hese khob

mehrAn39

متاهل #شیراز_جنت_تراز پرسپولیسی ام*
عاشق شب زنده دار(#پدر)خفته در آغوش خاک
وه که به خواب ابد با دل بیدار رفت

http://t.me/Hesekhob54
ای خوش آن لحظه دیدار که ما یار شدیم
به صفای دل هم سخت گرفتار شدیم


سالها رفت و هنوز
یک نفر نیست بپرسد از من
که تو از پنجره عشق چه ها می خواهی

صبح تا نیمه ی شب منتظری
همه جا می نگری
گاه با ماه سخن می گویی
گاه با رهگذران
خبر گمشده ای می جویی

راستی گمشده ات کیست؟
کجاست؟

#قیصر_امین_پور

تقویم را از هر طرف که ورق می‌زنم #پاییز است #صدای_رفتنت در تمام روزهایش پیچیده و از گریه‌های من همه‌ی فصل‌ها #بارانی‌ست... 📷 #پارک_اردیبهشت_ی_روز_بارانی #hese_khob یکشنبه هفدهم #آذر ۱۳۹۸ ساعت هجده : سی و هشت ...

تقویم را از هر طرف که ورق می‌زنم #پاییز است #صدای_رفتنت در تمام روزهایش پیچیده و از گریه‌های من همه‌ی فصل‌ها #بارانی‌ست... 📷 #پارک_اردیبهشت_ی_روز_بارانی #hese_khob یکشنبه هفدهم #آذر ۱۳۹۸ ساعت هجده : سی و هشت دقیقه ۱۹۹۰

۱ روز پیش
3K
مدل موی شب #یلدا😉 😉 😂 شنبه شانزدهم #آذر ۱۳۹۸ ساعت بیست : پنج دقیقه ۱۹۸۹

مدل موی شب #یلدا😉 😉 😂 شنبه شانزدهم #آذر ۱۳۹۸ ساعت بیست : پنج دقیقه ۱۹۸۹

۲ روز پیش
3K
#به_دیدارم_بیا 🤗 #ای_هم_گناهِ_من_در_این_برزخ #مهدی_اخوان_ثالث شنبه شانزدهم #آذر ۱۳۹۸ ساعت هفده : چهل و چهار دقیقه ۱۹۸۸

#به_دیدارم_بیا 🤗 #ای_هم_گناهِ_من_در_این_برزخ #مهدی_اخوان_ثالث شنبه شانزدهم #آذر ۱۳۹۸ ساعت هفده : چهل و چهار دقیقه ۱۹۸۸

۲ روز پیش
3K
تلاش #سگ😲 برای هشدار دادن به صاحبش قبل از مرگ😆 جمعه پانزدهم #آذر ۱۳۹۸ ساعت نوزده : پنج دقیقه ۱۹۸۷

تلاش #سگ😲 برای هشدار دادن به صاحبش قبل از مرگ😆 جمعه پانزدهم #آذر ۱۳۹۸ ساعت نوزده : پنج دقیقه ۱۹۸۷

۳ روز پیش
3K
#اینجا 👈 ❤ پنجشنبه چهاردهم #آذر ۱۳۹۸ ساعت بیست : پانزده دقیقه ۱۹۸۶

#اینجا 👈 ❤ پنجشنبه چهاردهم #آذر ۱۳۹۸ ساعت بیست : پانزده دقیقه ۱۹۸۶

۴ روز پیش
2K
❤ #تو را چون #جان خود میدانمت ...❤ چهارشنبه دوازدهم #آذر ۱۳۹۸ ساعت بیست : پنجاه دقیقه ۱۹۸۵

❤ #تو را چون #جان خود میدانمت ...❤ چهارشنبه دوازدهم #آذر ۱۳۹۸ ساعت بیست : پنجاه دقیقه ۱۹۸۵

۵ روز پیش
4K
#دوست_دارم هیچ چیز و هیچکس ، حتی زمان ، تغییرش نخواهد داد یکشنبه دهم #آذر ۱۳۹۸ ساعت بیست : پنجاه پنج دقیقه ۱۹۸۴

