mina.sadatam

از بختِ بَدَم آیینه فروَشِ شهرِکوران شده ام
#مظلوم_خانووووم

بپرسید جواب میدم😊

بپرسید جواب میدم😊

۶ روز پیش
3K
یه ناهار خوب با همکار جان

یه ناهار خوب با همکار جان

۶ روز پیش
3K
لطفا جواب بدید😊🙏

لطفا جواب بدید😊🙏

۶ روز پیش
2K
۶ روز پیش
3K
😂😂😂😂

😂😂😂😂

۱ هفته پیش
3K
من تنها چیزی که نیاز دارم تویی🙂🙃

من تنها چیزی که نیاز دارم تویی🙂🙃

۱ هفته پیش
4K
مثلا عز اینا🙂🙃

مثلا عز اینا🙂🙃

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
4K
من بلد نیستم .....

من بلد نیستم .....

۱ هفته پیش
5K
حلوای من پز😎😋

حلوای من پز😎😋

۱ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
4K