me.faraji

me.faraji

نقطه ی باخت هر آدمی مال زمانیکه که خودش خودشو دوست نداشته باشه
(﴿من همون@sh...fهستم اما اکانتم‌حذف شد})

در جوانی پیر شدیم ، مُردیم و کسی نفهمید

در جوانی پیر شدیم ، مُردیم و کسی نفهمید

۱۷ آبان 1397
3K
خط قرمز ها که شکسته بشه تازه آدم میفهمه چند چند عقب افتاده! چقدر به خودش به دنیاش و به قلبش ظلم کرده! هشیار شدن بد نیست.. یعنی اصلا بد نیست. زانوی غم بغل گرفتن ...

خط قرمز ها که شکسته بشه تازه آدم میفهمه چند چند عقب افتاده! چقدر به خودش به دنیاش و به قلبش ظلم کرده! هشیار شدن بد نیست.. یعنی اصلا بد نیست. زانوی غم بغل گرفتن هم نداره! گریه که اصلا! یه پوینت مثبته حتی! چون داری خودتو نجات میدی، از ...

۱۷ آبان 1397
7K
بعضی وقت ها همه چیز طبیعی ست! سخت نگیریم .. بعضی وقت ها کیف کنیم، حواسمان را پرت کنیم از چشم های تند و حسود .. همیشه گوش کردن به تذکرات آن دوستِ همه چیز ...

بعضی وقت ها همه چیز طبیعی ست! سخت نگیریم .. بعضی وقت ها کیف کنیم، حواسمان را پرت کنیم از چشم های تند و حسود .. همیشه گوش کردن به تذکرات آن دوستِ همه چیز بلد هم خوب نیست باید دل رنگ دریا را ببیند .. یک وقت هایی باید ...

۱۷ آبان 1397
7K
۱۷ آبان 1397
8K
۱۷ آبان 1397
8K
بعضی وقت ها همه چیز طبیعی ست! سخت نگیریم .. بعضی وقت ها کیف کنیم، حواسمان را پرت کنیم از چشم های تند و حسود .. همیشه گوش کردن به تذکرات آن دوستِ همه چیز ...

بعضی وقت ها همه چیز طبیعی ست! سخت نگیریم .. بعضی وقت ها کیف کنیم، حواسمان را پرت کنیم از چشم های تند و حسود .. همیشه گوش کردن به تذکرات آن دوستِ همه چیز بلد هم خوب نیست باید دل رنگ دریا را ببیند .. یک وقت هایی باید ...

۱۷ آبان 1397
8K
۱۷ آبان 1397
8K
۱۷ آبان 1397
8K
۱۷ آبان 1397
6K
۱۷ آبان 1397
21K
۱۷ آبان 1397
5K
۱۷ آبان 1397
4K
۱۷ آبان 1397
4K
۱۷ آبان 1397
4K
😂😂😂

😂😂😂

۱۷ آبان 1397
4K
۵ تیر 1397
5K
بازی رو‌مساوی کردیم و از لیست حذف شدیم نظرتون چیه؟؟؟😭😭😭

بازی رو‌مساوی کردیم و از لیست حذف شدیم نظرتون چیه؟؟؟😭😭😭

۵ تیر 1397
5K
۱۲ خرداد 1397
5K
و چقدر خوب است کسی بیاید و باورهایِ تلخت را به این سادگی تنها با بودنش از تو بگیرد ... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

و چقدر خوب است کسی بیاید و باورهایِ تلخت را به این سادگی تنها با بودنش از تو بگیرد ... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۸ خرداد 1397
6K
یه جوری عاشقت میشم

یه جوری عاشقت میشم

۸ خرداد 1397
6K