بلا

mino1

دل هیچکــس نمیسوزد بــــرای حـــــال غمــناکم
مــــگرســـوزد همـــــــان شمعـــــــی که میســـــوزد سره خـــــــــــاکـــم

کی میدونه چیه؟😋😂

کی میدونه چیه؟😋😂

۴ روز پیش
4K
❤❤❤❤

❤❤❤❤

۵ روز پیش
4K
برای مرگم دست به دعا بشینید😔😔😔😔

برای مرگم دست به دعا بشینید😔😔😔😔

۲ هفته پیش
3K
منو دوستم یهویی تو حسینیه

منو دوستم یهویی تو حسینیه

۲ هفته پیش
6K
❤😔❤

❤😔❤

۲ هفته پیش
5K
عشق کی بودی تو❤😘❤

عشق کی بودی تو❤😘❤

۲ هفته پیش
6K
ملت رفیق دارن ماهم داریم خخخخ ندیدس شما بدل نگیرین😂😂😂

ملت رفیق دارن ماهم داریم خخخخ ندیدس شما بدل نگیرین😂😂😂

۲ هفته پیش
7K
یهویی درحال پخت نذری😋😋

یهویی درحال پخت نذری😋😋

۳ هفته پیش
5K
#خودم.پز کی میدونه چیه؟؟؟؟ 😋😋

#خودم.پز کی میدونه چیه؟؟؟؟ 😋😋

۳ هفته پیش
8K
پاک کنین اشکاتونووو آهااای تو اون تیغوووو بزار زمین😂😂😂😂

پاک کنین اشکاتونووو آهااای تو اون تیغوووو بزار زمین😂😂😂😂

۳ هفته پیش
6K
نفسمی زندگمی ورجکم

نفسمی زندگمی ورجکم

۳ هفته پیش
7K
اینم شام امشب منو باران وخلو چل بازیمون😍

اینم شام امشب منو باران وخلو چل بازیمون😍

۴ هفته پیش
8K
جییییییغ عروسی بودم جاتون خالی

جییییییغ عروسی بودم جاتون خالی

۴ هفته پیش
8K
اینم یهویی

اینم یهویی

۲۶ مرداد 1396
7K
😍

😍

۲۶ مرداد 1396
6K
شاهرود جاتون خالی

شاهرود جاتون خالی

۲۶ مرداد 1396
5K
یهویی توماشین گشنم شد میفهمین گشنه

یهویی توماشین گشنم شد میفهمین گشنه

۲۳ مرداد 1396
8K
امروز نیاسر عالی بود

امروز نیاسر عالی بود

۲۲ مرداد 1396
5K
منو اجیم یهویی جاتون خالی

منو اجیم یهویی جاتون خالی

۲۱ مرداد 1396
6K
لیش خو لیش اشمالنی اویاکم😔😔

لیش خو لیش اشمالنی اویاکم😔😔

۱۸ مرداد 1396
6K