mehran_sab

mehran_sab

و من آن کاکتوس تنهایی هستم که تیغهایش را کشید تا آغوشش آزارت ندهد اما نمی دانستم تقدیر کاکتوس تنها مردن است و آغوش نصیب آن درختی است که تبر میشود بر هم نوعانش..

برایش نوشتم:

برایش نوشتم: " زیر نور این آباژور در ازدحام این قرص خواب های لعنتی جایی در وسعت سرد این تختخواب؛ شب بخیر هایت گم شده است " برایم نوشت: " بخواب، عادت به هیچ چیز صلاح نیست " و این منطقی ترین لالاییِ نیمه شب های من شد... #پریسا_زابلی_پور

۱۵ دی 1396
8K
گفتم نِگَرَم روی تو، گفتا به قیامت گفتم رَوَم از کوی تو،گفتا به سلامت #هاتف_اصفهانی

گفتم نِگَرَم روی تو، گفتا به قیامت گفتم رَوَم از کوی تو،گفتا به سلامت #هاتف_اصفهانی

۳۰ آذر 1396
6K
همگان به جستجوی خانه‌اند من... کوچه‌ ی خلوتی می‌خواهم بی‌انتها برای رفتن! #سید_علی_صالحی

همگان به جستجوی خانه‌اند من... کوچه‌ ی خلوتی می‌خواهم بی‌انتها برای رفتن! #سید_علی_صالحی

۱۸ آذر 1396
5K
دخترها عاشق میشوند زیاد هم میشوند ، اولین بار در بدو بدو های عصر های تابستان است در لی لی و تیله بازی های پاییز در مشق نوشتن های با موهای خرگوشی کنار بخاریِ زمستان ...

دخترها عاشق میشوند زیاد هم میشوند ، اولین بار در بدو بدو های عصر های تابستان است در لی لی و تیله بازی های پاییز در مشق نوشتن های با موهای خرگوشی کنار بخاریِ زمستان است این را در بهار که محله شان را عوض کردند و دیگر کسی نیست ...

۲۲ آبان 1396
2K
باختم! صادقانه میگویم، شرمم رابه چشمهایش، قلبم رابه حرفهایش و عمرم رابه وعده هایش اوکه ترکم کرد ناگهان خودم راهم باختم منِ مال باخته ی دلباخته ی خودباخته، شایدباورتان نشود، دوستش دارم هنوز ...

باختم! صادقانه میگویم، شرمم رابه چشمهایش، قلبم رابه حرفهایش و عمرم رابه وعده هایش اوکه ترکم کرد ناگهان خودم راهم باختم منِ مال باخته ی دلباخته ی خودباخته، شایدباورتان نشود، دوستش دارم هنوز ...

۱۳ آبان 1396
2K
بچه که بودم

بچه که بودم "پاییز" با روپوش سرمه‌ ای از راه می‌رسید. بزرگ‌تر که شدم، پسر همسایه بود... سربازی که اسمم را توی کلاهش نوشته بود مادرش می‌گفت: گروهبان جریمه‌ اش کرده که هفت شب کشیک بدهد. آن وقت‌ ها دوستت دارم را نمی‌ گفتند، کشیک می‌ دادند...! | رویا شاه ...

۳ آبان 1396
3K
روزی که نوشتی زندگی یعنی

روزی که نوشتی زندگی یعنی "من _ تو" ، به اندازه ی آن خطِ باریک و کوچک دلتنگت شدم ؛ و امروز آن خط باریک به اندازه ی خط کشی خیابان هاییست که از تو دور شده ام ... #محمود_دولت_آبادی

۲۹ مهر 1396
3K
شعر ها و عکس های باب میل اش را ذخیره میکرد برای روزِ مبادا! میخواست

شعر ها و عکس های باب میل اش را ذخیره میکرد برای روزِ مبادا! میخواست "دوستت دارم" گفتن اش متفاوت باشد ، بچسبد... همیشه خوش بین بود به آمدن اش به تار و پودِ آغوشی که سال ها عطرش را به خاطر سپرده بود ... چند روز پیش سراغِ دوست ...

۲۷ مهر 1396
3K
اوج عاشقانه ها جمله ایست که میگوید؛ میخواهم بروم ! و این یعنی دلش میخواهد؛ آنقدر عاشقی کنی و برایش شعر بگویی که قانع شود بماند .. کسی که قصدش رفتن باشد، بی خبر میرود ...

اوج عاشقانه ها جمله ایست که میگوید؛ میخواهم بروم ! و این یعنی دلش میخواهد؛ آنقدر عاشقی کنی و برایش شعر بگویی که قانع شود بماند .. کسی که قصدش رفتن باشد، بی خبر میرود ... #مانگ_میرزایی

۲۶ مهر 1396
4K
نیامدن ، هزار دلیل می خواست ... و آمدن، یکی ! دلتنگت بودم ... #سیدعلی_صالحی

نیامدن ، هزار دلیل می خواست ... و آمدن، یکی ! دلتنگت بودم ... #سیدعلی_صالحی

۲۴ مهر 1396
4K