me-me

از دیـو و دد ملــولمـ
و انسـانمـ آرزوسـت...
https://t.me/EnssanamArezost

‌ دیده‌ام سوی دیار تو و در کف تو از تو دیگر نه پیامی نه نشانی نه به ره پرتو مهتاب امیدی نه به دل سایه‌ای از راز نهانی دشت تف کرده و بر خویش ...

‌ دیده‌ام سوی دیار تو و در کف تو از تو دیگر نه پیامی نه نشانی نه به ره پرتو مهتاب امیدی نه به دل سایه‌ای از راز نهانی دشت تف کرده و بر خویش ندیده نم‌نم بوسه باران بهاران جاده‌ای گم شده در دامن ظلمت خالی از ضربه پاهای ...

۲۰ مهر 1397
36K
‌ دل به مهــرش سپــردمـ ...! می‌خـواهمـ دست در دستانـش در میان برگهــا برقصــمـ ، و همـ قــدمـ با ابرش بر شهــر ببــارمـ و بشــورمـ همہ‌ے دلتنگـــی‌ها را، می‌خــواهمـ قصہ عاشــقی تڪ تڪ برگـها را ...

‌ دل به مهــرش سپــردمـ ...! می‌خـواهمـ دست در دستانـش در میان برگهــا برقصــمـ ، و همـ قــدمـ با ابرش بر شهــر ببــارمـ و بشــورمـ همہ‌ے دلتنگـــی‌ها را، می‌خــواهمـ قصہ عاشــقی تڪ تڪ برگـها را بہ گــوش بنشـینمـ ، آنها هـمـ چــون من دلداده و شیــدا شده‌اند ڪه اینچنــین به ...

۲۰ مهر 1397
30K
‌ –اما اخترڪ تو ڪه به آن ڪوچڪی است ڪافیست صندلیت رو به اندازه چند قدمـ حرڪت بدے، میتونی هروقت بخـواهی ببینی ڪه روز به پایان میرسد و مهتاب طلوع می‌ڪند و تو میتوانی هر ...

‌ –اما اخترڪ تو ڪه به آن ڪوچڪی است ڪافیست صندلیت رو به اندازه چند قدمـ حرڪت بدے، میتونی هروقت بخـواهی ببینی ڪه روز به پایان میرسد و مهتاب طلوع می‌ڪند و تو میتوانی هر قدر دلت می‌خـواهد غروب رو تماشا ڪنی. –یڪ روز چهــل و سه بار غروب خـورشید ...

۲۰ مهر 1397
28K
‌ پائیـــز همـ از را رســید...! بــرگ بـرگِ درختــان را ســنگفـرش ناز قدمــش ڪــردمـ با مهــرش آمد تا نبــض دلمـ را در دسـت بگــیرد. تا عــاشقمـ ڪند! تا مـــوهایمـ پریشــان شـود از نــوازش خیــالی باد، ...

‌ پائیـــز همـ از را رســید...! بــرگ بـرگِ درختــان را ســنگفـرش ناز قدمــش ڪــردمـ با مهــرش آمد تا نبــض دلمـ را در دسـت بگــیرد. تا عــاشقمـ ڪند! تا مـــوهایمـ پریشــان شـود از نــوازش خیــالی باد، وبرقصــاندمـ میـان رنگهـاے گــرمـ عشــق، بوسه‌اے از مهــر بنشاند روے گــونه‌هایمـ، بنـــوازد تار دلــمـ را، ...

۲۰ مهر 1397
30K
‌ ایـن روزهـا ابــرےامـ ...! دلــمـ باریـدن میخــواهد تا آسمـان چشـمانمـ سبڪ شود از این بغضـی ڪہ پشت پلڪـهایمـ سنگینـی می‌ڪند. بغــض امـانمـ را بـریده...! ڪاش آسمان همـ ببـارد‌، ڪاش ابـر پائیــزے بیاید و بارانِ ...

‌ ایـن روزهـا ابــرےامـ ...! دلــمـ باریـدن میخــواهد تا آسمـان چشـمانمـ سبڪ شود از این بغضـی ڪہ پشت پلڪـهایمـ سنگینـی می‌ڪند. بغــض امـانمـ را بـریده...! ڪاش آسمان همـ ببـارد‌، ڪاش ابـر پائیــزے بیاید و بارانِ چشــمانِ مــرا همـ ببـارد. ڪاش پائیـــز بیاید و باهمـ ببـاریمـ...! او در ســوگ تمامـ عاشـقانہ‌هایی ...

۱۶ شهریور 1397
7K
‌ شهــریور رو هیچوقت درڪ نڪردمـ تڪلیفش با خـودش معلومـ نیست از عشق تابستون گـرمه و دلــش در تب و تاب رسیــدن به فصــل عشــق و عاشقــی پائیـــزه... امانه...! خیلی همـ بد نیست شاید اینبار ...

‌ شهــریور رو هیچوقت درڪ نڪردمـ تڪلیفش با خـودش معلومـ نیست از عشق تابستون گـرمه و دلــش در تب و تاب رسیــدن به فصــل عشــق و عاشقــی پائیـــزه... امانه...! خیلی همـ بد نیست شاید اینبار منهمـ دست شهــریور را بگیــرمـ و به مهــرش برسانمـ باهمـ اینبار گـــرماے عشــق تابستـون رو ...