#دوست_دارم هیچ چیز و هیچکس ، حتی زمان ، تغییرش نخواهد داد یکشنبه دهم #آذر ۱۳۹۸ ساعت بیست : پنجاه پنج دقیقه ۱۹۸۴

۱ هفته پیش
4K
جوجه رنگی فقط از اینا 😊 😍 😍 شنبه نهم #آذر ۱۳۹۸ ساعت بیست و دو : پنجاه و پنج دقیقه ۱۹۸۳

جوجه رنگی فقط از اینا 😊 😍 😍 شنبه نهم #آذر ۱۳۹۸ ساعت بیست و دو : پنجاه و پنج دقیقه ۱۹۸۳

۱ هفته پیش
5K
اتوبوسی آمده از تهران یکی از صندلی هایش خالی است قطاری میرود از تبریز یکی از کوپه هایش خالی است سینماهای #شیراز پر از تماشاچی است که حتما ردیفی از آن خالی است انگار یک ...

اتوبوسی آمده از تهران یکی از صندلی هایش خالی است قطاری میرود از تبریز یکی از کوپه هایش خالی است سینماهای #شیراز پر از تماشاچی است که حتما ردیفی از آن خالی است انگار یک نفر هست که اصلا نیست انگار عده ای هستند که نمی آیند شاید،کسی در چشم ...

۱ هفته پیش
6K
اگه الان اینجا بودی؛ #عطر بود #نفس بود #بغل بود…! ❤ ️ پنجشنبه هفتم #آذر ۱۳۹۸ ساعت بیست و سه : پنج دقیقه ۱۹۸۱

اگه الان اینجا بودی؛ #عطر بود #نفس بود #بغل بود…! ❤ ️ پنجشنبه هفتم #آذر ۱۳۹۸ ساعت بیست و سه : پنج دقیقه ۱۹۸۱

۱ هفته پیش
4K
تصویری زیبا از یک قو نر که دم در منتظر مونده همسرش آماده بشه برن مهمونی😂 😂 بیچاره یخ زده 😉😉 پنجشنبه هفتم #آذر ۱۳۹۸ ساعت هفده : پنجاه و هشت دقیقه ۱۹۸۰ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تصویری زیبا از یک قو نر که دم در منتظر مونده همسرش آماده بشه برن مهمونی😂 😂 بیچاره یخ زده 😉😉 پنجشنبه هفتم #آذر ۱۳۹۸ ساعت هفده : پنجاه و هشت دقیقه ۱۹۸۰ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۱ هفته پیش
6K
😍😍😍❤ چهارشنبه ششم #آذر ۱۳۹۸ ساعت نوزده : چهل دقیقه ۱۹۷۹

😍😍😍❤ چهارشنبه ششم #آذر ۱۳۹۸ ساعت نوزده : چهل دقیقه ۱۹۷۹

۱ هفته پیش
4K
کسے کہ وسط حرف زدن باهات ، خوابش برده رو دعوا نکن آخہ اون فقط دلش خواستہ تا ثانیہ آخر با تو حرف بزنہ...😍 سه شنبه پنجم #آذر ۱۳۹۸ ساعت نوزده : بیست و شش ...

کسے کہ وسط حرف زدن باهات ، خوابش برده رو دعوا نکن آخہ اون فقط دلش خواستہ تا ثانیہ آخر با تو حرف بزنہ...😍 سه شنبه پنجم #آذر ۱۳۹۸ ساعت نوزده : بیست و شش دقیقه ۱۹۷۸

۱ هفته پیش
7K
تب کرده ام هذیان برایت مینویسم مغزم پر است از فکرهای اشتباهی! بگذار حالت را بپرسم گرچه دیر است؛ عالیجنابِ شعرهایم رو به راهی؟ #مژگان_عباسلو دوشنبه چهارم #آذر ۱۳۹۸ ساعت بیست و یک : چهل ...

