مهدی شمالی

mehdi-one

با همکاری دوست عزیزم @Ronakeftekhari
این سری هزار تا نوشته کار میکنم . برو پایین
اینایی که فحاشی میکنن بلاک نمیشن از طرف من ، فقط کاری میکنم توی ویس جایی نداشته باشن دیگه
پستها نه مخاطب داره نه ربطی به حال و احوالم
روزی صد تا پست کار میکنم
فقط فالوورا لایک میشن پس کلاس نذارین توی مجازی و دنبال کنین
پیج سیاه و سفید @khatshekan62
پیج رنگی @62ashofte
پیج تبلیغات @mehdi-shomali

#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۱ ساعت پیش
4K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۱ ساعت پیش
4K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۱ ساعت پیش
4K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۱ ساعت پیش
3K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۱ ساعت پیش
3K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۱ ساعت پیش
3K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۱ ساعت پیش
3K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۱ ساعت پیش
3K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۱ ساعت پیش
3K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۱ ساعت پیش
3K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۱ ساعت پیش
4K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۱ ساعت پیش
4K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۱ ساعت پیش
4K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۱ ساعت پیش
4K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۱ ساعت پیش
4K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۱ ساعت پیش
4K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۱ ساعت پیش
3K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۱ ساعت پیش
3K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۱ ساعت پیش
3K
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۱ ساعت پیش
3K