بلا

mino1

دل هیچکــس نمیسوزد بــــرای حـــــال غمــناکم
مــــگرســـوزد همـــــــان شمعـــــــی که میســـــوزد سره خـــــــــــاکـــم

یهویی توماشین گشنم شد میفهمین گشنه

یهویی توماشین گشنم شد میفهمین گشنه

۲ روز پیش
1K
امروز نیاسر عالی بود

امروز نیاسر عالی بود

۲ روز پیش
801
منو اجیم یهویی جاتون خالی

منو اجیم یهویی جاتون خالی

۳ روز پیش
1K
لیش خو لیش اشمالنی اویاکم😔😔

لیش خو لیش اشمالنی اویاکم😔😔

۶ روز پیش
1K
عصری منو کوکام😝 😍

عصری منو کوکام😝 😍

۱ هفته پیش
3K
نوش جونم😋 جایه شکمو خالی بود😍

نوش جونم😋 جایه شکمو خالی بود😍

۱ هفته پیش
2K
دیگه تموم💔

دیگه تموم💔

۱ هفته پیش
1K
هه

هه

۱ هفته پیش
2K
حالا هی بگو

حالا هی بگو

۱ هفته پیش
2K
مرسی بامعرفتا یه تبریک خشک وخالی هم نگفتین😏

مرسی بامعرفتا یه تبریک خشک وخالی هم نگفتین😏

۲ هفته پیش
7K
دیشب منو باران یهویی جاتون خالی خیلی خوش گذشت

دیشب منو باران یهویی جاتون خالی خیلی خوش گذشت

۱۸ فروردین 1396
9K