•مهیما•

mehima

پرسيدند:چند سال داري؟گفتم:روزهاي غمناک زندگي ام را خط بزني هنوز کودکم..

3 روز پیش
2K
http://zeebinfo.ir/dl/user65031/ZeebInfo.apk حرف نداره
1 هفته پیش
3K
1 هفته پیش
2K
۱۷ خرداد 1395
746
۱۷ خرداد 1395
742
نرم افزار زیب اینفو https://zeebinfo.me/dl/user65031/ZeebInfo.apk

نرم افزار زیب اینفو https://zeebinfo.me/dl/user...

۲۹ اردیبهشت 1395
2K
به روزها دل مبند... روزها به فصل ڪه میرسند، رنگ عوض میڪنند!!! با شب بمان... گرچه تاریک است؛ اما همیشه یڪرنگ است

به روزها دل مبند... روزها به فصل ڪه میرسند، رنگ عوض میڪنند!!! با شب بمان... گرچه تاریک است؛ اما همیشه یڪرنگ است

۲۸ فروردین 1395
1K
۱۵ اسفند 1394
751
۱۴ اسفند 1394
744
کسی که میدونه اشتباه کردی و بازم ازت دفاع میکنه، قدرشو بدون اون یا

کسی که میدونه اشتباه کردی و بازم ازت دفاع میکنه، قدرشو بدون اون یا "عاشقته" یا "مادرته"...

۱۴ اسفند 1394
3K
۱ اسفند 1394
735
۱۳ دی 1394
733
۱۳ دی 1394
737
۱۳ دی 1394
735
۱۳ دی 1394
740
۱۳ دی 1394
733
۱۳ دی 1394
734