مهدی شمالی

mehdi-one

با همکاری دوست عزیزم @Ronakeftekhari
سال نو مبارک دوستای مجازی من . برو پایین

این سری هزار تا نوشته کار میکنم
پستا نه مخاطب داره نه ربطی به حال و احوالم

پیج سیاه و سفید @khatshekan62
پیج رنگی @62ashofte
پیج تبلیغات @mehdi-shomali

بیشتر  بیشتر