off

mehrdad6868

زین پیش نبودیم و نبود هیچ خِلَل
زین پس چو نباشیم همان خواهد بود!در کشور عشق هیچ کس رهبر نیست
هیچ شاهی به گدا سرورنیست
باورم کم کرده اند ای بهترین
اما تو باور کن مرا
زورقی در موج دریا باش و ناگه
یارو یاور کن مرا یارو یاور کن مرا
سربلند کن ماه من شو غرق حیرت کن مرا
عاشقم من پیش مردم درس عبرت کن مرا
سربلند کن ماه من شو غرق حیرت کن مرا
عاشقم من پیش مردم درس عبرت کن مرا
دو چشم عاشقت دردیست که بر جان من افتادست
بنازم این قلندر را هنوز از پا نیفتادست

اگر عاشق کشی رسم و مرام خوب رویان است
بکش مارا بکش مارا که دائم عید قربان است
پریشان خاطران آواره در صحرای گیسویت
هزاران شب خراب افتاده در کنج سر مویت
من از سمت سپاه عشقبازان آمدم سویت
که بنویسم خجالت میکشد ماه از گل رویت
ماه از گل رویت...


#محتاج‌دعا.خدانگهدارتون.

میکند سلسله زلف تو دیوانه مرا 😌

میکند سلسله زلف تو دیوانه مرا 😌

۱ هفته پیش
5K
[ اسکار معصوم ترین خواســته هم میرسه به : هرجــوربگی میشم فقط پیشم بمون :) ]

[ اسکار معصوم ترین خواســته هم میرسه به : هرجــوربگی میشم فقط پیشم بمون :) ]

۱ هفته پیش
4K
‏وقتی میتونین با پیام دادنتون یا صداتون حال یکیو خوب کنین چرا دریغ میکنین؟!

‏وقتی میتونین با پیام دادنتون یا صداتون حال یکیو خوب کنین چرا دریغ میکنین؟!

۱ هفته پیش
4K
‏من بلد نیستم خیلی ابراز احساسات کنم ولی امیدوارم تو بلد باشی چشمام رو بخونی...

‏من بلد نیستم خیلی ابراز احساسات کنم ولی امیدوارم تو بلد باشی چشمام رو بخونی...

۱ هفته پیش
2K
‏بعضی وقتا دلم میخواد صدای آهنگو انقدر زیاد کنم که صدای فکرامو نشنوم

‏بعضی وقتا دلم میخواد صدای آهنگو انقدر زیاد کنم که صدای فکرامو نشنوم

۱ هفته پیش
3K
بالاخره تموم شد.زاویه عکس نامیزونه ببخشید😑

بالاخره تموم شد.زاویه عکس نامیزونه ببخشید😑

۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
7K
۱ هفته پیش
4K
😐

😐

۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
😁😆

😁😆

۱ هفته پیش
4K
😊😁

😊😁

۱ هفته پیش
4K
در هیاهوی زندگی دریافتم چه بسیار دویدن‌ها که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم... چه بسیار غصه‌ها که فقط باعث سپیدی موهایم شد در حالی که قصه‌ای کودکانه بیش ...

در هیاهوی زندگی دریافتم چه بسیار دویدن‌ها که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم... چه بسیار غصه‌ها که فقط باعث سپیدی موهایم شد در حالی که قصه‌ای کودکانه بیش نبود... دریافتم کسی هست که اگر بخواهد "می‌شود" و اگر نخواهد "نمی‌شود؛ به همین سادگی... ...

۱ هفته پیش
5K
بعضی بازی ها

بعضی بازی ها "برنده " ندارند؛ مثل بازی با دلِ آدمها! چون شخصِ دلشکسته "خودش" را می بازد و شخصی که دل میشکند "شرافتش" را...

۱ هفته پیش
5K
من بهت ده تومن دادم؛اون بهت بیست تومن داد!💵 تو فک کردی اون بهتره چون بهت بیشتر داد! ولی اون صد تومن داشت من فقط همون ده تومن رو داشتم!

من بهت ده تومن دادم؛اون بهت بیست تومن داد!💵 تو فک کردی اون بهتره چون بهت بیشتر داد! ولی اون صد تومن داشت من فقط همون ده تومن رو داشتم!

۱ هفته پیش
5K
‏میگفت: با تمام وجود دوستت دارم بعد ها فهمیدم آدم بی وجودی بود...

‏میگفت: با تمام وجود دوستت دارم بعد ها فهمیدم آدم بی وجودی بود...

۱ هفته پیش
4K
‏همیشه به جایگاه خودتون تو قلب دیگرون اهمیت بدین و سعی کنین حفظش کنین،مخصوصا تو قلب کسی که دوستتون داره چون بهترین جای دنیاست....

‏همیشه به جایگاه خودتون تو قلب دیگرون اهمیت بدین و سعی کنین حفظش کنین،مخصوصا تو قلب کسی که دوستتون داره چون بهترین جای دنیاست....

۱ هفته پیش
4K
حرفهـاے زیادے بلـد نیستـم . . . من تنهـا چشمـان تــو را دیـدم و گوشـه اے از لبخندتـ کـ حرفهایـم را دزدیـد !! از عشــق چیـزے نمـے دانـم امـا دوستتــ دارم . . . کودکانـه ...

حرفهـاے زیادے بلـد نیستـم . . . من تنهـا چشمـان تــو را دیـدم و گوشـه اے از لبخندتـ کـ حرفهایـم را دزدیـد !! از عشــق چیـزے نمـے دانـم امـا دوستتــ دارم . . . کودکانـه تـر از آنچـه فکـر کنـے !!

۱ هفته پیش
4K
گفتم به گل زرد ; چرا رنگ منی؟! افسرده و دلتنگ چرا مثل منی؟! من عاشق اویم که رنگم شده زرد … تو عاشق که هستی که همرنگ منی؟

گفتم به گل زرد ; چرا رنگ منی؟! افسرده و دلتنگ چرا مثل منی؟! من عاشق اویم که رنگم شده زرد … تو عاشق که هستی که همرنگ منی؟

۱ هفته پیش
4K