minoo

minoo777

*به نام خالق هستی،خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد*[شاد باشیم] [کپی=بلاک][موج منفی=بلاک] «#خلاقیت یه_حس_خوب» عشق تو ریشه در اعماق وجودم دارد ریشه در آخر و آغاز سجودم دارد
بوسه از باور تو تا کجا میخواهد, مست این عشق شدم جان کجا میخواهد
این چه حالیست که عشق تو برای من ساخت این چه عشقیست که دنیای مرا گیر انداخت
نگذار عاشق تو این همه آشوب شود سمت تو آمده ام حال دلم خوب شود
زیر پاهای تو خاک تو شوم چیزی نیست سالی یک بار هلاک تو شوم چیزی نیست
چشم‌های تو به اندوه من عادت دارد شعر در قامت توصیف تو لکنت دارد
هرکسی غرق تو شد وارث تسکین شده است حال مایی که دو پیمانه زدیم این شده است
حال مایی که دو پیمانه زدیم این شده است …
این چه حالیست که عشق تو برای من ساخت این چه عشقیست که دنیای مرا گیر انداخت
نگذار عاشق تو این همه آشوب شود سمت تو آمده ام حال دلم خوب شود

#خلاقیت #هنر #موتور

#خلاقیت #هنر #موتور

۲۰ ساعت پیش
5K
۱ روز پیش
3K
#offline

#offline

۱ روز پیش
201
#خلاقیت #هنر #خوراکی

#خلاقیت #هنر #خوراکی

۱ روز پیش
5K
#خلاقیت #هنر #کیک

#خلاقیت #هنر #کیک

۱ روز پیش
5K
#Valentine

#Valentine

۱ روز پیش
210
#wallpaper

#wallpaper

۱ روز پیش
262
#wallpaper

#wallpaper

۱ روز پیش
252
#wallpaper

#wallpaper

۱ روز پیش
248
#wallpaper

#wallpaper

۱ روز پیش
233
#wallpaper

#wallpaper

۱ روز پیش
223
#wallpaper #food

#wallpaper #food

۱ روز پیش
237
#wallpaper

#wallpaper

۱ روز پیش
212
#happy_Valentine

#happy_Valentine

۲ روز پیش
2K
#offline

#offline

۴ روز پیش
3K
#خلاقیت #هنر

#خلاقیت #هنر

۴ روز پیش
4K
#خلاقیت #حیوانات

#خلاقیت #حیوانات

۴ روز پیش
3K
#طبیعت

#طبیعت

۴ روز پیش
3K
#طبیعت

#طبیعت

۴ روز پیش
3K
#خلاقیت #چراغ_رومیزی

#خلاقیت #چراغ_رومیزی

۴ روز پیش
3K