در هیاهوی افکارِ مبهمم نمیدانم کدامین صدا مرا به سوی خود میخواند؛ نمیدانم مسیر زندگیم به چه سمتی کشانده میشود؛ گاهی روحم پرواز میکند و من میمانم و جسمی که از ماندن خسته شده است ...

در هیاهوی افکارِ مبهمم نمیدانم کدامین صدا مرا به سوی خود میخواند؛ نمیدانم مسیر زندگیم به چه سمتی کشانده میشود؛ گاهی روحم پرواز میکند و من میمانم و جسمی که از ماندن خسته شده است و افکاری که از ابهام سر ریز اند؛

۵ بهمن 1398
4K
در اتاقی بی روزن انعکاسی نوسان داشت پس من کجا بودم؟ در تاریکی بی آغاز و پایان بهتی در پس تنهایی جریان داشت آن من بودم.

در اتاقی بی روزن انعکاسی نوسان داشت پس من کجا بودم؟ در تاریکی بی آغاز و پایان بهتی در پس تنهایی جریان داشت آن من بودم.

۵ بهمن 1398
3K
| مَن نَکُنَم نَظَر بِه کَس، جُز رُخِ دِلرُبآیِ تُ |

| مَن نَکُنَم نَظَر بِه کَس، جُز رُخِ دِلرُبآیِ تُ |

۵ بهمن 1398
3K
If only we would celebrate the progression instead of growing up . ایکاش به جای بزرگتر شدن ، بهتر شدن را جشن می‌گرفتیم .

If only we would celebrate the progression instead of growing up . ایکاش به جای بزرگتر شدن ، بهتر شدن را جشن می‌گرفتیم .

۴ بهمن 1398
3K
دردی که امروز تجربه میکنی، نیرویی است که فردا احساس میکنی.

دردی که امروز تجربه میکنی، نیرویی است که فردا احساس میکنی.

۴ بهمن 1398
3K
To be happy you need nobody expect yourself! تو برای شاد بودن به جز خودت به هیچ کس دیگه ای احتیاج نداری!

To be happy you need nobody expect yourself! تو برای شاد بودن به جز خودت به هیچ کس دیگه ای احتیاج نداری!

۲۷ آبان 1398
493
- ι ∂σи'т нσℓ∂ gяυ∂gєѕ ι яємємвєя fα¢тѕ - من کینه ای ندارم من حقایق رو یادم میمونه

- ι ∂σи'т нσℓ∂ gяυ∂gєѕ ι яємємвєя fα¢тѕ - من کینه ای ندارم من حقایق رو یادم میمونه

۲۷ آبان 1398
458
Life is a game I play to win. زندگی یه بازیه من بازی میکنم تا ببرم .

Life is a game I play to win. زندگی یه بازیه من بازی میکنم تا ببرم .

۲۶ آبان 1398
435
-Nothing lasts forever -هیچ چیز برای همیشه نمیمونه:)

-Nothing lasts forever -هیچ چیز برای همیشه نمیمونه:)

۲۵ آبان 1398
468
The goal is : Die with memories not dreams هدف اینه که : با خاطره‌ها از دنیا بریم، نه با رویاها !

The goal is : Die with memories not dreams هدف اینه که : با خاطره‌ها از دنیا بریم، نه با رویاها !

۲۴ آبان 1398
418
Se la tua vita è giù, siediti con il sedere اگر زندگیت ته کشید ، بشین با ته دیگش حال کن !

Se la tua vita è giù, siediti con il sedere اگر زندگیت ته کشید ، بشین با ته دیگش حال کن !

۲۳ آبان 1398
529
тнє вєѕт яєνєиgє ιѕ иσт gινιиg α ѕнιт بهترین انتقام اینه که هیچ اهمیتی ندی..

тнє вєѕт яєνєиgє ιѕ иσт gινιиg α ѕнιт بهترین انتقام اینه که هیچ اهمیتی ندی..

۲۱ آبان 1398
458
Sometimes you don't expect more than you upset. گاهی اوقات بیشتر از اینکه ناراحت بشی، انتظارشو نداری.

Sometimes you don't expect more than you upset. گاهی اوقات بیشتر از اینکه ناراحت بشی، انتظارشو نداری.

۲۱ آبان 1398
388
Hören Sie erst an dem Tag auf, an dem Sie stolz auf sich sind متوقف نشو تا روزی که به خودت افتخار کنی.

Hören Sie erst an dem Tag auf, an dem Sie stolz auf sich sind متوقف نشو تا روزی که به خودت افتخار کنی.

۲۱ آبان 1398
429
Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats. زندگی یک کشتی خراب است اما نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات آواز بخوانیم

Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats. زندگی یک کشتی خراب است اما نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات آواز بخوانیم

۲۳ شهریور 1398
452
Очень много раз я себе задавал вопрос Для чего родился на свет, я взрослел и рос Для чего плывут облака и идут дожди В этом мире ты для себя ничего не жди Я бы улетел ...

Очень много раз я себе задавал вопрос Для чего родился на свет, я взрослел и рос Для чего плывут облака и идут дожди В этом мире ты для себя ничего не жди Я бы улетел к облакам - да крыльев нет Манит меня издалека тот звездный свет Но звезду достать ...

۲۳ شهریور 1398
441
وقتی که به موفقیت رسیدی باید مدیون روزای سختت بشی!

وقتی که به موفقیت رسیدی باید مدیون روزای سختت بشی!

۲۷ اسفند 1397
365
‏فَقط آدَم باش مهم نیس بِ چی معتَقِدی!

‏فَقط آدَم باش مهم نیس بِ چی معتَقِدی!

۲۷ اسفند 1397
413
در این جهان زندگی کردن کار خسته کننده‌ای است. هر وقت دور و برت را نگاه می‌کنی، همیشه کسی هست که بخواهد حالت را بگیرد، آن هم بدون هیچ دلیلی ...

در این جهان زندگی کردن کار خسته کننده‌ای است. هر وقت دور و برت را نگاه می‌کنی، همیشه کسی هست که بخواهد حالت را بگیرد، آن هم بدون هیچ دلیلی ...

۲۷ اسفند 1397
358
تو سزاوار کسی هستی که انتخابت میکنه. هر روز ، هرلحظه تو سزاوار کسی هستی ک باعث اوج گیریت شه،جای اینکه متلاشیت کنه. تو سزاوار صداقت و وفاداری هستی سزاوار گل و بوسه های غیرمنتظره ...

تو سزاوار کسی هستی که انتخابت میکنه. هر روز ، هرلحظه تو سزاوار کسی هستی ک باعث اوج گیریت شه،جای اینکه متلاشیت کنه. تو سزاوار صداقت و وفاداری هستی سزاوار گل و بوسه های غیرمنتظره هستی تو سزاوار دوست داشتن کسی هستی ک باعث میشه یکبار دیگه به عشق ایمان ...

۲۷ اسفند 1397
528