تب کرده ام هذیان برایت مینویسم مغزم پر است از فکرهای اشتباهی! بگذار حالت را بپرسم گرچه دیر است؛ عالیجنابِ شعرهایم رو به راهی؟ #مژگان_عباسلو دوشنبه چهارم #آذر ۱۳۹۸ ساعت بیست و یک : چهل و هفت دقیقه ۱۹۷۷

۲ هفته پیش
5K
تصویری که آیندگان از ما دارن😔 😐 😐 علی برکت ا... 💪 یکشنبه سوم #آذر ۱۳۹۸ ساعت بیست و سه : هجده دقیقه ۱۹۷۶

تصویری که آیندگان از ما دارن😔 😐 😐 علی برکت ا... 💪 یکشنبه سوم #آذر ۱۳۹۸ ساعت بیست و سه : هجده دقیقه ۱۹۷۶

۲ هفته پیش
5K
🌸🍃دوست داشتنت بهانه بود من #تو را برای نفس کشیدن میخواستم، برای زنده ماندن...❤❤ #hese_khob شنبه #دوم‌ #آذر ۱۳۹۸ ساعت نوزده : ده دقیقه ۱۹۷۵

🌸🍃دوست داشتنت بهانه بود من #تو را برای نفس کشیدن میخواستم، برای زنده ماندن...❤❤ #hese_khob شنبه #دوم‌ #آذر ۱۳۹۸ ساعت نوزده : ده دقیقه ۱۹۷۵

۲ هفته پیش
4K
زندگی شیرین است بشرطی که..... . . . دختر آدم‌دماغ عمل کرده بدنیا بیاد😉 😉 جمعه اول #آذر ۱۳۹۸ ساعت بیست و یک : پنجاه دقیقه ۱۹۷۴

زندگی شیرین است بشرطی که..... . . . دختر آدم‌دماغ عمل کرده بدنیا بیاد😉 😉 جمعه اول #آذر ۱۳۹۸ ساعت بیست و یک : پنجاه دقیقه ۱۹۷۴

۲ هفته پیش
7K
ما فقط #دوست_معمولی بودیم! وقتی شب به شب بیدار می ماندیم به پای هم توی صفحه های مجازی لعنتی تا خوابمان بگیرد لابلای حرف زدن های بی‌خودمان از روزمرگی های بیخودترمان دوست معمولی بودیم! وقتی ...

ما فقط #دوست_معمولی بودیم! وقتی شب به شب بیدار می ماندیم به پای هم توی صفحه های مجازی لعنتی تا خوابمان بگیرد لابلای حرف زدن های بی‌خودمان از روزمرگی های بیخودترمان دوست معمولی بودیم! وقتی اولین بار توی سرازیری ولیعصر قرار گذاشتیم و دیدمش و خیز برداشت که توی آغوشش ...

۲ هفته پیش
51K
دلم می‌خواست یه آهنگِ غمگین بودم که وقتی دلت گرفت بهش گوش میدادی دلم می‌خواست سیگار وینستون بودم که وقتی کلافه‌تر از هر زمان دیگه‌ای هستی، منو بین لبات بزاری و کام بگیری راستی دلبر ...

دلم می‌خواست یه آهنگِ غمگین بودم که وقتی دلت گرفت بهش گوش میدادی دلم می‌خواست سیگار وینستون بودم که وقتی کلافه‌تر از هر زمان دیگه‌ای هستی، منو بین لبات بزاری و کام بگیری راستی دلبر شنیدی میگن خدا از رگِ گردن به آدما نزدیک‌تره؟ منم دلم می‌خواست از رگِ گردن ...

۲ هفته پیش
33K
این هم پای هویج 😉😉😍 پنجشنبه سی ام #آبان ۱۳۹۸ ساعت بیست و سه : سی دقیقه ۱۹۷۱

این هم پای هویج 😉😉😍 پنجشنبه سی ام #آبان ۱۳۹۸ ساعت بیست و سه : سی دقیقه ۱۹۷۱

۲ هفته پیش
6K