•مهیما•

mehima

پرسيدند:چند سال داري؟گفتم:روزهاي غمناک زندگي ام را خط بزني هنوز کودکم..

لذت داشتن یه دوست خوب تو یه دنیای بد... مثل خوردن یه فنجون قهوه گرم تو هوای سرده. درسته که هوا رو گرم نمی کنه ، ولی آدمو که دلگرم می کنه

لذت داشتن یه دوست خوب تو یه دنیای بد... مثل خوردن یه فنجون قهوه گرم تو هوای سرده. درسته که هوا رو گرم نمی کنه ، ولی آدمو که دلگرم می کنه

۲ هفته پیش
3K
التماس دعا

التماس دعا

۴ هفته پیش
3K
۲۸ شهریور 1396
12K
۲۸ شهریور 1396
5K
شهریور عاشق انار بود اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد اخر انار شاهزاده ی باغ بود تاج انار کجا و شهریور کجا؟! انار اما فهمیده بود، می خواست بگوید او هم عاشق ...

شهریور عاشق انار بود اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد اخر انار شاهزاده ی باغ بود تاج انار کجا و شهریور کجا؟! انار اما فهمیده بود، می خواست بگوید او هم عاشق شهریور است اما هر بار تا میرسید، فرصت شهریور تمام میشد.. نه شهریور به انار ...

۲۶ شهریور 1396
2K
۲۵ شهریور 1396
3K
۲۶ مرداد 1396
5K
۲۶ مرداد 1396
5K
۲۶ مرداد 1396
1K
۲۶ مرداد 1396
1K
۲۶ مرداد 1396
1K
۲۶ مرداد 1396
1K
۲۶ مرداد 1396
1K
۲۶ مرداد 1396
1K
❤

۲۶ مرداد 1396
1K
🌺

🌺

۲۶ مرداد 1396
1K
۹ مرداد 1396
1K
۹ مرداد 1396
2K
۹ مرداد 1396
2K
۹ مرداد 1396
2K