#off

mehrdad6868

انسانهای ناپخته
همیشه میخواهند که
در مشاجرات پیروز شوند
حتی اگر
به قیمتِ از دست دادن
"رابطه" باشد ...
اما انسانهای عاقل
درک میکنند که گاهی بهتر است
در مشاجره ای ببازند
تا در رابطه ای که برایشان
با ارزش تر است"پیروز" شوند ...


http://sv.darvishmusic.com/music/97/mordad/2/Ali%20Zand%20Vakili%20-%20Shahre%20Hasood.mp3

این حساب کاربری خصوصی میباشد