گرگ تنهای سرسخت

milad.khahhh

زاخار فندکت میشم تو شبای تنهایی ولی نگو شدم تکراری🌙 ⭐

۸ ساعت پیش
857
°•♥ ️🍃 •° #حسین‌جان👐 ✪حِسے بَراے ڱُفتنْــ👤 ✪شِعرےجَدیدْنیستـْ😓 ✪یڪْ مصْرع و خُلاصہ🙁 ✪دلَم تنڱِ ڪَربلاسْتـ💔 ... #دلتنڱ_ڪربلاتمــ😭

°•♥ ️🍃 •° #حسین‌جان👐 ✪حِسے بَراے ڱُفتنْــ👤 ✪شِعرےجَدیدْنیستـْ😓 ✪یڪْ مصْرع و خُلاصہ🙁 ✪دلَم تنڱِ ڪَربلاسْتـ💔 ... #دلتنڱ_ڪربلاتمــ😭

۸ ساعت پیش
869
۸ ساعت پیش
882
۸ ساعت پیش
902
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
مرگ احساس ینی: +خـانوادع؟ -که چی! +مهمونی؟ -بیخیال باو +فلانی مُردع -همه میمیریم +عاشقتم -بــاشـہ +همه رفتن!! -چ بامزع +آیندع -ازکجامعلوم بیاد +فردا تولدته -فردا چندمہ؟ +از کی اینطوری شدی?؟ -یادم نمیاد...

مرگ احساس ینی: +خـانوادع؟ -که چی! +مهمونی؟ -بیخیال باو +فلانی مُردع -همه میمیریم +عاشقتم -بــاشـہ +همه رفتن!! -چ بامزع +آیندع -ازکجامعلوم بیاد +فردا تولدته -فردا چندمہ؟ +از کی اینطوری شدی?؟ -یادم نمیاد...

۴ روز پیش
3K
صدتایی شدنم مبارک

صدتایی شدنم مبارک

۴ روز پیش
1K
￿ اینو پر کن میخوام برام یادگارے بمونه: 1:اسمت؟ 2:تارےخ تولدت؟ 3:اسممو تو گوشیت چے سیو ڪردے؟ 4:نظرت راجب من چیه؟ 5;بدترےن خصوصیت من؟ 6:بهترےن خصوصیتم،اگه دارم؟ 7:بهترےن دوستت؟ 8:اسم عشقت؟ 9:بزرگترےن آرزوت؟ 10:ےه آرزو ...

￿ اینو پر کن میخوام برام یادگارے بمونه: 1:اسمت؟ 2:تارےخ تولدت؟ 3:اسممو تو گوشیت چے سیو ڪردے؟ 4:نظرت راجب من چیه؟ 5;بدترےن خصوصیت من؟ 6:بهترےن خصوصیتم،اگه دارم؟ 7:بهترےن دوستت؟ 8:اسم عشقت؟ 9:بزرگترےن آرزوت؟ 10:ےه آرزو براے من؟ 11:خوشگلترےن عضو صورتم؟ 12.حرف آخرت؟ برا دوستات بفرس جواباے جالبے میگیری😋 اول جواب ...

۴ روز پیش
8K
۵ روز پیش
3K
زاخار فندکت میشم تو شبای تنهایی ولی نگو شدم تکراری

زاخار فندکت میشم تو شبای تنهایی ولی نگو شدم تکراری

۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K