♥مـــلینــــا♥

melina0631

اینستاگرام marziyeh00631
اگه‍ کسی رو دوست داری
بهش بگو.برای اینکه‍ بیشتر وقتا قلب ها باحرفایی شکسته میشن که گفته نشدن..

بیشتر  بیشتر