محمد

mhmmd71

کجای دلم نشسته ای
که جایت این قدر امن است ؟

کیا اینجورین؟😂

کیا اینجورین؟😂

۴ روز پیش
11K
..♡..

..♡..

۲ روز پیش
6K
😔 😊

😔 😊

۷ ساعت پیش
3K
به همین راحتی😊 😂

به همین راحتی😊 😂

۱۵ ساعت پیش
5K
رها چو برگِ خسته در باد

رها چو برگِ خسته در باد

۵ ساعت پیش
2K
نه که خسته شده باشم ها یا درمونده باشم و وا بمونم از این رابطه ...نه. فقط هر قدمی برمیدارم مث یه ادمِ ترسویی ام که سرمو میچرخونم و دقت کنم که نکنه جای کسی ...

نه که خسته شده باشم ها یا درمونده باشم و وا بمونم از این رابطه ...نه. فقط هر قدمی برمیدارم مث یه ادمِ ترسویی ام که سرمو میچرخونم و دقت کنم که نکنه جای کسی و تنگ کنم نکنه .....نکنه.....نکنه..... از اینکه باید چشمامو رو خیلی چیز ها و کارها ...

۵ ساعت پیش
5K
خیلی خسته ایم

خیلی خسته ایم

۵ ساعت پیش
3K
کاش یکی بود ادم مینشست بی قضاوت باهاش راجبه همه چی حرف میزد بدونی که حتی خسته بشه....

کاش یکی بود ادم مینشست بی قضاوت باهاش راجبه همه چی حرف میزد بدونی که حتی خسته بشه....

۵ ساعت پیش
4K
بچه که بودیم از خیلی چیزا خسته نمیشدیم. ‏الان از خودمونم خسته میشیم ؛)

بچه که بودیم از خیلی چیزا خسته نمیشدیم. ‏الان از خودمونم خسته میشیم ؛)

۵ ساعت پیش
4K