داداش و ابجیای نازم پیشاپیش چهارشنبه سوریتون مبارک 🍢 🍬 🔥 سوختن غصه‌هاتون رو تو سرخیِ آتش آرزو می‌کنم 🎆 🎆 🎆 چهارشنبه سوریتون پیشاپیش خوش، شاد و بی‌خطر مشاهده‌ی کارت پستال موزیکال 👇 http://goo.gl/pSNctz

داداش و ابجیای نازم پیشاپیش چهارشنبه سوریتون مبارک 🍢 🍬 🔥 سوختن غصه‌هاتون رو تو سرخیِ آتش آرزو می‌کنم 🎆 🎆 🎆 چهارشنبه سوریتون پیشاپیش خوش، شاد و بی‌خطر مشاهده‌ی کارت پستال موزیکال 👇 http://goo.gl/pSNctz

۲۰ ساعت پیش
4K
داداش و ابجیای نازم پیشاپیش چهارشنبه سوریتون مبارک 🍢 🍬 🔥 سوختن غصه‌هاتون رو تو سرخیِ آتش آرزو می‌کنم 🎆 🎆 🎆 چهارشنبه سوریتون پیشاپیش خوش، شاد و بی‌خطر مشاهده‌ی کارت پستال موزیکال 👇 http://goo.gl/pSNctz

داداش و ابجیای نازم پیشاپیش چهارشنبه سوریتون مبارک 🍢 🍬 🔥 سوختن غصه‌هاتون رو تو سرخیِ آتش آرزو می‌کنم 🎆 🎆 🎆 چهارشنبه سوریتون پیشاپیش خوش، شاد و بی‌خطر مشاهده‌ی کارت پستال موزیکال 👇 http://goo.gl/pSNctz

۲۰ ساعت پیش
3K
داداش و ابجیای نازم پیشاپیش چهارشنبه سوریتون مبارک 🍢 🍬 🔥 سوختن غصه‌هاتون رو تو سرخیِ آتش آرزو می‌کنم 🎆 🎆 🎆 چهارشنبه سوریتون پیشاپیش خوش، شاد و بی‌خطر مشاهده‌ی کارت پستال موزیکال 👇 http://goo.gl/pSNctz

داداش و ابجیای نازم پیشاپیش چهارشنبه سوریتون مبارک 🍢 🍬 🔥 سوختن غصه‌هاتون رو تو سرخیِ آتش آرزو می‌کنم 🎆 🎆 🎆 چهارشنبه سوریتون پیشاپیش خوش، شاد و بی‌خطر مشاهده‌ی کارت پستال موزیکال 👇 http://goo.gl/pSNctz

۲۰ ساعت پیش
3K
داداش و ابجیای نازم پیشاپیش چهارشنبه سوریتون مبارک 🍢 🍬 🔥 سوختن غصه‌هاتون رو تو سرخیِ آتش آرزو می‌کنم 🎆 🎆 🎆 چهارشنبه سوریتون پیشاپیش خوش، شاد و بی‌خطر مشاهده‌ی کارت پستال موزیکال 👇 http://goo.gl/pSNctz

داداش و ابجیای نازم پیشاپیش چهارشنبه سوریتون مبارک 🍢 🍬 🔥 سوختن غصه‌هاتون رو تو سرخیِ آتش آرزو می‌کنم 🎆 🎆 🎆 چهارشنبه سوریتون پیشاپیش خوش، شاد و بی‌خطر مشاهده‌ی کارت پستال موزیکال 👇 http://goo.gl/pSNctz

۲۰ ساعت پیش
3K
داداش و ابجیای نازم پیشاپیش چهارشنبه سوریتون مبارک 🍢 🍬 🔥 سوختن غصه‌هاتون رو تو سرخیِ آتش آرزو می‌کنم 🎆 🎆 🎆 چهارشنبه سوریتون پیشاپیش خوش، شاد و بی‌خطر مشاهده‌ی کارت پستال موزیکال 👇 http://goo.gl/pSNctz

داداش و ابجیای نازم پیشاپیش چهارشنبه سوریتون مبارک 🍢 🍬 🔥 سوختن غصه‌هاتون رو تو سرخیِ آتش آرزو می‌کنم 🎆 🎆 🎆 چهارشنبه سوریتون پیشاپیش خوش، شاد و بی‌خطر مشاهده‌ی کارت پستال موزیکال 👇 http://goo.gl/pSNctz

۲۰ ساعت پیش
3K
داداش و ابجیای نازم پیشاپیش چهارشنبه سوریتون مبارک 🍢 🍬 🔥 سوختن غصه‌هاتون رو تو سرخیِ آتش آرزو می‌کنم 🎆 🎆 🎆 چهارشنبه سوریتون پیشاپیش خوش، شاد و بی‌خطر مشاهده‌ی کارت پستال موزیکال 👇 http://goo.gl/pSNctz

داداش و ابجیای نازم پیشاپیش چهارشنبه سوریتون مبارک 🍢 🍬 🔥 سوختن غصه‌هاتون رو تو سرخیِ آتش آرزو می‌کنم 🎆 🎆 🎆 چهارشنبه سوریتون پیشاپیش خوش، شاد و بی‌خطر مشاهده‌ی کارت پستال موزیکال 👇 http://goo.gl/pSNctz

۲۰ ساعت پیش
3K
داداش و ابجیای نازم پیشاپیش چهارشنبه سوریتون مبارک 🍢🍬🔥سوختن غصه‌هاتون رو تو سرخیِ آتش آرزو می‌کنم 🎆🎆🎆 چهارشنبه سوریتون پیشاپیش خوش، شاد و بی‌خطر مشاهده‌ی کارت پستال موزیکال 👇 http://goo.gl/pSNctz

