تآ بَعْد اِمتحآنآتْ بآی😥👽 آنفالـو هم نکنینـ مرسـی 🙃 🔫😐

تآ بَعْد اِمتحآنآتْ بآی😥👽 آنفالـو هم نکنینـ مرسـی 🙃 🔫😐

۲۱ اردیبهشت 1396
4K
مهم بودن خوبه ولی خوب بودن مهم تره💙😎

مهم بودن خوبه ولی خوب بودن مهم تره💙😎

۲۰ اردیبهشت 1396
3K
لِدُفاً اینـ دوستَمو لایک و فـالـو کنینـ تَنکص😍👅👇🏻 http://wisgoon.com/drsa_ad/

لِدُفاً اینـ دوستَمو لایک و فـالـو کنینـ تَنکص😍👅👇🏻 http://wisgoon.com/drsa_ad/

۱۵ اردیبهشت 1396
3K
۱۵ اردیبهشت 1396
3K
خودمـ اسمـ عشقـمو مینوشتمـ❤️😻👅💦

خودمـ اسمـ عشقـمو مینوشتمـ❤️😻👅💦

۱۴ اردیبهشت 1396
3K
کآمـ پیلیز:)

کآمـ پیلیز:)

۱۲ اردیبهشت 1396
3K
بگو زندگی ادامه داره بزا بره پی کارش 👋🏾😽

بگو زندگی ادامه داره بزا بره پی کارش 👋🏾😽

۱۱ اردیبهشت 1396
3K
از عادت کردن فرار میکرد و به فرار کردن عادت کرده بود♡🌙

از عادت کردن فرار میکرد و به فرار کردن عادت کرده بود♡🌙

۱۰ اردیبهشت 1396
3K
میدونی چرا مادر بزرگا مهربونن ؟:/ چون پریود نمیشن!:||||🙌😹

میدونی چرا مادر بزرگا مهربونن ؟:/ چون پریود نمیشن!:||||🙌😹

۱۰ اردیبهشت 1396
3K
غروری که میشکنه محکم تر جوش میخوره🌟💦

غروری که میشکنه محکم تر جوش میخوره🌟💦

۹ اردیبهشت 1396
3K
بیشتر کِ دارم فِک میکنم میبینم اصَن ادمِ دوس داشتنی نیسی😹👄

بیشتر کِ دارم فِک میکنم میبینم اصَن ادمِ دوس داشتنی نیسی😹👄

۸ اردیبهشت 1396
3K
اونْٓی کع شُمآ بِهـشْ میگیْن هَـدَفـ مآ بِهِش میگیمْ عُقدهـ💫🌟🎀

اونْٓی کع شُمآ بِهـشْ میگیْن هَـدَفـ مآ بِهِش میگیمْ عُقدهـ💫🌟🎀

۷ اردیبهشت 1396
3K
دیروز رَفتَمـ آتِلیہ🚶☄ - یِکے عَز عکسآیـِ نوجوونیآمُ🐼 🍉 - دآده بودم برآم ظآهر کنن😻💕 - گرفتمشُ رآه اُفتآدَمـ سَمتـِ خونہ🏡 🍃 - عَکسْ دَستَم بود🤓 🖖🏾 - هَمینجورۍ دآشتَمْ بِش نیگآ میکَردَمـ👀 💦 - ...

دیروز رَفتَمـ آتِلیہ🚶☄ - یِکے عَز عکسآیـِ نوجوونیآمُ🐼 🍉 - دآده بودم برآم ظآهر کنن😻💕 - گرفتمشُ رآه اُفتآدَمـ سَمتـِ خونہ🏡 🍃 - عَکسْ دَستَم بود🤓 🖖🏾 - هَمینجورۍ دآشتَمْ بِش نیگآ میکَردَمـ👀 💦 - یِهو یہ پِسَر بَچہ خیلے بآنَمَک پآیین مآنتومُ کِشید=|🍕 - گُفتَمـ جآنَم عَزیزمْ**💜 - گُفتـ ...

۳ اردیبهشت 1396
4K
اون دخترایی که سینگلن دلیل نمیشه فک کنی هیچ پسری دنبالش نیست اون دختر فقط سعی میکنه به حیوونا زیاد محل نده ^-^🖖🏻🖇💘😹🎈 #قابل_توجه_بعضیا😉😹😹

اون دخترایی که سینگلن دلیل نمیشه فک کنی هیچ پسری دنبالش نیست اون دختر فقط سعی میکنه به حیوونا زیاد محل نده ^-^🖖🏻🖇💘😹🎈 #قابل_توجه_بعضیا😉😹😹

۲ اردیبهشت 1396
5K
پـاندا فـَـقـَـطـْـ یـع حیوونـ نیسـ یهـ سبکـ زندگیه یـه سبک خستع ‏ I am panda🐼

پـاندا فـَـقـَـطـْـ یـع حیوونـ نیسـ یهـ سبکـ زندگیه یـه سبک خستع ‏ I am panda🐼

۱ اردیبهشت 1396
3K
در ‏نگاهم ‏اگر ‏نیستی ‏در خـیـالـم سرشاری...!

در ‏نگاهم ‏اگر ‏نیستی ‏در خـیـالـم سرشاری...!

۲۸ فروردین 1396
4K
بعضی وقتا بزرگترین اشتباه اهمیت دادنه...

بعضی وقتا بزرگترین اشتباه اهمیت دادنه...

۲۸ فروردین 1396
4K
۲۶ فروردین 1396
4K
°›بٓه‍ فٰرنٓدتْ‍‍ٖ مٓیگی‍ٌ جُلٓوم‍ٍ جّمْ‍ کُنٓعْ‍?¡💀 😹 تُٖ کّه‍ عٰآمّارْتَ‍ رُومٖه‍ 👽😸 مٓیْخآٖسْ‍ کِیوَخَرْکُنع‍ْ¡!¡! عُپِرآتُرلٰش‍

°›بٓه‍ فٰرنٓدتْ‍‍ٖ مٓیگی‍ٌ جُلٓوم‍ٍ جّمْ‍ کُنٓعْ‍?¡💀 😹 تُٖ کّه‍ عٰآمّارْتَ‍ رُومٖه‍ 👽😸 مٓیْخآٖسْ‍ کِیوَخَرْکُنع‍ْ¡!¡! عُپِرآتُرلٰش‍

۲۳ فروردین 1396
3K
روزْ اَوَلینْ عشقْ دُختَرآ مُبآرکـ😻❤️ #پِدَرْ👱🏻

روزْ اَوَلینْ عشقْ دُختَرآ مُبآرکـ😻❤️ #پِدَرْ👱🏻

۲۲ فروردین 1396
4K