۱ هفته پیش
48
گذر زمان هیچی رو حل نمیکنه، گذر زمان فقط پوستت رو کلفتر میکنه

گذر زمان هیچی رو حل نمیکنه، گذر زمان فقط پوستت رو کلفتر میکنه

۲ هفته پیش
2K
After a year in therapy, my psychiatrist said to me: maybe life isn’t for everyone.

After a year in therapy, my psychiatrist said to me: maybe life isn’t for everyone.

۱ هفته پیش
4K
I don't think he's ugly😉

I don't think he's ugly😉

۲۱ فروردین 1397
782
برای سلامتی تنها پشت و پناه زندگیم مامانم دعا میکنید ؟

برای سلامتی تنها پشت و پناه زندگیم مامانم دعا میکنید ؟

۱۷ اردیبهشت 1397
625
در جهانم همه چیز نیکوست

در جهانم همه چیز نیکوست

۲۷ فروردین 1397
946
حرم شاه خراسان دلربایی میکند صحن سقاخانه اش دل را هوایی میکند هرکه در دل حسرت کرببلا میپرورد شاه اینجا زائرش را کربلایی میکند از در این خانه با دستان خالی بر نگشت هرکه پشت ...

حرم شاه خراسان دلربایی میکند صحن سقاخانه اش دل را هوایی میکند هرکه در دل حسرت کرببلا میپرورد شاه اینجا زائرش را کربلایی میکند از در این خانه با دستان خالی بر نگشت هرکه پشت درب این خانه گدایی میکند جذب میگردد دل دلدادگان سمت حرم پنجره فولاد کار کهربایی ...

۴ مرداد 1397
682
بر اوج کجاوه ها دو دست خورشید دست علی و دست پیمبر تابید زین نورٌ علی نور چو شد دین تکمیل عطر صلوات حق به عالم پیچید 🌸 عید سعید غدیر خم مبارک باد 🌸

بر اوج کجاوه ها دو دست خورشید دست علی و دست پیمبر تابید زین نورٌ علی نور چو شد دین تکمیل عطر صلوات حق به عالم پیچید 🌸 عید سعید غدیر خم مبارک باد 🌸

۳ هفته پیش
398
لبیک یا حسین (ع) عشق یک سینه و 72 سر میخواهد بچه بازی است مگر عشق جگر میخواهد

لبیک یا حسین (ع) عشق یک سینه و 72 سر میخواهد بچه بازی است مگر عشق جگر میخواهد

۷ روز پیش
2K
وای این خیلی خوبه😂✋

وای این خیلی خوبه😂✋

۱ هفته پیش
3K
چ زیبایند آنان ک همیشه لبخندی بر لب دارند منو میگه ها😊✊

چ زیبایند آنان ک همیشه لبخندی بر لب دارند منو میگه ها😊✊

۲ هفته پیش
6K
🎩🎩

🎩🎩

۱ هفته پیش
7K
‬‏‪‎زیباترین قسم سهراب سپهری ‎ به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، ‎غصه هم میگذرد، ‎آنچنانی که فقط خاطره ای خواهدماند.. ‎لحظه ها عریانند. ‎به تن لحظه ...

‬‏‪‎زیباترین قسم سهراب سپهری ‎ به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، ‎غصه هم میگذرد، ‎آنچنانی که فقط خاطره ای خواهدماند.. ‎لحظه ها عریانند. ‎به تن لحظه خود،جامه اندوه مـپوشان هرگز...!! ‎زندگی ذره کاهیست، ‎که کوهش کردیم، ‎زندگی نام نکویی ست، ‎که ...

۱ هفته پیش
4K
🎩🎩

🎩🎩

۱ هفته پیش
7K
🎩🎩

🎩🎩

۱ هفته پیش
5K
🎩🎩

🎩🎩

۱ هفته پیش
7K
🎩🎩

🎩🎩

۱ هفته پیش
5K
🎩🎩

🎩🎩

۱ هفته پیش
5K
#پنج_بده🎈 🎼

#پنج_بده🎈 🎼

۴ هفته پیش
5K
#ادمها_واقعیت_ندارند👌

#ادمها_واقعیت_ندارند👌

۱۹ مرداد 1397
5K