دخترشگفت انگیز

miraclegirl94


خداجونم عاشقتم ..
دوازدهمین روز از اولین ماه سال...۱/۱۲❤
۹۴/۷/۴ورود

ترسو شدم بی تکیه گاهی درد داره...
هیشکی نیمتونه ازم سردربیاره...این حساب کاربری خصوصی میباشد