دخترشگفت انگیز

miraclegirl94


خداجونم عاشقتم ...خدافظ دوستای گلم
دوازدهمین روز از اولین ماه سال...۱/۱۲❤
۹۴/۷/۴ورود

دارم میرم خدافظ همین حالا ک من تنهام..... دوستای عزیزم حلالم کنین دلم راضی ب شکستن دل هیچکدومتون نیس ولی بایدبرم هیچی مث قبل نیست ...... همیشه بیادتونم مرسی ک همیشه سرزدین اگه کوتاهی کردم ...

دارم میرم خدافظ همین حالا ک من تنهام..... دوستای عزیزم حلالم کنین دلم راضی ب شکستن دل هیچکدومتون نیس ولی بایدبرم هیچی مث قبل نیست ...... همیشه بیادتونم مرسی ک همیشه سرزدین اگه کوتاهی کردم ببخشید ب بزرگیتون کوچیک شما دخترشگفت انگیز اسماتونونمیبرم چون نمیخام دل کسی بشکنه..... دلم بدجورگرفته... ...

۱ هفته پیش
1K