مهرداد شاه سنایی

mdsh1001

https://telegram.me/aleyasin110
کانال سلام علی آل یاسین

#خوشخویی

#خوشخویی

۲۱ ساعت پیش
3K
#توفیق #تلاش #حدیث_رضوی

#توفیق #تلاش #حدیث_رضوی

۲۱ ساعت پیش
3K
#سوگواره #اصلا_حسین_جنس_غمش_فرق_میکند

#سوگواره #اصلا_حسین_جنس_غمش_فرق_میکند

۱ روز پیش
2K
#غیبت #سوگواره_۱۴۳۹ #فرمایشات_حسینی_علیه_السلام

#غیبت #سوگواره_۱۴۳۹ #فرمایشات_حسینی_علیه_السلام

۱ روز پیش
795
عاجزترین مردم چه کسی است؟ #دعا

عاجزترین مردم چه کسی است؟ #دعا

۱ روز پیش
2K
#سلاحه_البکا

#سلاحه_البکا

۱ روز پیش
7K
#سوگواره

#سوگواره

۳ روز پیش
9K
#سوگواره

#سوگواره

۳ روز پیش
9K
#سوگواره

#سوگواره

۳ روز پیش
9K
#سوگواره

#سوگواره

۳ روز پیش
9K
#سوگواره

#سوگواره

۳ روز پیش
8K
##سوگواره

##سوگواره

۳ روز پیش
8K
#سوگواره

#سوگواره

۳ روز پیش
8K
#سوگواره

#سوگواره

۳ روز پیش
8K
#سوگواره

#سوگواره

۳ روز پیش
8K
#سوگواره

#سوگواره

۳ روز پیش
8K
#سوگواره

#سوگواره

۳ روز پیش
7K
#سخنی_از_امام_باقر_علیه_السلام

#سخنی_از_امام_باقر_علیه_السلام

۴ روز پیش
5K
#سخنی_از_امام_مجتبی_علیه_السلام

#سخنی_از_امام_مجتبی_علیه_السلام

۴ روز پیش
5K
#حدیث_قدسی

#حدیث_قدسی

۴ روز پیش
5K