me.faraji

me.faraji

من همون@sh...fهستم اما اکانتم‌حذف شد

۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
6K
کدوم؟؟؟

کدوم؟؟؟

۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K
از کی کمک میگیری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

از کی کمک میگیری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
10K
😍❤❤❤

😍❤❤❤

۲ روز پیش
10K
شعر را بر لب دریا بخوانی پر خروش میشود ... به گوش ابر های اسمان برسانی بارانی میشوند ... خیره به مهتاب شب فریاد کنی روشنایی خورشید می اید ... تو چه بودی که غزل ...

شعر را بر لب دریا بخوانی پر خروش میشود ... به گوش ابر های اسمان برسانی بارانی میشوند ... خیره به مهتاب شب فریاد کنی روشنایی خورشید می اید ... تو چه بودی که غزل ها خواندم ، اما دل به شعر هایم ندادی !

۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
10K
۲ روز پیش
10K