۶ فروردین 1397
202
۲ فروردین 1397
285
خدایا ازاین بغل هاهم نسیب ما بفرما 😂😂 با مردیم از سینگلی😭

خدایا ازاین بغل هاهم نسیب ما بفرما 😂😂 با مردیم از سینگلی😭

۱ فروردین 1397
608
👑👑👑👑👑

👑👑👑👑👑

۱۳ بهمن 1396
906
حال من.حرف نداره;)

حال من.حرف نداره;)

۱۳ بهمن 1396
930
💪👑

💪👑

۱۲ بهمن 1396
1K
👑👑👑👑

👑👑👑👑

۱۲ بهمن 1396
1K