مهدی شمالی

mehdi-one

با همکاری دوست عزیزم @Ronakeftekhari
تا آخر عمر درگیر من خواهی بود...
و تظاهر می کنی که نیستی..
مقایسه...تو را از پا در خواهد آورد...
"من" میدانم به کجای قلبت شلیک کرده ام...
"تو" دیگر خوب نخواهی شد...
(افشین یداللهی)

پیج سیاه و سفید @khatshekan62
پیج رنگی @62ashofte
پیج تبلیغات @mehdi-shomali

#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۲ ساعت پیش
4K
شبتون خوش🌹 #عکس_نوشته #عاشقانه

شبتون خوش🌹 #عکس_نوشته #عاشقانه

۲ ساعت پیش
4K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۳ ساعت پیش
7K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۳ ساعت پیش
7K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۳ ساعت پیش
7K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۳ ساعت پیش
7K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۳ ساعت پیش
7K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۳ ساعت پیش
7K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۴ ساعت پیش
6K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۴ ساعت پیش
6K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۴ ساعت پیش
6K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۴ ساعت پیش
6K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۴ ساعت پیش
6K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۴ ساعت پیش
6K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۴ ساعت پیش
6K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۴ ساعت پیش
6K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۴ ساعت پیش
5K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۴ ساعت پیش
5K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۶ ساعت پیش
5K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۶ ساعت پیش
5K