#حسین‌جان ...⚜ سر هر کوچه برایَت علمی نصب شده همه مشغول گداییِ تو هستند حسین...

#حسین‌جان ...⚜ سر هر کوچه برایَت علمی نصب شده همه مشغول گداییِ تو هستند حسین...

۱ مهر 1396
13K
سلام 😊😊✋✋وقتتون بخیر😊😊✋✋🌷

سلام 😊😊✋✋وقتتون بخیر😊😊✋✋🌷

۱ مهر 1396
6K
🏴🏴🏴 سلامٌ علےساڪن ڪربلا؛ غم رسید

🏴🏴🏴 سلامٌ علےساڪن ڪربلا؛ غم رسید

۲ مهر 1396
4K
۲ مهر 1396
5K
سلام وقتتون بخیر😊😊✋✋

سلام وقتتون بخیر😊😊✋✋

۳ مهر 1396
5K
سلام وقتتون بخیر😊😊✋✋

سلام وقتتون بخیر😊😊✋✋

۶ مهر 1396
5K
سلام عزیزان😊😊وقتتون بخیر😊😊✋✋ عزاداریتون قبول

سلام عزیزان😊😊وقتتون بخیر😊😊✋✋ عزاداریتون قبول

۸ مهر 1396
5K
سلام😊😊✋✋وقتتون بخیر😊😊✋✋

سلام😊😊✋✋وقتتون بخیر😊😊✋✋

۹ مهر 1396
4K
۱۰ مهر 1396
6K
۱۰ مهر 1396
5K
۱۱ مهر 1396
4K
سلام😊😊✋✋وقتتون بخیر😊😊✋✋

سلام😊😊✋✋وقتتون بخیر😊😊✋✋

۱۰ مهر 1396
9K
۱۲ مهر 1396
4K
سلام😊😊✋✋وقتتون بخیر😊😊✋✋

سلام😊😊✋✋وقتتون بخیر😊😊✋✋

۱۱ مهر 1396
4K
۱۲ مهر 1396
5K
سلام وقتتون بخیر😊😊✋✋

سلام وقتتون بخیر😊😊✋✋

۱۲ مهر 1396
4K
یکی،

یکی، " تپانچه " مینواخت دیگری ، " کمانچه اولی " گوشخراش و دلخراش " و دیگری " موزون و دلنواز " تنها نقطه ی تمایزشان "هدفی" خاص بود! یکی جنگ برای " عشق" ، و دیگری ، عشق برای " جنگ

۱۰ مهر 1396
12K
میدونی موقع تولد وقتی خدا داشت بدرقمون میکرد چی گفت؟! گفت داری به دنیایی میری که غرورت را میشکنن و به احساس پاکت سیلی میزنن!! نکنه ناراحت بشی....!!! من تو کوله پشتیت عشق گذاشتم... تا ...

میدونی موقع تولد وقتی خدا داشت بدرقمون میکرد چی گفت؟! گفت داری به دنیایی میری که غرورت را میشکنن و به احساس پاکت سیلی میزنن!! نکنه ناراحت بشی....!!! من تو کوله پشتیت عشق گذاشتم... تا ببخشی!! خنده گذاشتم........ تا بخندی!!! اشک گذاشتم........ تا گریه کنی!!!! و مرگ گذاشتم... تا بدونی ...

۱۰ مهر 1396
6K
دلم وا مانده در کاری که فکرش را نمی کردم سرم خورده به دیواری که فکرش را نمی کردم مدارجبر هستی را فقط بیهوده می گردم اسیرم کرده تکراری که فکرش را نمی کردم خرابم ...

دلم وا مانده در کاری که فکرش را نمی کردم سرم خورده به دیواری که فکرش را نمی کردم مدارجبر هستی را فقط بیهوده می گردم اسیرم کرده تکراری که فکرش را نمی کردم خرابم می کند با اخم و با لبخند می سازد دلم را برده معماری که فکرش ...

۱۰ مهر 1396
12K
عقل و دل روزی ز هم دلخور شدند هردو از احساس نفرت پر شدند دل به چشمان کسی,وابسته بود عقل از این بچه بازی خسته بود حرف حق با عقل بود اما چه سود پیش ...

عقل و دل روزی ز هم دلخور شدند هردو از احساس نفرت پر شدند دل به چشمان کسی,وابسته بود عقل از این بچه بازی خسته بود حرف حق با عقل بود اما چه سود پیش دل حقانیت مطرح نبود دل به فکر چشم مشکی فام بود عقل آگاه از خیال ...

۱۰ مهر 1396
14K