me.faraji

me.faraji

نقطه ی باخت هر آدمی مال زمانیکه که خودش خودشو دوست نداشته باشه
(﴿من همون@sh...fهستم اما اکانتم‌حذف شد})

۵ تیر 1397
4K
بازی رو‌مساوی کردیم و از لیست حذف شدیم نظرتون چیه؟؟؟😭😭😭

بازی رو‌مساوی کردیم و از لیست حذف شدیم نظرتون چیه؟؟؟😭😭😭

۵ تیر 1397
4K
۱۲ خرداد 1397
4K
و چقدر خوب است کسی بیاید و باورهایِ تلخت را به این سادگی تنها با بودنش از تو بگیرد ... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

و چقدر خوب است کسی بیاید و باورهایِ تلخت را به این سادگی تنها با بودنش از تو بگیرد ... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۸ خرداد 1397
6K
یه جوری عاشقت میشم

یه جوری عاشقت میشم

۸ خرداد 1397
6K
مرا تا جان بود جانان #تُ باشی ز جان خوش‌تر چه باشد؟ آن #تُ باشی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مرا تا جان بود جانان #تُ باشی ز جان خوش‌تر چه باشد؟ آن #تُ باشی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۸ خرداد 1397
6K
۸ خرداد 1397
6K
۸ خرداد 1397
5K
دستان تو آغازیست برای دیوانگی من... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دستان تو آغازیست برای دیوانگی من... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۸ خرداد 1397
6K
دست هایت را به من بده میخواهم از تمام غم ها برگردم ... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دست هایت را به من بده میخواهم از تمام غم ها برگردم ... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۸ خرداد 1397
6K
۸ خرداد 1397
3K
آدما رو تجربه‌هاشون بزرگ می‌کنه، نه گوش دادن به حرفِ بقیه... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

آدما رو تجربه‌هاشون بزرگ می‌کنه، نه گوش دادن به حرفِ بقیه... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۸ خرداد 1397
4K
۸ خرداد 1397
4K
😎 😎 😎حالا من که هر کی لایک‌کنه لایکش میکنم😎 😎 😎

😎 😎 😎حالا من که هر کی لایک‌کنه لایکش میکنم😎 😎 😎

۷ خرداد 1397
8K
امیدوارم از همین حالا از زمین و زمان برایتان خوشبختی ببارد و نیروی عظیم عشق همراهتان باشد تا همه ی کارها به بهترین شکل پیش برود روزتـون زیبا

امیدوارم از همین حالا از زمین و زمان برایتان خوشبختی ببارد و نیروی عظیم عشق همراهتان باشد تا همه ی کارها به بهترین شکل پیش برود روزتـون زیبا

۷ خرداد 1397
5K
گاهی وقتا وقتی داری سعی میکنی یکی رو از دست ندی خودت از دست میدی..

گاهی وقتا وقتی داری سعی میکنی یکی رو از دست ندی خودت از دست میدی..

۷ خرداد 1397
5K
وقتی بهت میگه موهاتو نریز بیرون... اخم نکن خانمی...! بگو 'چشم' این چشم گفتنت باعث میشه تا نجابتتو با دنیا عوض نکنه.

وقتی بهت میگه موهاتو نریز بیرون... اخم نکن خانمی...! بگو 'چشم' این چشم گفتنت باعث میشه تا نجابتتو با دنیا عوض نکنه.

۷ خرداد 1397
8K
‏-چه صنمی باهاش داری؟ +فقط حس تپیدن قلبش وقتی تو آغوشمه، باعث تسکین پیدا کردن دل آشوبی ها و تپش قلبمه

‏-چه صنمی باهاش داری؟ +فقط حس تپیدن قلبش وقتی تو آغوشمه، باعث تسکین پیدا کردن دل آشوبی ها و تپش قلبمه

۷ خرداد 1397
8K
دلم بهانه ی تو را دارد تو می دانی بهانه چیست؟! بهانه همان است که شب ها خواب از چشم من می دزدد...

دلم بهانه ی تو را دارد تو می دانی بهانه چیست؟! بهانه همان است که شب ها خواب از چشم من می دزدد...

۷ خرداد 1397
8K
🌿 اصلا حرف من نه خودت فکر کن ... صبح ها کنار یار بیدار شدن لذت ندارد ؟!

🌿 اصلا حرف من نه خودت فکر کن ... صبح ها کنار یار بیدار شدن لذت ندارد ؟!

۷ خرداد 1397
7K