۸ اردیبهشت 1397
6K
دلم یه خواب می خواهد،خوابی که بیداری تو کار نباشه ....

دلم یه خواب می خواهد،خوابی که بیداری تو کار نباشه ....

۶ اردیبهشت 1397
7K
دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ 😞😞😞

دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ 😞😞😞

۶ اردیبهشت 1397
7K
خدایا.....

خدایا.....

۶ اردیبهشت 1397
7K
۳۱ فروردین 1397
2K
۱۸ فروردین 1397
8K
با رفتنش

با رفتنش

۱۶ فروردین 1397
7K
۱۶ فروردین 1397
14K
۱۵ فروردین 1397
7K
۱۴ فروردین 1397
4K
۱۴ فروردین 1397
6K
۱۰ فروردین 1397
8K
دوستت دارم پدرم😍

دوستت دارم پدرم😍

۱۰ فروردین 1397
6K
۸ فروردین 1397
2K
۸ فروردین 1397
5K
۱ فروردین 1397
8K
۱۸ اسفند 1396
8K
۱۷ اسفند 1396
8K
۹ اسفند 1396
9K
۱۵ بهمن 1396
12K