆دلبسته به سکه‌های قلک بودیم 🔆دنبال بهانه‌های کوچک بودیم 🔆رؤیای بزرگ‌تر شدن خوب نبود 🔆ای‌کاش تمام عمر کودک بودیم! https://telegram.me/matnhay...

۳ اردیبهشت 1397
5K
📍اگر دو نفر را همزمان دوست داشتید ، نفر دوم را انتخاب کنید! چون اگر نفر اول را واقعا دوست داشتید ، هیچوقت به نفر دومی فکر نمی‎کردید!

📍اگر دو نفر را همزمان دوست داشتید ، نفر دوم را انتخاب کنید! چون اگر نفر اول را واقعا دوست داشتید ، هیچوقت به نفر دومی فکر نمی‎کردید! "جانی دپ" https://telegram.me/matnhay...

۳ اردیبهشت 1397
11K
⚜باور نمیکنم خدا به کسی بگوید:

⚜باور نمیکنم خدا به کسی بگوید: "نه!" خدا فقط سه پاسخ دارد: ١- باشه حتما ٢- یه ڪم صبر ڪن ٣- پیشنهاد بهتری برات دارم همیشه در فشار زندگے ڪمے صبرڪن صبر اوج احترام به حڪمت خداست! https://telegram.me/matnhay...

۳ اردیبهشت 1397
6K
⚜لاڪ پشت ها بخاطرسبڪ زندگی خاصی که دارن بیشتر از ۱۵۰سال عمر میکنن سبڪ زندگیشون اینه ڪه سرشون تو لاک خودشونه نه تو زندگی دیگران...! https://telegram.me/matnhayzibaaa

⚜لاڪ پشت ها بخاطرسبڪ زندگی خاصی که دارن بیشتر از ۱۵۰سال عمر میکنن سبڪ زندگیشون اینه ڪه سرشون تو لاک خودشونه نه تو زندگی دیگران...! https://telegram.me/matnhay...

۳ اردیبهشت 1397
7K
📍زمین بهشت میشوداگر انسانها بفهمند هیچ کس برتر نیست بر دیگری هیچ انسانی حق ندارد از بالا به انسان دیگر نگاه کند مگر وقتی که میخواهد دست او را بگیرد...! https://telegram.me/matnhayzibaaa

📍زمین بهشت میشوداگر انسانها بفهمند هیچ کس برتر نیست بر دیگری هیچ انسانی حق ندارد از بالا به انسان دیگر نگاه کند مگر وقتی که میخواهد دست او را بگیرد...! https://telegram.me/matnhay...

۳ اردیبهشت 1397
5K