محمد

mhmmd71

دلم خلوتی ساده می خواهد چند خطی شعر فروغ با دو فنجان قهوه كمی سكوت و او، كه پایان هر قطعه دستش را زیر چانه بزند و بگوید: باز هم بخوان

توی قاب خیس این پنجره ها عکسی از جمعه ی غمگین می بینم چه سیاهه به تنش رخت عزا تو چشماش ابرای سنگین می بینم داره از ابر سیاه خون می چکه جمعه ها خون ...

توی قاب خیس این پنجره ها عکسی از جمعه ی غمگین می بینم چه سیاهه به تنش رخت عزا تو چشماش ابرای سنگین می بینم داره از ابر سیاه خون می چکه جمعه ها خون جای بارون می چکه نفسم در نمی آد جمعه ها سر نمی آد کاش می ...

۵۸ دقیقه پیش
2K
بگو اره تو

بگو اره تو

۴ ساعت پیش
2K
۶ ساعت پیش
4K
۶ ساعت پیش
4K
۶ ساعت پیش
4K
۶ ساعت پیش
4K
۶ ساعت پیش
2K
۷ ساعت پیش
2K
برای شب خودم لطفا دسا نزنید

برای شب خودم لطفا دسا نزنید

۱۹ ساعت پیش
8K
خدایا کمکم کن تا سحرگاه به عشق مناجات و بندگی تو از خواب برخیزم تو خود می دانی که این کار اول توفیق می خواهد بعد همــــــت.. خدایا!جزتوپناهی ندارم.

خدایا کمکم کن تا سحرگاه به عشق مناجات و بندگی تو از خواب برخیزم تو خود می دانی که این کار اول توفیق می خواهد بعد همــــــت.. خدایا!جزتوپناهی ندارم.

۱۹ ساعت پیش
4K
روزی که برای اولین بار تو را خواهم بوسید یادت باشد کار ناتمامی نداشته باشی یادت باشد حرف‌های آخرت را به خودت و همه گفته باشی فکر برگشتن به روزهای قبل از بوسیدنم را از ...

روزی که برای اولین بار تو را خواهم بوسید یادت باشد کار ناتمامی نداشته باشی یادت باشد حرف‌های آخرت را به خودت و همه گفته باشی فکر برگشتن به روزهای قبل از بوسیدنم را از سرت بیرون کن تو در جاده‌ای بی‌بازگشت قدم می‌گذاری که شباهتی به خیابان‌های شهر ندارد ...

۲۰ ساعت پیش
5K
امروز از خودم مراقبت میکنم و اجازه نمیدهم کسی مرا ناراحت کند ... از انرژی های منفی دیگران دوری میکنم و یک روز خوب را به خودم هدیه میدهم

امروز از خودم مراقبت میکنم و اجازه نمیدهم کسی مرا ناراحت کند ... از انرژی های منفی دیگران دوری میکنم و یک روز خوب را به خودم هدیه میدهم

۲۰ ساعت پیش
4K
رنگ غریب گیسویت را بگذار آفتاب شرابی کند آن گاه اگر کسی در سکر گیسوان تو تردید کرد، چشمانت خورشید را که مست است با غمزه­ای فصیح نشان خواهد داد خم شو به سوی من ...

رنگ غریب گیسویت را بگذار آفتاب شرابی کند آن گاه اگر کسی در سکر گیسوان تو تردید کرد، چشمانت خورشید را که مست است با غمزه­ای فصیح نشان خواهد داد خم شو به سوی من گیسوی خود را بباران زیباست گیسوانت مانند بی نیازی آهو در چارسوق عطاران

۲۲ ساعت پیش
6K
دقیقھ ھا پژمرده اند/ارزوھام مرده اند در این غروب بی کسی /دلم افسرده است بزن گیتار/تویی تنھا محرم خلوتگاه من بزن ای ھم زبون من/تویی تنھا/ناجی دل خونم با طنین خوش اھنگت/این فضا رو بشکن/بھ ...

دقیقھ ھا پژمرده اند/ارزوھام مرده اند در این غروب بی کسی /دلم افسرده است بزن گیتار/تویی تنھا محرم خلوتگاه من بزن ای ھم زبون من/تویی تنھا/ناجی دل خونم با طنین خوش اھنگت/این فضا رو بشکن/بھ خیالم رنگ ھستی زن چھ اینجا تنھایم/نوازش کن احساسم رو ضربھ ای می زنم بر ...

۲۲ ساعت پیش
6K
چاغیریرام گل … هارالاردا قالمیسان ؟!!!… منی اینجیتمه … یالواریرام یار منی آتما ! ترک ائتمه !!!… یالواریرام گل … هارالاردا قالمیسان ؟!!!… منی اینجیتمه … یالواریرام یار منی آتما ! ترک ائتمه !… آتاجاقدین ...

چاغیریرام گل … هارالاردا قالمیسان ؟!!!… منی اینجیتمه … یالواریرام یار منی آتما ! ترک ائتمه !!!… یالواریرام گل … هارالاردا قالمیسان ؟!!!… منی اینجیتمه … یالواریرام یار منی آتما ! ترک ائتمه !… آتاجاقدین منی سئودین … سؤیله بس نئچون ؟!… دولدور عشقی شربت کیمی وئر ایچیم سؤیله سؤیله ...

۲۲ ساعت پیش
6K
منی آتـدین آی قیــــز آی قیــــز آتشه … بسله مکدیر عشقینی داییم پئشه م !… آتاجاقدین منی سئودین … سؤیله بس نئچون ؟!… دولدور عشقی شربت کیمی وئر ایچیم سؤیله سؤیله سنه بئله نو اولدو ...

منی آتـدین آی قیــــز آی قیــــز آتشه … بسله مکدیر عشقینی داییم پئشه م !… آتاجاقدین منی سئودین … سؤیله بس نئچون ؟!… دولدور عشقی شربت کیمی وئر ایچیم سؤیله سؤیله سنه بئله نو اولدو یار ؟!

۲۲ ساعت پیش
5K
باز هم شب شد و من هنوز بی عشق تو از تمام رویا ها دلگیرم امشب درانتظار یک شب به خیر تا صبح بیدار خواهم ماند اما تو چشماهای زیبایت را به رویاها بسپار

باز هم شب شد و من هنوز بی عشق تو از تمام رویا ها دلگیرم امشب درانتظار یک شب به خیر تا صبح بیدار خواهم ماند اما تو چشماهای زیبایت را به رویاها بسپار

۲۲ ساعت پیش
6K
فعلا بای

فعلا بای

۱ روز پیش
8K
هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم

۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
6K