هزینه کپی رنگی یه اسکناس هزار تومنی میشه ٣٠٠٠تومن ، یعنی به جایی رسیدیم که پول جعلی ارزشش از پول واقعیمون بیشتره 😂😂😂

هزینه کپی رنگی یه اسکناس هزار تومنی میشه ٣٠٠٠تومن ، یعنی به جایی رسیدیم که پول جعلی ارزشش از پول واقعیمون بیشتره 😂😂😂

۴ ساعت پیش
3K
۱۵ ساعت پیش
3K
۲۲ ساعت پیش
3K
۲۲ ساعت پیش
3K
۲ روز پیش
6K
۲ روز پیش
6K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
7K
۱ هفته پیش
7K
۱ هفته پیش
7K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
3K