بهترینم مجبور هستم... ببخشید...

بهترینم مجبور هستم... ببخشید...

۶ روز پیش
5K
۶ روز پیش
4K
۱۷ تیر 1397
5K
۱۷ تیر 1397
5K
۱۷ تیر 1397
9K
۱۷ تیر 1397
9K
۱۷ تیر 1397
5K
بهترین حس و حال

بهترین حس و حال

۱۷ تیر 1397
5K
۱۷ تیر 1397
8K
۱۷ تیر 1397
8K
۱۶ تیر 1397
5K
۸ اردیبهشت 1397
8K
دلم یه خواب می خواهد،خوابی که بیداری تو کار نباشه ....

دلم یه خواب می خواهد،خوابی که بیداری تو کار نباشه ....

۶ اردیبهشت 1397
8K
دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ 😞😞😞

دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ 😞😞😞

۶ اردیبهشت 1397
8K
خدایا.....

خدایا.....

۶ اردیبهشت 1397
8K
۳۱ فروردین 1397
3K
۱۸ فروردین 1397
10K
با رفتنش

با رفتنش

۱۶ فروردین 1397
9K
۱۶ فروردین 1397
15K
۱۵ فروردین 1397
8K