🌷 ...علم خویش را به جهل..و..یقین خود را به شک مبدل نکنید؛ ...آنگاه که به علم رسیدید عمل و آنگاه که به یقین دست یافتید؛ √اقدام نمایید√

🌷 ...علم خویش را به جهل..و..یقین خود را به شک مبدل نکنید؛ ...آنگاه که به علم رسیدید عمل و آنگاه که به یقین دست یافتید؛ √اقدام نمایید√

۴ روز پیش
11K
.🌍 .🌳 یک دنیا درخت آرزویم سوخت.🔥 . .🌱 .یک نهال برای چه مانده..خدا.. تا آن نهال درخت شود. عمره منم به سر شود. از آن درخت برای من یک تابوت به تن شود.√

.🌍 .🌳 یک دنیا درخت آرزویم سوخت.🔥 . .🌱 .یک نهال برای چه مانده..خدا.. تا آن نهال درخت شود. عمره منم به سر شود. از آن درخت برای من یک تابوت به تن شود.√

۵ روز پیش
5K
🌍🌎🌏

🌍🌎🌏

۱ هفته پیش
15K
۶۰درصد بیکاری 4۰درصد استعداد به دردنخور😊😘😘😘

۶۰درصد بیکاری 4۰درصد استعداد به دردنخور😊😘😘😘

۲ هفته پیش
4K
😊فوق لیسانس بدبختی😥

😊فوق لیسانس بدبختی😥

۲ هفته پیش
16K
😥یکی نیست ی چیزی بکه.....

😥یکی نیست ی چیزی بکه.....

۲ هفته پیش
5K
GRAVITY گرانش RELATIVITY نسبیت BLACK HOLES سیاهچاله ها D N A THE COMPUTER کامپیوتر RADIOACTIVITY رادیواکتیویه این شش نظریه مرا تنبل کلاس کردند😥 وهم دنیا را به فنا کشاندند🌍

GRAVITY گرانش RELATIVITY نسبیت BLACK HOLES سیاهچاله ها D N A THE COMPUTER کامپیوتر RADIOACTIVITY رادیواکتیویه این شش نظریه مرا تنبل کلاس کردند😥 وهم دنیا را به فنا کشاندند🌍

۲ هفته پیش
8K
عکس بلند
۳ هفته پیش
13K
پروانه میشم شمع روشن کن عزیزم،،

پروانه میشم شمع روشن کن عزیزم،،

۲۲ آذر 1397
6K
🌷🕵🌷

🌷🕵🌷

۲ آذر 1397
2K
تو برایم بهترینی یا من دوستت دارم. ولی به دنبال از من بهتری🚬

تو برایم بهترینی یا من دوستت دارم. ولی به دنبال از من بهتری🚬

۱۲ مهر 1397
2K
😊

😊

۱۱ مهر 1397
2K
۲۲ شهریور 1397
2K
😊

😊

۲۰ شهریور 1397
2K
👠👝💌

👠👝💌

۱۹ شهریور 1397
2K
😢

😢

۱۹ شهریور 1397
2K
✏🎨🌷

✏🎨🌷

۱۹ شهریور 1397
2K
😊👑😊

😊👑😊

۱۹ شهریور 1397
2K
👑👑👑

👑👑👑

۲۹ تیر 1397
2K
۲۸ تیر 1397
2K