۱۰ شهریور 1397
11K
رفتم و زحمت بیگانگی از کوی تو بردم آشنای تو دلم بود و به دست تو سپردم اشک دامان مرا گیرد و در پای من افتد که دل خون شده را هم، ز چه همراه ...

رفتم و زحمت بیگانگی از کوی تو بردم آشنای تو دلم بود و به دست تو سپردم اشک دامان مرا گیرد و در پای من افتد که دل خون شده را هم، ز چه همراه نبردم #هوشنگ_ابتهاج

۳۰ مرداد 1397
25K
هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی الّا بر آن که دارد با دلبری وصالی دانی کدام دولت در وصف می‌نیاید چشمی که باز باشد هر لحظه بر جمالی #سعدی شبتــون بدون غمـ

هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی الّا بر آن که دارد با دلبری وصالی دانی کدام دولت در وصف می‌نیاید چشمی که باز باشد هر لحظه بر جمالی #سعدی شبتــون بدون غمـ

۲۸ مرداد 1397
9K
‌ از دیــو و دد ملــولم و انســانم آرزوسـت... #مـولانای_جان https://t.me/EnssanamArezost

‌ از دیــو و دد ملــولم و انســانم آرزوسـت... #مـولانای_جان https://t.me/EnssanamArezost

۲۸ مرداد 1397
7K
۲۸ مرداد 1397
9K
‌ نامت شنوم، دل ز فرح زنده شود.. #رودکی صبحتـون به لبخند یار

‌ نامت شنوم، دل ز فرح زنده شود.. #رودکی صبحتـون به لبخند یار

۲۸ مرداد 1397
9K
۲۷ مرداد 1397
6K
گاه در خیال باد می پیچم در لابلای موهای تو آنجا که موهایت پریشان شد از گونه هایت بوسه می چینم لالایی پلکت به روی چشم غوغای آوازی بلند باشد وقتی که در دیوار آغوشت ...

گاه در خیال باد می پیچم در لابلای موهای تو آنجا که موهایت پریشان شد از گونه هایت بوسه می چینم لالایی پلکت به روی چشم غوغای آوازی بلند باشد وقتی که در دیوار آغوشت موج هم آغوشی برپاشد حالا تصور میکنم شعرت در انتهای کوچه های ذهن در یک ...

۲۷ مرداد 1397
6K
‌ تو را یافتــمـ آسمان‌هــا را پی بردمـ ... #سهراب_سپهری صبحتــون دلنــواز

‌ تو را یافتــمـ آسمان‌هــا را پی بردمـ ... #سهراب_سپهری صبحتــون دلنــواز

۲۷ مرداد 1397
9K
‌ میخڪوب ثانیه هایمـ میڪند نگاهت! لبریز حیرتمـ میڪند، نگاهت! مگــرچشمان تو دریاست؟!! #ک_الف_یاس شبتــون به عشــق

‌ میخڪوب ثانیه هایمـ میڪند نگاهت! لبریز حیرتمـ میڪند، نگاهت! مگــرچشمان تو دریاست؟!! #ک_الف_یاس شبتــون به عشــق

۲۶ مرداد 1397
8K
بی تو... تقویم پر از جمعه بی حوصله هاست #علیرضا_آذر عصــر آدینه‌تون بدون دلتنگــی

بی تو... تقویم پر از جمعه بی حوصله هاست #علیرضا_آذر عصــر آدینه‌تون بدون دلتنگــی

۲۶ مرداد 1397
6K
‌ یا رب... آن آرامـِ جانِ بی‌قــرار مــن ڪجاست ...! #هلالی_جغتایی صبحتــون به نیڪی و شادے

‌ یا رب... آن آرامـِ جانِ بی‌قــرار مــن ڪجاست ...! #هلالی_جغتایی صبحتــون به نیڪی و شادے

۲۶ مرداد 1397
12K
‌ دوری جانان بُوَد از دوری جان تلختر... #صائب_تبریزی شبتـون بی غمـ

‌ دوری جانان بُوَد از دوری جان تلختر... #صائب_تبریزی شبتـون بی غمـ

۲۵ مرداد 1397
9K
عشق روز اول بستری می سازد ازشکوفه های سفید برهنه تورا رها میان باغهای زیبا برکه های آرام عبور می دهد از تنت خواب را حرام می کند برچشمهایت از روز بدش می آید ستاره ...

عشق روز اول بستری می سازد ازشکوفه های سفید برهنه تورا رها میان باغهای زیبا برکه های آرام عبور می دهد از تنت خواب را حرام می کند برچشمهایت از روز بدش می آید ستاره ها را پنهان می کند پشت پلکهایت آسمان را تاریک می کند که چشمانت آرام ...

۲۵ مرداد 1397
7K
پنجشنبه که می شود کمی بیشتر هوایم را داشته باش … بیشتر نگرانم باش بیشتر بگو دوستت دارم پنجشنبه دلش نازک است زود می گیرد…! #فرشته_رضایی

پنجشنبه که می شود کمی بیشتر هوایم را داشته باش … بیشتر نگرانم باش بیشتر بگو دوستت دارم پنجشنبه دلش نازک است زود می گیرد…! #فرشته_رضایی

۲۵ مرداد 1397
7K