این من چقدر تنهاست...

melina.

بزن روش

ﻣَﻨـــــــــــــــــﻮ
ﺑِﺨﺎﻃِﺮِ ﺑَﺪﻱ ﻫﺎﻡ ﺑِﺨﻮﺍﻩ
ﺍَﮔِﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷَﻢ ﻛِﻪ ﻫَﻤِﻪ ﻣَﻨﻮ
ﻣﻴــــــــــــــﺨﻮﺍﻥ
غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ
وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره..
حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم
بکش بالا

😏😏

😏😏

۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
17K
۱۲ تیر 1397
5K
۱۲ تیر 1397
16K
۱۱ تیر 1397
8K
۱۱ تیر 1397
6K
۹ تیر 1397
6K
داداش گلم پیشاپیش تولدت مبارک عشق خواهری😗😗😗

داداش گلم پیشاپیش تولدت مبارک عشق خواهری😗😗😗

۸ تیر 1397
5K
۸ تیر 1397
10K
جذبه میخواد بدباشی ودل ببری❤❤

جذبه میخواد بدباشی ودل ببری❤❤

۷ تیر 1397
6K
۵ تیر 1397
7K
۲ تیر 1397
6K
۱ تیر 1397
7K
۲۸ خرداد 1397
6K
۲۷ خرداد 1397
5K
۲۷ خرداد 1397
4K
۲۷ خرداد 1397
6K
۲۶ خرداد 1397
6K
۲۶ خرداد 1397
11K
۲۵ خرداد 1397
5K