missss-F

missss-F

نگذارید قهرهایتان طولانی شود
نگذارید بغض‌ها طوفان شود
نگذارید دلتان احساس سنگینی کند
هر چقدر هم که صدایتان بالا رفت
اخمتان در هم شد
با حرفی، آغوشی، نگاهی
یک نقطه‌ی پایان بگذارید
ادامه دادن یعنی غرور
و غرور تمرین جدایی می‌آورد...

بیشتر  بیشتر