داداش و ابجیای نازم پیشاپیش چهارشنبه سوریتون مبارک 🍢🍬🔥سوختن غصه‌هاتون رو تو سرخیِ آتش آرزو می‌کنم 🎆🎆🎆 چهارشنبه سوریتون پیشاپیش خوش، شاد و بی‌خطر مشاهده‌ی کارت پستال موزیکال 👇 http://goo.gl/pSNctz

۲۰ ساعت پیش
3K
۲۱ ساعت پیش
3K
پدرسنگ مزارت رابه آه وناله میبوسم به عشق وزحمت چندین وچندین ساله میبوسم اگردنیاشود گلشن گلی جز تونمی یابم زچشمم ناله میریزدتورا چون لاله می بوسم. #پــــدر😭 😭

پدرسنگ مزارت رابه آه وناله میبوسم به عشق وزحمت چندین وچندین ساله میبوسم اگردنیاشود گلشن گلی جز تونمی یابم زچشمم ناله میریزدتورا چون لاله می بوسم. #پــــدر😭 😭

۲۱ ساعت پیش
3K
❣️🍃💔🍃❣️ 🔻عشق می‌خوانمـٺ امااا ، ممنوعه‌ایـ ے جان می‌خوانمـٺ امااا ، ویرانه‌ایـ ے 🔻ڪس چه داند عشق ممنوعه‌اٺ آباد ڪند ، ویــرانه‌امـ ❤️

❣️🍃💔🍃❣️ 🔻عشق می‌خوانمـٺ امااا ، ممنوعه‌ایـ ے جان می‌خوانمـٺ امااا ، ویرانه‌ایـ ے 🔻ڪس چه داند عشق ممنوعه‌اٺ آباد ڪند ، ویــرانه‌امـ ❤️

۲۲ ساعت پیش
11K
دوست من زیستن با عشق نعمت شیرینی ست آرزو میکنم🌸🍃 عمر دلخوشی هاتون به کوتاهی عمر🌸🍃 سبزه و ماهی هفت سین نباشه🐬 وهمیشه لبخند و عشق🌸🍃 در اعماق وجودتون جاری باشه🌸🍃 🌹🌹🌹

دوست من زیستن با عشق نعمت شیرینی ست آرزو میکنم🌸🍃 عمر دلخوشی هاتون به کوتاهی عمر🌸🍃 سبزه و ماهی هفت سین نباشه🐬 وهمیشه لبخند و عشق🌸🍃 در اعماق وجودتون جاری باشه🌸🍃 🌹🌹🌹

۲۲ ساعت پیش
4K
۲۲ ساعت پیش
4K
۲۲ ساعت پیش
4K
۲۲ ساعت پیش
3K
۲۳ ساعت پیش
4K
۲۳ ساعت پیش
6K
‌‌‌‌‌‌‌ هـمـیـشہ سـخت تـرین سـیلے رااز کسانے مےخورے... کہ روزے بـهـتـریـن نـوازشگرت بـودند دردهـا فــرامــوش میـشن ولی... اونایـی کہ باعـث شــدڹ درد بکشیـم هـرگـز

‌‌‌‌‌‌‌ هـمـیـشہ سـخت تـرین سـیلے رااز کسانے مےخورے... کہ روزے بـهـتـریـن نـوازشگرت بـودند دردهـا فــرامــوش میـشن ولی... اونایـی کہ باعـث شــدڹ درد بکشیـم هـرگـز

۱ روز پیش
5K
🌸 آخرین عصریکشنبہ ۹۷تون زیبا🌸 ‍🌷 الهی در این روز زیبای 💓 میلاد جوادالائمه (ع) 🌷 هرچی خوبیه وخوشبختیه 💓 خدای مهربون براتون 🌷 رقم بزنه و آرامش و شادی 💓 مهمون همیشگی 🌷 خونـه ...

🌸 آخرین عصریکشنبہ ۹۷تون زیبا🌸 ‍🌷 الهی در این روز زیبای 💓 میلاد جوادالائمه (ع) 🌷 هرچی خوبیه وخوشبختیه 💓 خدای مهربون براتون 🌷 رقم بزنه و آرامش و شادی 💓 مهمون همیشگی 🌷 خونـه هاتون باشه ❤ 💕 ⚘🍃 💕 ⚘🅰 ️ 🌸 #عیدتون_مبارکــــــــ🌸

۱ روز پیش
5K
دعا میکنم زیر این سقف بلند ، روی دامان زمین هرکجا خسته شدی یا که پر غصه شدی ، دستی از غیب به دادت برسد ؛ و زیباست که آن دست خدا باشد . . ...

دعا میکنم زیر این سقف بلند ، روی دامان زمین هرکجا خسته شدی یا که پر غصه شدی ، دستی از غیب به دادت برسد ؛ و زیباست که آن دست خدا باشد . . . !

۱ روز پیش
11K
‍ 🍃🌼آخرین یکشنبه اسفند ماه تون پُر برکت با صلوات بر حضرت محمد ص و خاندان مطهرشِ 🌼🍃 🍃🌼الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُم🌼🍃

‍ 🍃🌼آخرین یکشنبه اسفند ماه تون پُر برکت با صلوات بر حضرت محمد ص و خاندان مطهرشِ 🌼🍃 🍃🌼الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُم🌼🍃

۱ روز پیش
572